DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 3     <-- 3 -->        PDF

k ÇUMARSKJJLST


GOD. 62. JUN 1938.


.... AHTE ..... (.......):


........ ..............
......... ........ . ........


(LA PÉPINIERE DE L´ UNION FORESTIERE YOUGOSLAVE
A MARIBOR)


........ je, .. je .........., a ........ ....... ........, ..........,
......., ......... . ......... ..... .. .............
....... .. ........ . ......... ....... .......... ....... .........
.. .... .. .......... . ..........., ... . .. ..... ......, ....
....., a ....... . .. ...... ..... ... ........ ...... ...........
..... ... .. .......... .......... ....... ......... ..... .. ce
........... ...... ....... y ..... .. ..... . ..... je ..... .........
........... ... ........... To .. ..... ..... ..........
...... .. ......... .... ...... ......... ....., .. .. .. .........
.. ... 10,000.000.— ... .......... ........ ...... ..... ...... .........
........ .. ......... ...... y ... ........., ......... ce
.. ........ ...... ......... ...... ......


.......... .............. ......... ........ y .......
........ .. .., ...... je ......... ....., .. ..... ..... ........
......... ... .. ...... y ....... ...... . ..... ........ .........
...... .. ............ ..... je ..... y ..... ..... ....... . .......
...... ........... je y ..... ....... ...... ......... .. .., .. .....
...... ...... ...... ..... .......... ... ... . ........ y .......
....., .. .. .... .. .. ....... ........ .. ... ...... ........, ..
ce .... ...... . .. ........., a ....... .. ce je ........ ........, ..
.. .... ....... ......... ... ........ ......., .... ....., ....
....... ..... ..... . .... .... . .. ... .. .... .... .......... y
...... ......, .......... je ...... .. .. ...... .......... .......
... .... .... .... ........, .... je . ...... ...... .... .. ce ......
...... ... .... ...... ........ . .. ce ... ............ . ..............
....... .. ........... ............ . ........ ........
.. .. ...... ........ je 1923. ...... .......... ......... ».....
.. .........«, y ...... .. .... .......... .......... ........ .
....... ... .. ... .. ..... . ......, a 1923/24 ...... ... je, y .......
.. ...... ... ........ ...... ......... .............. .........
........ 1923. .. y ........, ....... .... ..... ........ .. ...


301
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 4     <-- 4 -->        PDF

........ ........ y ........ ... ........, .. ......... .........
.. ... 1 ... ........... ........ je ..... ..... 42.000 ...
.......... ......


Taj ........, ..... ... ......... ......... .........., .... je
y ........... .. ...... joui . ..... ........ .......... ........ je
... .. ...... ........ ........ .. ........ ......., ... .. ......
....... ...., a ........ .......... ....... ........, y ..........
...... .. ... 200 .. . ....... ....... ....... ...... . .... ......
...., ......, ...., ....... . ...... ..... .... ........ ..... je ....
. .... ........ ....... — .... ...... ..... A y ....... .. ........
....... ... y ...... .......... ........ — .. 170 ... .. 800 . —
.... ........ ....... ......... y ....... ..... ......... .............
— ...... ....... ........, .... .. .... ....... ..
........ . .... ........... ..... ..... ....... .. ...............
............... ...... ....... y ...... .......... ........, .............
. ........ .. ..... .......! ...... ...... je ........ ....
......... .... . y ...., .. je, ..... ........ . ..... .........
....... ......., ... .......... .............. ......... ........,
noiiiTO .. .......... .... ........ .... ... ..... . ...... .......
........, ... .......... .. ...... ... ...... .... .... ....... ....
je . ... ........ ...... ....... ........ ............... .........
........ . .... ....... ...... . ........


... je ......., ...... ....... .... je ........ ....... ......
. ...... ..... je ...... ........ ........, a ...... y ...... .
............. ....... ....... ......... .. ..... ...............
..... .......... . ...... ....... ........... je ......., ..... . .....,
... ce je ... .. ...... ... ..... .......... ....... .. .........
......... ......... ce .......... . ........... .... ......... ...
y ....... ..... ....... ........ ce ....... .. ....... ...... y ...
... ....... ......, y ...... .. ce ..... ........ ...... ....... .....
.. ..... . ..... ....... y ...... ......... . .. ...... ..........
. ........, .. ......... . .. ........... ...., ... .. y ....
.......... ...... . y ....... ............ .... .. ....... ........
y ......, y ....., y ......, y ....., y ......, y ........ . ...,
a ........ je ..... ... ........ ... . .... .......... . .... ce je
......... ........ ... 2,000.000 ....... ......., a ........ .. ce
............ ...... ...... .. ...... ... .......... ......... ....
.. ce 1925/26 y ......... . ....... ........ ....... 42 ..... ......,
.. .... ..... .... .... 28 ......, ... ..... ..... .. ...... ........
je ...... .... ...... ........., ......... ......., ........ ...., ..
.... ......., ....... ........ ....... ....... . ....... .........
.. ce no ...., .... je ....... ..... ........ .. ....... .. ......
........., ..... ..... ....., a ...... ....... .. ......... . ......
......... ....... .. ce ..... ........., ... ... .... ...., .. ..
.......... ... .... ........ .. .... ...... ......., y ...... ....
........ .. ........, .... je y ...... .......... . ........ ..
1925/26 .. 1929/30 ...... je . .......... .... .. .... ......... .....
10 .... ...... ......... . ....... ............... ....... . .......
y ..... ....... ........


. ...... (............) ...... 1928/29 ...... ce .. ...... .......,
... ..... .......... ......... . ......... ..... 40.000 ...,


302
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 5     <-- 5 -->        PDF

„... .. ...... ........ ........ ..... 50.000 ..., a .........
...... ........ je .... ........ .......


. .... je ..... .... ......... . ............ ... ........
..... . ...., .. ......... ...... ......, ...... ......... .... (......)
.. ... 40 .2 ..... ......... .......... .......... .... .. ........
....... y ...., .. ...... ..... .. ......... . ...........
.......... .. ...... . ......., .. .-. .......... .......... ..
....., .... . .. .. ...... je ....... ....... ...... ......, a ......
je .... . ... .... ......, ... .. ..... ...... ............. . ...........
... ........., a ... ....... no ........... .... ... .....,
na . ....... ........ .......... ...........


. ........ ... ....... ..... je ...... ........ ........ y........, .. ..... ........... .. ....... .......... ..... ....
........ ... je . ........... ..... ......... .... je ..... ....
......, ...... ...... ......... .......... .. .. .., ... .......
...... ........ ........ y ........ ... ...... ........., ......
........ .... ......... .. .... ..... (......... .........) .
...... .......... .... je ... 350.000 ..., .. .... y ....... ...


180.000 ..., ... ........ . .. .......... ... ...... . .........
........ .... ......... ............ ......... .. ...... ..........
............ . ......... .......... .. .... ...... . .........
Ca ... .......... .......... ce .......... ..... ...........
... ...... .....: ........ ........ . ............ .........., ..........
. .......... ........ ......, .......... ....... ........
......... ......, ....... ......... .........., ........ ...... ......
........., .. .... ........ ........ ........ ........ ..
........ ........ . .. ..


......... . .......... ...... ..... je ..... .......... ..............
......... ........ y ......., ... ........ ........,
............ ........... .. ........ . ......... ........ . ..............
. ............ ......>. ......... Ca ...... .....?... .......
..... ce .... ...... ... ....... .... ce je . .... ...........
.. ....... ........ ..........., .... .. .. ....... .. ..... ..........
....... ............ .. .... ..... .. .........., .........
.... .......... ........., a . .. ....... .. ce .... .. .. .......
........ ...... ........ ............ .. .... ......


........... ........ .. ......... ...... . ...... .... .....


.... ..... je ..... .... ...... y ....... .... ...... .. .........


...... ........ ..... . ....... ......., .... ...... ......... y


......... ...... .......... ... .. .... .. .......... .... ...


...... ........ y ........ ... je, .... ......., ....... ...... ...


........, a .. ...... .... je ....... 2´7 2 .. ............. ........


y ...... . .... ....... .... ......... . ..... ........ .... ce


........ .... ........ ..... .... ... ....... ....... ....... ......


....... ce .. .... ........, .. .......... .... .... ..... ........


... ......... ......, .... .. je . ... .......-. ...... .. .........


........ »....... .......... ......... .......... ..........


-.... ......... ........«. .. ........ ...., .. .. ....... .. ....


...... .... ....... ....... ........ ........ ... .... .... ...


..... .. .... je ....... . ........ ....... .... ....... .... .....,


. a ...... ce, .. je . .... ..... .. .... ... .. ..... ...........


303
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 6     <-- 6 -->        PDF

....... .... ... .. ...... .. .........., .... je .........
....... ........


. ........... .. ... ...... ..... . ...... .. 21. ... 1929,.
.... je ........ ..... ......... ....... ....... .. ...... .........
. ...... ......... ........ ................ ....... .. .. .......1,
... ........., .. .. ...... ........ . ..... ... ........
»..... .. ...... .........« y ........ .. ......... .... .......
........ ... ........... . ..... ....... ...... . ....... .......
... ........, .. .... ...... .. ........ ...... ...."...... .. ....
.........., ... ce je . .... ... ...... ......... ...... ...... ............
... .. .... ...... ............ . ..... ...... . .........
....... ......., .... ce ... .... y ..... ......... ..... .. ............,
. ........ ........ ....... ....... .. ...... .......,
........ ... .. ce .... ......... ........ ....... ......... ir
......... ........, .. .......... .......... .... .....1 .......
.... ......, .. ... ... .... ....... .........., .... ........ ....
......´ . .. .. ...... .. ........ .... ............. ...... ... . ....
.... ....... .. .......... .... .., .. je ..... ........ .............
..... ............ .... ..... ...... (.... ..... ..... ......)
....... ...... ............ ... ...... ....... ... ... ............
.......... ....... ...... . .. je ....... ........ ..... ....
......! . ........ ....... no ... ....., a .. .... . no .... ..........,
..... .. ........ ...... ..... ........ . ........, ........
... je ... ........ .. ...... ..... .... .... ..........,


. ...... ....... .... je ........ ... ... ...... ....... . ......
.......... ......... no .... .......... ..... ..... .... .......
. .... ........ ...... ......... . ............... ......., y ona
.. .... ....... ......., ..... .. ... .... .......... ........ no
...... ......... .......... . .... ....... ..... ......... ............
....... ...... .. ce . .......... ........... ...... ..........
...... . ................ . .... .... je .... .... ......
. .......... .. ......... .... ......... . ....... .......... ...........,
...... . ....... ..... ........ ... . y ....... ......
... ........... .. ...... ...... ........ ..... .. .... .. ce
......... ... ....... ......... . ......., .. .. ce ....... ........
......... . ....... ........ ...... . ...... ......., .... je y .....
........ ... ........... .. ..........., ...... je ..... . ... ...
.......... .......... ...... .. ..... ........ ......... . ........
.. ..... ..... ........ ....... .... ...... ........... ..........:,
... ............ . ............. ..... ...... y ....... ....,
..... ........ ....... »....« .. .. (.. ... .....) y ......., ......
.... ..... y ....... ... ....... . ... ....... ......, .. ...
.... ....... .. ........ ... ...... ........ (..........), .......
.... pehir .. ......, ........ ... ce .... ...... ......... . .....
....... ....... ... .... .. .... ...... ......... . .. ......
..... .. ......


.. ....... . y .... ........... ... .. ...... . .... ........
........ ...... .... ... .... ... .. ...... ........ .... .........
....... ... .......... ...... y ..... ........... ......... ...
.. ........ ...... ...... . ......, ..... .. ...., . ... je .... ......


304