DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 19     <-- 19 -->        PDF

SAOPĆENJA


BERLINSKA MEĐUNARODNA LOVAČKA IZLOŽBA.


(Od 2.-24. XI. 1937.)


Pre dvadeset sedam godina učinjen je prvi put u Evropi pokušaj, da bi se na
najširoj osnovi međunarodne izložbe prikazala i zorno predočila važnost lovstva u
svome celokupnom značaju po čoveka, narode i čovečanstvo. To je bilo 1910. godine
u Beču.


Kako se savremenim životom u velikim varošima čovek sve više udaljuje od
prirode i kako se s druge strane sve gušćim naseljavanjem i sve kulturnijim obrađivanjem
i iskorišćavanjem zemjlje uslovi za opstanak divljači smanjuju iz dana u dan,
to se u početku XX. veka silom nametnula misao, da treba lovarstvu, ovoj prastaroj
delatnosti ljudskoga roda, prirediti veliku priliku, kojom bi se njegovo značenje manifestvovaio
na doličan način, masama naroda na pouku, a vođama na pravilnu ocenu
njegove opšte koristi.


Od one sjajne i vedrim ukusom spremljene izložbe proteklo je više od četvrt
veka, pa da se ponovno pojavi zamisao tako svestrane lovačke smotre, kao: što je bila
ova koja je našla svoje momentano oličenje u međunarodnoj lovačkoj izložbi u Berlinu.
Ako baš ne u ljupkoj i vedroj formi ibivše Bečke izložbe, ipak je ova Berlinska izložba
po svom; grandioznom opsegu, po svom duboko zamišljenom rasporedu i po svom
ozbiljnom prikazu modernih tekovina na svim poljima lovarstva postigla rekord, kako
ga svet još dosada nije. video. Toliko trofeja i krzna, toliko diorarna, grafikona, diagrama
i statistika o lovu, toliko zanatskih i industrijskih proizvoda za lov i izrađevina iz materije
ulovljene divljači, toliko divnih radova likovne umetnosti u vezi sa lovom, a pre
svega toliko egzemplara trofeja svetskoga rekorda iz svih kontinenata zemaljske kugle
još nikada i nigde nije bilo sakupljeno i pokazano na jednom mestu.


Nama nije samo do toga, da se zabeleži ova olimpijada lovarstva zbog svoje
rekordne 1 svetske veličine, već naročitoi i zbog toga, da bismo ukazali na važnos t
lova, kao pokretača ljudske delatnosti, o čemu se u našem društvu
još mjalo zna, a i misli na način, koji ne odgovara ozbiljnosti .predmeta. Ne samo da
nam lov, više nego ma koji drugi sport stvara volju za rad i vedro raspoloženje za
posao, te nam jača zdravlje i okretnost tela, lov donosi i toliko realnih materijalnih
koristi državi i celini naroda i pruža toliko priike za rad njegovih ruku i njegovih umnih
sposobnosti, da u našem Šumarskom listu ova međunarodna manifestacija nestne da
ostane nezapažena.


Lovačku izložbu u Berlinu zamislio je i ostvario njen vrhovni zaštitnik, Reichsjägermeister
Herman Göring uz saradnju državnog saveza nemačkih lovaca »Deutsche
Jägerschaft«.


U svom pozdravnom govoru ´prilikom otvaranja međunarodne izložbe 3. novembra
1937. u 11 sati pre podne, na koju su bile pozvane delegacije svih izlagačkih država
i »Međunarodni lovački Savet — Conseil Internacional de la Chasse« sa svima svojim
članovima, g. Qöring je dao oduška oipštem svečanom raspoloženju širokom dobrodošlicom
»Pozdravljam Vas lovce celoga sveta!« U svome govoru istakao je i naučno
saznanje, da su šuma i divljač skupoceno Mago svakoga naroda i da su se do sada
u istoriji uvek našli istaknuti ljudi, koji su sebi u ispravnom razumevanju koristi
lova, u ljubavi prema šumi i lovu stavili životni zadatak, da očuvaju plemeniti lov, te
da pružaju divljači u slobodnoj prirodi zaštitu pred nemilosrdnim istrebljivanjem, kome
su pale žrtvom već tolike vrste izumrlih životinja. Naglasio je posebno i nazvao ciljem
izložbe uzajamno upoznavanje lovaca celoga sveta, upoznavanje najraznovrsnijih lo


317
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 20     <-- 20 -->        PDF

vačkih shvaćanja i iskustava, te stvaranje međunarodnog lovačkog mentaliteta, koji u
praksi doduše upotrebljava najrazličit´ja sredstva i mere, ali gaji u srcu samo jedan,
svuda jednak ... — cilj zaštite lovačke divljači pred uništenjem. Sem toga istakao je
opšte poznato druželjublj e i kult drugarstva među lovcima i izdignutim glasom ukazao
je na dalji zadatak ovog velikog sastanka lovaca, naime da baš u današnje doba
ima da posluži uzajamnom sporazumevanju medu narodima, čime će da ipruži svoj
značajan doprinos ik održavanju mira u svetu.


Oberjägermeister Scherpping, doglavnik g. Qöringa, razvio je u predgovoru na
zvanični katalog izložbe opšte osnove savremene, naukom potkrepljene ideologije današnjeg
lovarstva, ukazao na razvoj istog od prastarih temelja ipiredistorijskih predanja
pa do plemenitih običaja sadašnjice u okviru ovog viteškog sporta. Lov nam je,
veli, ne samo sport, već duboko doživljavanje prirode, lepotâ pokrajine i milina otadžbine,
koje međunarodnog korniplikovanog čoveka približuju velikim, jednostavnim zakonima i
zbivanjima u naravi, kako na površini zemlje tako i u neizmjernim prostorima vasione.
Navodi, ´kako je lov u prastara vremena bio sredstvo za obranu i prehranu i ujedno
škola za rat, te kako je danas plemenitim običajima preobražen u prefhijenu veštinu
i opšte korisnu granu narodne privrede. Napomenuo je dalje istorijsku pojavu, kako su
narodne mase u doba razularenih revolucionarnih pokreta nagrnule prvo na šume i
divljač, što znači, da ove divlje instinkte masa treba smišljenim zakonodavstvom privesti
do ispravnog shvaćanja, dostojnog savremenog života u kulturnim zajednicama,
kao što to traži nauka o lovu i nacionalnoj ekonomiji.


Svi savremeni i ispravni lovci velika su zajednica, podeljena doduše na sve narode
naše zemlje, na kojoj je druželjublje prirođeno i koja stoga predstavlja važan
faktor miroljubivosti među nacijama. Tako lovačka izložba, naglasio je u saglasnosti
sa g. Göringam, ima pored svih ostalih zadataka i taj, da bude iskon jačanja veza od
lovca do lovca, od čoveka do čoveka, od naroda do naroda i time zamašna potpora
stubu, koji drži i nosi ideju sveopšteg mira na svetu.


Monumentalnost Berlinske lovačke izložbe pokazuje najbolje veličina zauzetli
prostorija od osam ogromnih sala Berlinskog izložbenog parka (neke i u dva sprata),
tako da dužina jednostavnog prolaza kroz nju iznosi čitavih 15 kilometara, dakle
četiri puna sata hoda bez prestanka. Kojih 10.000 odabranih trofeja sakupljeno je
u dvoranama sa svih kontinenata zemlje i 30 država — izuzev Sovjetsku Rusiju —
uzelo je na njoj zvanično učešće.


Pred impozantnim ulazom bio je smešten pozlaćeni jelen prirodne veličine, kao
kralj evropske šume, uz dva reda živopisnih nacionalnih barjaka svih država učesnica,
a na stubištu stajala su dva finska sokelara na konjima, sa belim šubarama na glavi
i orlovima na čvrstoj pesnici. Više stotina hiljada posjetilaca prošlo je za nepune 4
nedelje kroz portal ove jedinstvene izložbe, da vide sve ovo sa lovačkom veštinom
vezano bogatstvo iz cefoga sveta.


Prva i osrednja sala, nazvana »počasnom salom«, pobudila je na prvi pogled
duboku impresiju, jer su u njoj bile izložene najsjajnije trofeje evropske divljači, koje
su — komad po komad — bile ocenile naročite ocenjivačke komisije, sastavljene od
međunarodnih stručnjaka. Na sredini rondo sa 30 zastava na zlatnim kopljima uneo je
živost u ovo more rogoivlja najkapitalnijih dimenzija i oblika. Zid pročelja pokrilo je
ogromno krzno´ karpatskog medveda, a ispod njega redale su se dugačke vrste osobito
nagrađenih jelenskih rogova, tačno po rangu tačaka dosuđenih ocenom. Pored njih
rogovi losova, lopatara, kozoroga, divokoza, bi vola, srndača i kljove veprova.


Premije za vanredne egzemplare, davane su u zlatnim, srebrenim i bronzanim
medaljama, a za rekordne davani su još i zlatni i srebreni štitovi i pokali.
Najjačeg jelena dala je Čehoslovačka, iz Schwarzenbergovog revira »Krumau«
iz god. 1730. Najviše kapitalnih jelena bilo je iz mađarskih Karpata (15). Najveću tro


318
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 21     <-- 21 -->        PDF

feju evropskog tura i losa dala je Poljska, lopatara Mađarska, kozoroga Italija, divojarca
Rumunija i Austrija. Najbolje srndače, najbolje kljove vepra, krzno risa i kurjaka
dala je Poljska.


Od ove centralne, »počasne« dvorane redale su se na levo i na desno ostale sale
izložbe, levo sale nemačke, a desno sale zemalja učesnica, među kojima se vanredno
ukusna pokazala u svome odelenju i »Jugoslavija«. Materijal skupljen i odabran na


četiri prethodne zemaljske izložbe, poslan je u Berlin u ne baš preobilnom broju, ali
sve, što je izloženo, bilo je stvarno vanredno i tako kapitalno, da je moglo da izdrži
svetsku utakmicu. Pozlaćen kip našeg mladog kralja u pročelju jugoslavenskog paviljona,
sedam osobito dekorativnih panoja (4 m X 1.75) prof. Babica iz Zagreba u pojedinim
odelenjima i ukusno ponameštene trofeje svih vrsta naše domaće divljači, sve je to
dalo već na ulazu simpatičan utisak. Naročitu pažnju izazvali su sadreni otisci bogumilskih
nadgrobnih monolita sa reljefnim lovačkim epizodama iz naše stare istorije.
Uspeh naše izložbe, pored odlikovanja, koje je priznato jugoslavenskom paviljonu
kao celini, dokazuju i laskave reci, koje je našoj delegaciji uputio sam zaštitnik
izložbe g. Qöring prilikom prve njegove pozdravne posete.


I broj naših odlikovanih trofeja predstavlja dokumenat, koji nam služi na čast.
Od ukupno izloženih 55 jelenskih rogova dcbiot je nagradu 51 rog, a pet ih je plasirano
u počasnoj dvorani, najbolji na šesto mjesto u celokupnoj međunarodnoj utakmici. Od
96 srnidačkih trofeja 76 odlikovano je, a jedan je izložen u počasnoj dvorani. I od 75
trofeja divokoza jedna je uvrštena u red počasnih trofeja, a 73 nagrađeno ih je sa
II, II. i III. međunarodnom nagradom. 0 4 10 izloženih parova kljova nagrađeno je svih
deset, a jedan je primerak bio izložen u počasnoj sali. Konačno od 5 izloženih medvjeđih
krzna nagrađena su dva sa I., a jedno sa II. internacijonalnom nagradom. Iz navedenog
može se razabrati, kako su dobro prošle naše trofeje prilikom ove velebne međunarodne
priredbe t. j . sa postotkom relativno* vrlo visokim, koji gotovo nijedna nacija
nije postigla.


Pored manjih evropskih država, koje su učestvovale samo sa domaćom divljači,
velike sile (Britanija, Francuska itd.) donele su vrlo velik broj kapitalnih egzemplara
najraznovrsnije divljači iz svojih kolonija. Pokazana su među njima za evropskog
lovca neviđena čudesa tropskih lovačkih uspeha. Iz stranih delova sveta dali su Egipat,
Kanada i Japan sopstvene zbirke, dok je divljač gotovo iz svih krajeva kugle zemaljske
reprezentovana u zasebnim kolekcijama, kao što su n. pr. kolekcije Hermana Krona
i kneza Demidova, vlasništvo Nj. Vis. Kneza Pavla, koje je doneto iz šumarsko-lovačkog
muzeja Kralja Aleksandra u Topčideru.


Vidno se išpoljio na izložbi također međunarodni lorvački Savez (C. I. C.) sa
sedištem u Parizu, koji je okupio do sada pedeset sedam nacija celoga sveta u svoj
krug i čiji su članovi bili počasni gosti ove monumentalne stručne manifestacije. Vrlo
zanimljive tabele, diagrami i geoigrafske karte sa oznakom rasprostranjenosti najvažnijih
vrsta divljači, sa brošurama o radu i rezultatima njegovog delovanja na polju zaštite
divljači — naročito prepelica, šljuka, vodene divljači i t. d. — zauzimale su u ukusnom
rasporedu prostor dodeljen ovoj vrhovnoj organizaciji međunarodnog lovstva.


Nemačka je prednjačila u prikazivanju svojih uspeha na polju naučno vođenog
gajenja i regeneracije plemenite divljači. Borba protiv bolesti — osobite» bolesti divokoza
i kozoroga, gajenje divljači smišljenim otstrelom, osvežavanjem krvi i specifičkom hranom,
novo uvođenje strane divljači na evropskim lovištima, ponovno udomaćivanje
iščezlih vrsti divljači (kao tura, bizona, kozoroga, divljeg konja, mustanga i t. d.) izazvalo
je sveopšte zanimanje.


Veoma duboko interesovanje stručnjaka pobudile su tabele o organizaoiji nemačkog
lovstva, o statistici divljači i godišnjem otstrelu, te o naučnim rezultatima istraživanja
štetnosti pojedinih vrsta divljači. Tako se kao vrednost slobodne divljači


319
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 22     <-- 22 -->        PDF

.. jednom hektaru navodi iznos od 75.5 pfn., što iznosi po našem,´ 10.57 din. Za 1936.


;,>dinu vrednost ukupne ubijene divljači u Njemačkoj računom je utvrđena sa 28,621.022


Rm., što znači prihod više od 400,000.000 dinara godišnje. Samo od zečeva dobiveno


je godišnje skoro 120,000.000 dinara. Prema ovim ogromnim prihodima stoje godišnje


štete u neznatnoj cifri od 3,549.827 Rm., što znači jednu osminu prihoda, pored toga


se sve štete po zakonu i nadoknađuju.


Institut za lovačka naučna istraživanja utvrdio je hiljadama rasporenih stomaka,


da se na pr. kao štetočina toliko rzvikani fazan prehranjuje sa 96% štetnim biljkama,


semenjem i bubama, a samo sa 3.4% žitaricama i korisnim insektiima. Ove naučno


egzaktne konstatacije naravno bacaju novo svetio na ova u javnosti često i demagoški


iskorištena pitanja.


Osobitu pažnju izazvali su napori Nemačke na polju plemenitog lova sa sokolima,
koji su kod nas nekadašnja vlastela, bogumilske vođe i tursko plemstvo toliko voleli
i gajili. Bili su izloženi divni egzemplari pripitomljenih sokola, naročito iz sokolane
Reichsjägermeistera Qöringa, stare slike omiljenih sokola bivših vladara i skupocjeni
gobleni sa scenama iz lova sa sokolima.


U najvećoj sali bila je podignuta čitava veštačka šuma sa prirodno nameštenom


divljači, nalazila se tu izložba zakonodavstva o lovu i uopšte knjiga iz najstarijih


vremena pa do današnje poznate lovačke literature, izložba pesama i muzika, a i naročita


zbirka poklika s lovačkim rogom, kojima obiluje francuska i nemačka tradicija.


Jedno odelenje prikazivalo je predhistorijski lov na osnovu iskopina i prona


đenih fosila od pre 100 i 20 hiljada godina, kad se je pojavio prvi čavek u Evropi.


Posebna velika sala posvećena izložbi internacionalne likovne umetnosti sa jedinstvenim
radovima slikarstva, skulptura i goblena celoga sveta i divnim radovima
umetničkog zanata u broncama, keramici, vezovima i čipkama zadivila je oko svakome,
ko iole ima smisla za lepoitu boja i oblika. Poznati švedski slikar Bruno Lilijefors izložio
je svoja platna sa onim´ nenadmašivim scenama slobodne prirode, koja do sada još
nije niko umeo da ostvari sličnom genijalnošću. Francuski gobleni kao i svuda tako su
i na ovoij izložbi odneli rekord u ovoj grani umetničkih zanata. Pokazivan je također
visoki stepen veštine, kojom nemačka savremena grafika reprodukuje slike svojih velikih
umetnika.


Lovački film i lovačka fotografija imali su zasebnu izložbenu prostoriju sa hiljadama
osobitih snimaka prirode, transparenata i savremenih aparata.


Poznata nemačka industrija dala je nečuven prikaz svih svojih izrađevina za
svrhe lovstva i onih predmeta, koji se izrađuju iz gradiva lovnog plena. PuškarsKa
industrija sa najsavršenijim materijalom i napravama, najraznovrsnija municija, streljačko
i lovačko oruđe, lovačka odeća, lovačka optika, krznarstvo, nakit, trgovina sa
divljači, transport i čuvanje u hladlonama, spremanje divljači za kuhanje sa stotinama
recepata i saveta, sve uopšte što ima iole veze sa lovstvom, našlo je na toj grandioznoj
izložbi svoje mesto, tako da je svako — lovac i nelovac — mogao da se orijentiše o
savremenom stanju bilo koje ljudske delatnosti skopčane sa lovom.


Uz ovaj letimičan prikaz same izložbe treba napomenuti, da su u okviru izložbe
bile priređene i raznovrsne svečanosti, kao počastna primanja, balovi i banketi kod
domaćine generalobrsta g. Göringa i priređivača »Deutsche Jägerschaft«, na kojima je
našim delegatima ukazana vidna pažnja. Naročito na soareji ti beloj dvorani biv. Carske
palate i na svečanoj predstavi u drž. operi, zatim na lovnoj smotri na »Schorfheide«, na
Hubertovom slavlju u Braunschweigu i na svečanim lovovima pokazalo se gostoprimstvo
novog Reicha u najsjajnijem svetlu.


Izneta oskudna slika o Berlinskoj lovačkoj izložbi nije naravno u stanju da pre- doči
svu veličinu i sav značaj ovog pothvata velikog stila.


320