DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 46     <-- 46 -->        PDF

45 godine Diu. 300.—, od 45 do navršene 50 godine Din. 500.—, od 50 do navršene 60
godine Din. 1.000.—
Koji su navršili 60 godina, ne primaju se.


Upravni odbor Jugoslov. šumarskog udruženja na sjednici održanoj dne 15. maja
1938 u Beogradu pod´toč. 13. slovo f. stvorio je zaključak, da se upisnina za posmrtnu
pomoć J. Š. U. maže uplaćivati obročno time, da novi član posmrtne pomoći nastupa
svoja prava i dužnosti (t. j . pravo da lica označena u njegovoj oporuci dobiju pripomoć,
a on da prigodom smrti kojega člana ima da uplati prinos Din. 50.—), kad pristupninu
potpuno uplati.


Sadanje teške materijalne prilike potakle su upravni odbor, da stvori taj zaključak
i njime olakoti članovima pristup u Posmrtnu pomoć.


Jugoslov. šumarsko udruženje.


LIČNE VIJESTI


t MANOJLO DIVJAK


Inspektor Ministarstva šuma i rudnika u. p.,


umro je nedavno u Beogradu, gdje je i sahranjen. Pokojnik, rodom Ličanin,
svršio je šumarske nauke na nekadanjem Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima
i otišao je zatim ma službovanje u predratnu Srbiju. Sa Srbijancima je podijelio i sve
ratne nevolje, a poslije rata premješten je u Šumarski odsjek bivše Hrv.-slav. zemaljske
vlade u Zagrebu. Tu je službovao nekoliko godina, nakon čega je bio premješten u
Ministarstvo šuma i rudnika u Beogradu. Za vrijeme boravka u Zagrebu obnašao je
kroz par godina čast tajnika bivšeg Hrv.-slav. šumarskog društva. Bavio se i literarnim
radom, te je sa više članaka šum.-političke prirode sarađivao poglavito u Šum. Listu i
u Hrvatskom Drvotršcu. Mir budi pepelu njegovu!


t MATIJA KOPIĆ.


Dne 4. I. 1938 umro je u Zagrebu a 7. VIII. 1938 sahranjen . Križevcima Matija
Kopić, šumar, račun, savjetnik u. m. Rođen je u Babinoj Qredi god. 1868. Od god. 1883
do 1886 polazio je ratarnicu u Križevcima. Svršio je i tečaj ugarske »Vince«-preparandije
u Menesu.


Godine 1892 službovao je kratko vrijeme kao gospodarski nadvornik na ratarnici
u Križevcima. Zatim je prešao u službu Brodske imovne općine u Vinkovcima i ostaou
njezinoj službi do god. 1927, kada je kao šum. račun, savjetnik umirovljen.


Pokojnik je bio mnogo godina članom Hrv.-Slav. šumarskog društva, a pisao je i
članke iz računarske i blagajničke struke u Šumarskom listu.
Pokoj -mu vječni!


t ALBERT CREPIĆ.


Dana 9. VIII. 1937 umro je u Đakovu Albert Crepić, šumarski akcesista u. m.
Pokojnik je rođen 19. aprila 1865. u Retkovcima. Od godine 1882 do 1885 polazio je
ratarnicu u Križevcima. Od god. 1888 do 1896 službovao je kod Brodske imovne


općine, a od godine 1896 do 1926 kod Sreskog načelstva u Đakovu, gdje je i umirovljen.
Bio je niz godina članom Hrv.-Slav. šumarskoga društva.
Počivao u miru!


344