DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 33     <-- 33 -->        PDF

šumarskih referenata i dovoljnog broja stručnoga tehničkoga pomoćnoga osoblja. To je
bila dužnost upravljača već u vremenu od 21. XII. 1929. g. do 1. VII. 1930. g., u koju
je svrhu već u samom Zakonu bila predviđena ta vakantna doba.


2. Treba strogim zakonskim propisima, kako je to učinila demokratska bratska
Češka, svim pozvanim i nepozvanim narodnim tribunima zabraniti svaku intervenciju
i svako terorisanj,e državnih egzekutivnih vlasti i organa, te ih uputiti isključivo na
političke pretstavnike vlasti, a to su banovi i ministri.
3. Treba svim silama i sretstvima raditi na iprosvećivanju svih slojeva narodnih,
a u prvom redu seljaka i inteligencije, u pogledu svestrane velike važnosti naših šuma
po »vitalne interese naroda i države«, te sređivanju političkih i ekonomskih prilika u
zemlji. Možda bi i g. . posetio zgodom ovakav koji večernji tečaj.
4. Treba i momentalno da sprečimo uništavanje naših šuma, koje je u zadnje
vreme zauzelo toliko maha, a tome c;lju i jedino tome cilju, po našem uverenju, služi
i napadnuta odredba naše vrhovne vlasti. To je ,opet, šumarska politika.
5. A sada još jednu dobronamernu reč kritičaru g. x-u: Ne tuci, bre, u buduće
ni topovima muve ni kopljima buve, jer se nevešto prihvaćeno koplje može da izvrgrie
u bumerang, koji, kad ne pogodi cilja, sam od sebe — i bez tuđe pomoći — udari
unatraške. A to je uvek šteta i samo šteta.
Ing. A. Ružić.


KNJIŽEVNOST


BUKOV PRAO.


Jedan prilog za njegovu ocjenu. S njem. preveo dipl. ing. Milorad V. Babić.


Početkom god. 1938 izašla je iz štampe brošura »Bukov prag« u izdanju Jug.
Fabrike za impregnaciju drveta Guido Rütgers A. D., Hoče kraj Maribora u prevodu
s njem. od dipl. ing. Milorada V. Babica. Kako je ta brošura jedan od značajnih priloga
našoj tehnološkoj literaturi, kazaćemo o njoj koju riječcu.


Brošura »Bukov prag« (Die Buchenschwelle) izašla je na njem. jeziku god. 1935
u izdanju Kommandit-Gesellschaft Guido Rütgers Wien. Članak »Bukov prag« od dr.
Oskara Thomanna izašao je prvi put god. 1914 u časopisu Udruženja austrijskih inženjera
i arhitekata u brojevima 31, 32 i 33. Taj je članak zbog velike potražnje bio
preštampan kao separatni otisak i u kratkom´ vremenu rasprodan. Zbog velike i stalne
potražnje, a i zbog napretka u oblasti impregniranja doživio je rad dr. Thomanna
svoje novo i obrađeno izdanje god. 1935 u vidu brošure »Die Buchenschwelle«, koji je
evo sada osvanuo i na našem jeziku u prevodu g. dipl. ing. Milorada V. Babica.


Brošuru možemo u glavnom razdijeliti na tri dijela. U prvom dijelu promatra se
općenito bukovina kao građevni materijal. Osobito je interesantno paralelno prikazivanje
tehničkih svojstava bukovine i hrastovine, odakle možemo na zoran način opaziti
tehničke prednosti bukovine. Podaci su uzeti iz knjige G. Janka »Die Härte des Holzes«
Wien. 1906.


Dio koji govori o karakterističnim osebinama bukov´ne — kao piravosti, nepravoj
srži i mraznoj´ srži — obrađen je osobito pomnjivo i dosta opširno, a oslanja se u
glavnom na Tuzsona (Dr. Johann Tuzson: Anatomische und mykologische Untersuchungen
über die Zersetzung und Konservierung des Rotbuchenholzes, Berlin 1905,


J. Springer). U ovoj se brošuri prvi put spominje pojam mrazna srž (Frostkern) i ako
je praktičarima poznata već odavna, pogotovo onima, koji su radili s bukovinom u
377


"i
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 34     <-- 34 -->        PDF

šumama Karpata. Ovdje su iznijeti i rezultati eksperimenata, koji su vršeni u samom


zavodu za impregnaciju drveta Hoče, a bavili su se istraživanjem sposobnosti upijanja


impregnacione tekućine u mraznu srž. Iz rezultata ovih eksperimenata postavlja se i


jedna vrlo interesantna hipoteza, koja pokušava da tumači postanak neprave srži tzv.


crvenog srca na nov način. Ta hipoteza tvrdi, da nisu samo mikroorganizmi uzročnici


neprave srži, nego može napr. srž da nastane i djelovanjem ekstremno niske tem


perature.


Drugi dio brošure, koji govori o manipulaciji sa bukovim pragovima, sadrži
upravo dragocjene stranice za svakog proizvođača pragova. Tu se nalazi mnogo korisnih
pouka o vremenu sječe, o izradi, o prosušivanju i uvitlavanju, jednom riječju o
svim mjerama, koje idu za tim, da bukov prag očuvaju zdravim, dok ne prispije u
zavod za impregniranje.


Treći dio članka govori o samom impregniranju. Navodi se par historičkih podataka
o impregniranju pragova uopće, a opisuje se novi tzv. kombinovani metod impregnacije,
kojega je zavod uveo god. 1900. Taj se kombinovani metod, kako mu to ime
kazuje, sastoji u kombinovanoj impregnaciji bukovog praga sa cinkloridom i ternim
uljem. Po svom sastavu ovaj je dio slabiji od prva dva dijela članka već i time, što je
prekratak i previše zbijen, tako da čitalac dobiva jednu i previše površnu sliku o
samoj impregnaciji bukovog praga.


Brošura se završava kratkim resume-om, koji naglašava sva odlična svojstva
bukovog praga i naglašava, da je bukov prag apsolutno najbolji prag, ako mu se pri
izradi i manipulaciji posveti pažnja, koju zaslužuje, i ako se valjano impregnira. Brošura
je ilustrirana sa 52 ilustracije, većinom odlično izrađene instruktivne fotografije;
dodane su i tri obojadisane table. Štampana je na vrlo dobrom papiru i ukusno
broširana.


Što se tiče samoga prevoda, možemo ustvrditi, da je stil pirevoda vrlo dobar i
u duhu našega jezika, ali tehnološka je nomenklatura vrlo slabo obrađena, mjestimice
čak i posve neispravna i nekonsenkventna. Gosp. prevodilac naglašava na kraju svoga
predgovora, da mu oskudnost naših stručnih izraza čini glavnu poteškoću kod prevođenja
ovakovoga djela, ali to ogradivanqe nije ni najmanje opravdano, jer mi imamo
već dobro obrađenu drvno-tehnološku nomenklaturu. U knjigama Dr. A. Ugrenovića:
Tehnologija drveta i Tehnika trgovine drvetom mogao je gosp. prevodilac da nađe
mnoge potrebne stručne izraze i da ih je upotrebio, bio bi prevod jezično daleko bolji,
nego što je u stvari. Ovdje smo sabrali nekoliko nezgodnih izraza iz prevoda i pokušali
ispraviti.


Zagušenos t (Erstickung) nije dobar izraz; kod nas se kaže piravost, prešlost.


Jezgra , jezgr o (Kern) nije ispravno, jer se pod jezgrom razumijeva centralni
dio unutar same stanice, lat. nucleus, a pravilan je izraz za njem. Kern izraz srž
ili srce, prema tome mora biti osržavanje, a ne ujezgravanje.


Vazdušn o vitlanj e nije dobro rečeno, nego mora biti uvitlavanje na
vazduhu, slaganje na zračnom mjestu.


Srčik a u prevodu ima da znači srž, njem. Kern, ali je vrlo nezgodno upotrijebljena,
jer je srčika sasma drugi pojam. Pod srčikom razumijevamo ono, što Nijemci
zovu Mark, a ne Kern. Prema tome ne valja pojam, obrazovanja srčike, nego mora biti
obrazovanje srži ili osržavanje. Osim toga prevodilac nije u prevodu riječi Kern konsekventan,
jer upotrebljava za isti pojam riječi: srčika, jezgra, jezgro.


Spojn e por e nije nikakova greška za taj ipojam, ali mi imamo daleko ljepšu
riječ — jazići.


Mrzl o jezgro , njem. Frostkern, je riječ, koja se po prvi puta javlja u našoj
stručnoj literaturi baš u ovoj brošuri. Dakle potrebno je bilo skovati kovanicu, da se


378