DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 35     <-- 35 -->        PDF

riječ Forstkern prevede. Sličan jezični pojam — Frostriss — preveden je sa raspuklina
od studeni. Prema tome bi se moglo prevesti Frostkern sa srž od studeni ili mrazna
siž, ali nikako mrzlo jezgro. Pridjev mrzlo kazuje, da je ono mrzlo, hladno, studeno,
a to nije slučaj, jer ta srž nije studena, nego je nastala od studeni ili mraza. Dakle
mrazna srž. Sama riječ jezgro nije dobra.


Otrebit i je nezgodan izraz, jer se za njem. durchforsten ne kaže »šuma se
otrebljuje« ili »šuma se trijebi«, nego »šuma se prorjeđuje«.


Ovom djelomičnom analizom stručnih izraza ne kanimo umanjiti vrijednost prevoda,
nego samo upućujemo na činjenicu, da i mi, i ako smo malen narod, imamo
bogat riječnik za sve izraze, koji su u vezi sa šumom i njenim produktima. Manji je
nedostatak prevoda, što uz izvjesne izraze nije ostavljena originalna njem. riječ, jer
bi se time izbjeglo eventualno krivo tumačenje pojedinih rečenica, u kojima dolaze njem.
riječi Mark i Kern, a prevodilac prevodi i jednu i drugu riječ sa jezgro.


Ing. Zlatko Bunjevčević.


GEODETSKI LIST 1937


časopis za geodeziju i kulturnu tehniku. Izdaje Udruženje civilnih inženjerageodeta.
Urednik ing. Stjepa n Horvat , prof. tehničkog fakulteta u Zagrebu. List
izlazi tromjesečno u vrlo lijepoj opremi. Godišnja pretplata 60 din. Uprava Lista se
nalazi u Zagrebu, ulica Pavla Radića 5.


Br. 1. — In memioriam. t Univ. prof. ing. Pavl e Horvat . (Nekrolog iznosimo
zasebno na drugom mjestu). — Ing. Stj . Horvat : Poprečne konformne cilindrične
koordinate. — Ing. VI. Schillhar g i ing. Br. Palčić : Astronomski paviljon Tehničkog
fakulteta u Zagrebu. — Ing. Lj. Katušić : Stvaranje pomorskih karata. —
Stručne i staleške vijesti na svršetku Lista naročito tretiraju pitanje novog zakona o
ovlaštenim inženjerima.


Br. 2. Prof. Dr. Marij e Kiseljak : 35 godina zakona o komasaciji zemljišta.


— Ing.´Stj. Horvat : Poprečne konformne cilindrične koordinate (nastavak). — Ing.
Lj. Katušić: Stvaranje ipomorskih karata (nastavak i svršetak). — Ing. R. Golubov
i ć: Komasacije kao javni radovi. — Prof. N. Abakumov : Ispitivanje deformacija
na fotografskoj ploči, snimljenoj iz aviona, sa primjenom Tissot-ove indikatrise.
— Svezak svršava sa informativnim dijelom, u kojemu su među ostalim prikazani i
neki noviteti među geodetskim instrumentima (novi Kernov autoredukcioni »Kippregel«,
novi Zeissov busolni instrumenat »Tachitop«).
Br. 3. Ovaj je broj u cijelosti posvećen komasacijama. — Pu k Ante : Važnost
gruntovno ispravnog postupka i uticaj ovoga na ekonomske prilike sela. — Dr. R adotić
Milenko: Ekonomsko politički značaj komasacije. — Iva Zivić: Uticaj
komasacije na socijalni i ekonomski napredak sela. — Krst o Pfaff : Uloga tehničara
kod komasacije. — Stjepa n Vuičić : Podjelbene rasprave kod komasacije
zemljišta. — Ing. Maka r Ante : Procjena zemljišta prigodom komasacije. — Prof.
Dr. M. Kiseljak : Uređenje putova prigodom komasacije. — Prof. Ing. Bell a
Stjepan : Komasacije i melioracije. — Stj . Mrkša : Dioba zemljišnih zajednica. —
Ing. Rene Golubović: Komasacija Sv. Helene. — Slavko Martinić: Komasacija
općine Prigrevica sv. Ivan. — Krst o Pfaff : Komasacija i kanalizacija
Babine Grede. — Povodom novog predloga zakona o komasaciji zemljišta, predstavka
Udruženja civilnih inženjera-geodeta.


Dr. N. N.


379