DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Na žalost moramo naglasiti, da većina članova ne plaća redovito članarinu, što
je na štetu Udruženja, jer i ono ima svojih obaveza, kojima mora udovoljavati.


Pozivamo gg. članove, da uplate dužnu članarinu i time udovolje svojoj dužnosti!
jer u protivnom slučaju dužni smo na temelju člana 12. Pravila dužnu članarinu utjerati,
a time se članovima nanosi trošak, koji se može izbjeći redovitom uplatom
članarine.


o


Može se dobiti kod gospođe Bože Borošić, Beograd, Francuska ul. 55:
1) Dr. Baien — Dr. Sa g a din: »Zakon o šumama« broš. Din. 30.—, vez. Din. 40.—
2) Ing. Borošić : »Zbirke šumarskih zakona i propisa ..« vez. Din. 100.—


Dr. JOSIP BALEN: »JOSIP KOZARAC«, O 30 GODIŠNJICI NJEGOVE SMRTI.


Ovu za svakog šumara i prijatelja lijepe književnosti zanimivu knjigu izdalo je


J. Š. U. — Vrlo lijepo opremljena knjiga (104 stranice) dobiva se kod J. Š. U. u Zagrebu,
Vukotinovićeva ul. 2, po 15 Dinara komad. Koji od gg. kolega nije već nabavio,
poziva se ovime, da nabavi tu knjigu, jer se knjiga prodaje za pokriće troškova oko
podignuća Kozarčevog spomenika.
POTPORA.


Kr. banska uprava Savske banovine u Zagrebu dopisom broj 3668—VII—1938.
dopitala je Udruženju potporu u iznosu od Din. 10.000.—.
Na podijeljenoj potpori najljepša hvala od strane Udruženja.


FOND ZA OPORAVILIŠTE ŠUMARA NA MLJETU.


Gospodin Ing. Mila n L e n a r č i ć, potpredsjednik udruženja, darovao je Din.
570.— tako sa prijašnjim darom iznosi njegov dar ukupno Din. 900.—.


Na plemenitom daru najljepša hvala.


Novac je koristonosno uložen kod državne Hipotekarne banke na uložnicu
broj 6326.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA


G. Ing. Ivan Juvančić direktor šuma Belišće pristupio je zakladi kao član sa
doprinosoim od Din. 100.—.
POSMRTNA POMOĆ JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA


POZIV


gg. članovima Jugoslov. šumarskog udruženja.


Teško obitelji, kojoj smrt otme branioca!


Tko već nije čuo plač udovice i neopskrbljene djece? Ali smrt ne samo da duboko


potrese porodicu čuvstveno, već se ova u prvi momenat nalazi i u teškoj potrebi i
oskudici.
Kako bi se u tom najtežem i najpotrebnijem času pružila pomoć obitelji umrlog
člana J. Š. U., osnovana je »POSMRTNA POMOĆ« (P. P.)


Zapravo je P. P. samopomoć, a samopomoć je najbolja pomoć. Zato ne odgađaj,
jer ne znaš, što te može sutra da snađe, već pristupi odmah u P. P. i time pruži svojima
pomoć u najtežem času.


Upisnina temeljem Pravilnika za posmrtnu pomoć člana Jugoslovenskog šumarskog
udruženja § 23. iznosi za članove, koji nisu navršili 35. godinu života, Din. 20.—,
a temeljem § 24. za članove od 35 do navršene 40 godine Din. 200.—, od 40 do navršene


343