DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.zija i t.d. da se članstvu može pozivom dati u prilogu u narednom Šumarskom Listu
iza te odborske sjednice sve potrebne direktive i obaviještenja.


b) Za delegata J. Š. U. na godišnju skupštinu bratskih bugarskih šumarskih udruženja
odabire se g. ing. Jovo Metlaš, direktor šuma u p. a delegata za god. skupštinu
Češkog šumarskog društva da odredi predsjednik i tajnik naknadno.


c) Zaključuje se, da se na nadležnom mjestu zatraži, da se u smislu Pravilnika


o stručnom odboru za šumske proizvode pri zavodu za unapređenje spoljne trgovine od
14. XII. 1937. II. Br. 46791/S. pozove .1. Š. U., da odredi svoga zastupnika. Predsjednik
predlaže, da to bude Ing. Milan Lenarčić, a njegov zamjenik Ing. Otrnar Miklau.
d) Ing. Miklau : Da li je J. Š. U. zastupljeno po svojem predstavniku u Odboru
za
propagandu upotrebe šumskog gasa?
Predsjednik Dr. Petrov i ć: Mi smo to tražili ali se nije udovoljilo.


Zaključuje se, da se ponovno pismeno zatraži pozivajući se na ustanove Zakona


o šumama i odobrena Pravila našeg Udruženja.
e) Uzima se na znanje, da je namještenica Udruženja gdjica Ljubica Jozić nakon
izvršene prijave sa strane Udruženja u smislu § 1. i 2. prečišćenog teksta Zakona o
osiguranju službenika osigurana kod Penzionog zavoda za službenike u Ljubljani sa


obavezom plaćanja V. platnog razreda u iznosu od Din. 162.— mjesečno.


f) Na predlog blagajnika Oskar a Dremil a zaključuje se, da se pristupnina
za Posmrtnu pomoć J. Š. U. može uplaćivati obročno time, da novi član Posmrtne
pomoći nastupa svoja prava i dužnosti (t. j. pravo da lica označena u njegovom
testamentu dobiju pripomoć, a on da prigodom smrti kojega člana ima da uplati Din.
50.—), kad pristupninu potpuno uplati.


g) Tajnik čita »Deset šumskih zapovjedi«, što ih je radi propagande pošumljavanja
dala otisnuti Kr. banska uprava Primorske banovine. — Zaključuje se, da
se tekst otisne u Šumarskom Listu.


h) Otkupljuje se sa iznosom od Din. 50.— serija od 20 komada markica Hrvatskog
prosvjetnog kluba iz Zagreba izdanih u svrhu nabavke abecedarki za pouku u čitanju i
pisanju za one nepismene, koji su toliko siromašni, da si ne mogu učila nabaviti sami.


i) Usvaja se predlog g. tajnika da se za zapisnike odborskih sjednica ne uzima
posebna knjiga, u koju bi se zapisnici prepisivali nego da se dade napraviti uvijek 5
primjeraka separata toga zapisnika iz Šumarskog Lista, pa da se poslije ti separati
uvezu u posebnu knjigu tako će se imati sjedničke zapisnike tiskane i njihovo će čitanje
i nošenje na sjednice biti olakšano.


Predsjednik Dr. Petrović : poziva prisutne članove, da astanu i jednom
minutom šutnje odaju počast umrlim drugovima Divjak Manojlu inspektoru M. Š. i R.


u.
p. i Ivanović Radonji upravitelju šum. uprave Uzice.
Slava našim preminulim drugovima!
U 13.45 sati paključuje predsjednik Dr. Dragoljub Petrović sjednicu.
Predsjednik: Tajnik:
Dr. Ing. Dragoljub Petrović v. r. Ing. Ante Premužić v. r.


BEZPRAVNA UPOTREBA TITULE »ING.« ŠUMARSTVA.


JKr. šumska uprava plješivičkih šuma u Samoboru podnesla je Sreskom načelstvu
u Samoboru prijavu protiv Šifer a Bartol a radi bezpravne upotrebe titule
»Ing.« šumarstva. Provedenim postupkom utvrđeno je, da Šifer Bartol nije svršio
šumarskog fakulteta ni u Zagrebu ni u Beogradu, a niti je kakovu svoju diplomu kod
nas nostrificirao, pa je na prijavu radi bezpravne upotrebe titule inžinjer kažnjen.


Na preslušanju je međutim g. Šife r Barto l izjavio, da je šumarski fakultet
svršio u Keszthelyi-u u Mađarskoj. Na zamolbu spomenute šumske uprave pribralo je


o tom pitanju Jugoslovensko šumarsko udruženje putem Mađarskog konzulata u Za341