DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Ing. Z. TURKALJ (OGULIN):


O SPECIFIČNIM ODLIKAMA, TEŽINI
I JAČINI NAŠE DIVLJAČI


(SUR QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE GIBIER)


U zadnje vrijeme .raspravljalo se dosta u našim lovačkim listovima


o težini naše divljači. Mišljenja pojedinih lovaca razilazila su se diametralno
i iznašane su posve oprečne tvrdnje i s obzirom na stanište i s
obzirom na divljač. Svrha je ovoga članka, da ukratko prikaže moja
opažanja tokom zadnjih godina, a koja se odnose na divljač u slobodnim
lovištima. Poznato je, da se kod divljači u zatvorenim lovištima i ogradama
umjetnim hranenjem kao i dodavanjem kemijskih supstanca za
tvorbu rogovlja mogu postići posve drugi rezultati. Isto tako mogu se
križanjem pojedinih odlika divljači i obnovom krvi postići novi uspjesi.
Moja opažanja odnose se na divljač visokog lova i to specijalno na srne
i na vel. tetrijeba.
U glavnom su četiri faktora, koji utječu na kvantitativno i kvalitativno
stanje visoke divljači (naročito vel. tetrijeba). To su: klima, zemljište
(sastav tla), vrsta kulture (način gospodarenja) i mir (veličina šumskih
kompleksa). Temelj jest, da težina il jakost divljači ovisi u prvome
redu o hrani. Zemljište daje hranu biljnom pokrovu, stoga postoji
ovisnost između zemljišta, klime i biljnog pokrova. Od bilja dobivaju
životinjski organizmi hranu, uslijed čega kemijski sastav zemljišta ima
velik upliv na kvalitativni razvitak životinje. U glavnom tijelo divljači
zahtijeva za svoj razvitak hranu, u kojoj se nalazi dosta vapna i fosfora.
Pa kako divljač te materije ne dobiva izravno iz zemljišta, već kroz
biljnu hranu, važne su one biljne vrste, koje sadrže dosta vapna i fosfora
(kalcijskog fosfata). Staništa visoke divljači u Velikoj i Maloj Kapeli su
vapnena i! dolomitna. Ona su nastala površinskim trošenjem vapnenih i
dolomitnih naslaga i čine izrazito područje krša. Prema tome ta staništa
kao izrazita vapnenasta pružaju u obilnoj mjeri onu biljnu hranu, koja je
od važnosti za razvitak kosti i mišičja divljači. Dosljedno tome tvrdim;
da je na priliku kapelski srnjak jači i teži od slovenačkog, a jednako i
kapelski tetrijeb.


Razvoj i jačina rogovlja kod srnjaka ovisi — osim o spomenutim
uvjetima — još i o drugim faktorima. U pravilu u lovištima sa jednakim
klimatskim i lovno-uzgojnim prilikama ovisna je kvaliteta rogovlja o
težini tijela. I ako sam priličan broj kapelskih srnjaka vagao i mjerio im
rogovlje, ipak nemam toliko statističkih podataka i za duži niz godina,
da bih mogao uporedenja provesti i grafički prikazati. Stoga donosim
ovdje jedan grafički prikaz iz njemačkih lovišta od Herberta von Wissmann-
a (Deutsche Jäger-Zeitung 1930). Iz toga se grafikona vidi, da se
krivulja kvalitete rogovlja podudara u glavnom sa krivuljom težine
tijela u normalno razvijenih srnjaka. No iz toga ne slijedi, da normalno
razvijeni srnjaci u jednom lovištu i sa razmjerno manjom težinom ne bi ´
mogli imati vrlo dobre rogove. Ličnim opažanjem ustanovio sam, da su


312
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 15     <-- 15 -->        PDF

kapelski srnjaci u godini 1937., ma da je prošla (1936/37) zima bila ugodna
i hranom obilna, imah samo srednje dobre rogove i ako je bilo razloga
za očekivanje, da će imati rogove vrlo dobre. Prema najnovijim istraživanjima
njemačkih lovaca vrsnoća i jakost srnećih rogova ovisi i o
broju sunčanih dana u vremenu, dok je rogovlje u liku. Izgleda, da su ta
opažanja točna, jer zimi i u proljeću 1936./37. bilo je u našim planinama
dosta maglovitih i oblačnih dana. U »Deutsche Jagd« Nr. 25 — 1934
Forstassessor B e n i n d e piše u članku »Die Körperstärke des Wildes
in ihrer Abhängigkeit vom Klima«, da toplokrvne životinje iste vrsti u
hladnijim predjelima postizavaju prema »Bergmannovom pravilu« znatniju
tjelesnu veličinu nego u toplijima i za primjer navodi, da jelen za
odstrijel u istočnoj Pruskoj važe popriječno 149,82 kg, a u pokrajini
Hessen 97,03 kg. Ali kaže dalje: »međutim je čitav problem najuže povezan
sa ishranom« i još dalje: »Bergmannovo pravilo nije zakon«. Pa
nastavlja: »Ima slučajeva, gdje mu činjenice ne odgovaraju. U tim slučajevima
priroda je našla za reguliranje druge putove, koji zadovolja


12 Š3 9M 95 96 97 9S 99 tSOOOt 02 03 04 OS 06 0? 08 09 WO 11 /2 1 > r> . U t! .i tsmoit st 23 2 t ISU 27


Odlično
Vrlo dobro


7 \ / S / V


Dobro \ / \ / /
Prililno


V / \ 7\


Dovoljno 3 19 \ / \ / \ /
Sisao g 1$ «., V ^. \ A
«i
/7
f6 . ´ „-— ´*
.---...


"


J


. Kv4titet4 rogov/jd Težina divfjaiine normalnih srnjđka


Grafikon kvalitete rogovlja prema težini srnjaka.


vaju«. I završava taj članak ovako:»Dieser Aufsatz zeigt nur einen Winzigen
Teilausschnitt aus einem grossen Gebiet von Problemen. Wie weit
andere Einflüsse, Z. B. die Güte der Äsung, ihr Mineralstoffgehalt,
Feuchtigkeitsverhältnisse und vieles andere eine Rolle spielen, blieb
unerwähnt. Ehe wir voreilig unsichere Schlüsse ziehen, muss eine
gewissenhafte Forscherarbeit vorangehen«. Prema tome jasno je, da
dorasli slovenačkil srnjak postigne poprečnu težinu od 20 kg, a kapelski
težinu od 30 kg, dok jelen brdski ne može nikada biti tako težak kao
onaj iz ravnica i divokoza iz Alpa (Slovenačka) ne može doseći jačinu
one iz Bosne i Hercegovine.


Kad sam napisao, da uslijed toga kapelski tetrijeb može doseći
težinu i od 7,5 kg, digla se u zagrebačkom Lov. ribar, vjesniku čitava
uzbuna. Sa protivnog stanovišta isticano je:


»Što se tiče klimatskih, edafskih i ekoloških, dakle podneblje, flora
tla (bakterije, protozoji i t. d.) te znanosti o vezama životinja i bilja k
njihovoj mrtvoj i živoj okolini, ne mogu se na temelju pokupljenih stručnih
podataka sa ing. Turkaljem složiti. Ne stoji naime da su klimatske
razlike između Slovenije i nas toliko različite da bi taj faktor uz druge
gore navedene mogao toliko utjecati, da bi Kapelski tetrijeb bio drugačiji
u veličini, boji, težini i t. d.«


»Pogledamo li kartu oborina naše države to ćemo vidjeti po gustoći
ili bolje po množini oborina da se proteže jedan pojas od Triglava pa sve


313
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 16     <-- 16 -->        PDF

do ispod Gospića, a obuhvaća čitav naš Krš, koji imade godišnje 1500


do 2000 mil. Najviše oborina imadu Mrzle Vodice sa 3.400 mil.«


»Dakle već ta pojava ili konstatacija i odviše jasno pokazuje da se
klimatski krajevi o kojima govorimo obzirom na tetrijeba nimalo ne
razlikuju.«


»Što se pak tiče edafskih i ekoloških momenata stvar je ova: čitav
taj teren to jest sav sjeverozapadni dio naše države jest Podzolno tlo
na skeletnom substratu, koji je vapnenac raznih formacija. To je opet
po mapi prof. Stebuta. Ako je dakle čitavo tlo pozolno, a ne alpinski
sistem, sa skoro sasma istim klimatskim prilikama, nemamo razloga da
pravimo kakvu razliku između divljači, koja živi pod istim prilikama,
samo na raznim mjestima. Što se tiče upliva oceanske klime to su pod
njom isto tako Kapela kao i slovenske planine. Privremene razlike temperature
ne mogu imati jačeg upliva na razvoj divljači, koja je rasla na
istom tlu koja je u istoj ovisnosti od mrtve i žive njene okoline i gdje je
flora tla ista, ne samo na površini, nego u samome tlu, pošto je ono
jednako podzolsko u Sloveniji kao i u Kapeli, Velebitu i t. d.«


»Iz svega toga ne stoji da bi kapeski ili koji drugi tetrijeb našeg
užeg kraja iz razloga koje navada g. Ing. Turkalj morao biti jači i teži.«


Ja sam se po ovome obratio i na druga lica, da se čuje i njihovo
mišljenje. Tako sam se obratio na gosp. Kost u Popovića , uvaženog
poljoprivrednog stručnjaka i selekcionara, dok je boravio u Ogulinu, jer
po ovome pitanju moraju dati svoje mišljenje i stručnjaci u užem opsegu
ovoga predmeta. Qosp. Popović bio je tako ljubazan, pa mi je pročitavši
ranije članke moje i protivničke, odgovorio doslovce ovo:


»I ako nisam »po zanatu« lovac, nego športski ribar, ja sam s velikim
zanimanjem pročitao napise »Veliki tetrijeb« u 4 i 7 broju L. R.
Vjesnika. A kako i da ne, kad ste Vi upravo filmskom vještinom čovjeku
dočarali ove časove, koji važe kao najuzbudljiviji u lovačkom športu.«


»Iz oba napisa razabrao sam, da između Vas i gospodina Dra Š.
postoje različna mišljenja o tome, da li je tetrijeb iz Kapele i onaj iz Sk>
venije sasvim isto ili postoji među njima neka razlika. Vi zastupate ovo
posljednje mišljenje, a gosp. Dr. Š. ono prvo. Akoprem stvarno nemam
prava da kao stručnjak dajem o tome svoje mjerodavno mišljenje, jer to
može činiti samo onaj ko je vršio usporedna ispitivanja na primjerpima
iz Kapele i Slovenije, ja sam ipak mišljenja, da ste po ovom pitanju Vi u
pravu. Teorijski pružena je mogućnost, da Kapelski tetrijeb bude nešto
drugo još i u jačoj mjeri nego što to Vi naglašujete, jer je to po zakonima


o varijabilitetu i mutabilitetu sasvim moguće. Recimo: po tinta zakonima
Kapelski tetrijeb može s najvećom sigurnošću da bude jedna rasa tetrijeba,
a slovenački druga rasa, akoprem Vi niste u Vašim tvrđenjima ni
išli tako daleko. Iz Vaših razlaganja to bi bio samo jedan soj, pod kojim
imenom se smatra nešto što je manje od rase. Ali da ste tvrdili i da je
Kapelski tetrijeb naročita rasa, vi ne biste pogriješili. Pretpostavljam,
razumije se, da i jednog i drugog tetrijeba poznajete. Ovakvo mišljenje
o ovom predmetu daće Vam svaki biolog, osobito selekcionar-, kao što´
sam i ja. To je naukom dokazana i neoboriva istina.«
»Zanimljivije je u ovoj stvari pitanje o uzrocima, koji su doprinijeli,
da se Kapelski i slovenački tetrijeb razlikuju. Razne vrste varijabiliteta
bivaju prouzrokovane raznim, često puta i nepoznatim uzrocima, kao


n. pr. što je slučaj kod spontanih varijacija i mutacija. Među nedvojbene
314
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 17     <-- 17 -->        PDF

uzročnike varijabiliteta ubraja se bez sumnje i samo stanište, gdje
dotična životinja ili biljka ima svoju postojbinu. U konkretnom slučaju
ima da se utvrdi, jesu li prilike i uslovi kapelskoga staništa različni od
onih u Sloveniji. Vi tvrdite da jesu, gospodin Dr. S, misli da nisu. Ovdje
ste Vi u pravu. Rezultanta svih uslova na Kapeli bezuvjetno je drukčija
od one u Sloveniji i to po svima njenim komponentama (množini oborine,
temperaturi, tlu, flori i dr.). Tu ne treba voditi duge raspre* da se to
dokaže. Ja ću se osvrnuti samo na jedno tvrđenje gosp. Dra Š., na ono
da je čitavo područje, kako Kapele, tako i Slovenije podzolno tlo. Ovo
nije tačno. Ovo područje samo je područje, na kome je postajanje i
izgradnja tla upućeno smjerom opodzoljivanja. Radi se dakle ne o tipu
tla, već o tipu procesa izgradnje tla. To područje pozola ide neprekinuto
sve do Mačve i Šumadije, a htjeti onda po toj logici gosp. Dr. Š. tvrditi,
da su uslovi staništa na području podzola isti, bila bi velika pogrješka.
I ako je Kapela područje, gdje bi se sigurno stvarao podzol, kad bi se
uopće mogle tamo zadržati debele naslage zemlje, danas tamo ima malo
podzola, a mnogo skeletnog tla, kod koga i te kako dolazi još do izražaja
njegovo mineraloško porijeklo. Pa zašto ne dopuštati, da je hrana tetrijeba.
koja potiče od na vapnenom tlu raslih biljaka, bolja n. pr. od hrane
sa škriljevca; i zašto ne dopuštati, da su povoljniji klimatski uslovi u
Kapeli, gdje je domašaj morskih struja jači nego u Sloveniji! Ja u tom
pogledu dijelim potpuno Vaše mišljenje, i to tim više, što ste ga Vi iznijeli
i sa za učenjaka potrebnom rezervom opreznosti: »da sve naše današnje
znanje o velikom tetrijebu nikako nije iscrpljeno, mnoge stvari, koje smo
držali kao ustaljene činjenice, mijenjaju se novim spoznajama i tako nam
ostaje još mnogo stranica u životu našega tetrijeba nepoznatih i neis


traženih«.


»U prilog Vaše tvrdnje, da je kapeski tetrijeb poseban tip svoje
vrste i da je on tip svoje »rodne grude«, neka Vam naročito posluži i
pojava poznata kod naše pastrve. U ogulinskom srezu, dakle na malom
području, imamo oko desetak rječica, u kojima živi pastrva. Skoro u
svakoj živi druga rasa, koja se razlikuje po uzrastu, obliku, boji i šarama,
po načinu hranjenja, po dobi mrijesta i u svemu drugom. Nisu to nipošto
mjestne modifikacije prouzrokovane obilnijom hranom, temperaturom
vode i t. d., već nasljedne razlike, Da je ovo tačno, o tome smo se uvjerili
proučavajući te ribe iz raznih rječica, donijete da žive pod istim
uslovima u Banovinskom ribogojilištu u Turkovićselu. A ovdje očuvale
su one svoje stare osobine, što je potvrda za to, da su to različne rase«.


Prema tome vidi se, da se ovaj poznati poljoprivredni stručnjak
priklanja mome stajalištu. Oni od suprotnog stajališta pišu: »Ako je dakle
čitavo tlo podzolno. a ne alpinski sistem sa skoro istim
klimatskim.prilikama, nemamo razloga da pravimo kakvu razliku između
divljači, koja živi pod istim prilikama samo na raznim mjestima«. Ova
je tvrdnja nerazuljiva, jer podzolno (isprano) tlo može biti svako tlo, pa
i alpinsko tlo. Riječ »podzol« dolazi od grčke riječi zola = pepeo, podzol
= pepelu sličan ili kao pepeo. Kod nas se zove takova zemlja bjeljuša ili
pcpeljuša. To je tlo, koje mora biti duboko više metara, tako da kiše
mogu iz gornjih slojeva u donje isprati hranive i ostale sastojine osim
silikata, tako da ostane gore samo kremeni pijesak (Si 02) i takova je
zemlja onda neplodna. Podzol ide od 700 mm do maksimalno 4.000 mm
oborina, a to je velik pojas. Podzolno tlo može dakle da se razvije i na


315
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 18     <-- 18 -->        PDF

alpinskom kao i na kraškom sistemu. Slovenačke su planine, kako je prije
istaknuto, manje pod uplivom južnih vjetrova. Najbolje se to vidi po
zimi, kada snijeg mnogo prije okopni na brdinama Velike Kapele nego u
Sloveniji. Za skijanje traje snijeg u Sloveniji dulje nego u Gorskom
Kotaru. Zima je u Kapeli s obzirom na snijeg ii smrzavicu blaža od one
u Sloveniji. Livade su na brdima Velike Kapele odlične. Tako je n. pr.
godine 1935. trava na livadi na vrhu Bijele Kose (tetrijebsko stanište)
bila visoka do 80 cm. Dok u Alpama smrekove sastojine tek počimlju u
visini od 900 do 1.200 m i u tim položajima postizavaju svoj optimum,
to u području Gorskog ´Kotara nailazimo na tim položajima još samo
na rijetka smrekova stabla utrešena u bukove i jelove sastojine. Na visim
brdima Kapele čini granicu vegetacije bukva i klekovina bora, dok
smreka gotovo sasvim izostaje, a za bukvu znamo, da traži blažu klimu.
Tu dakle ne vidimo, kao u Alpama, pravilni niži pojas bukove šume
(fagetum), nad kojim bi se dalje gore sve do granice vegetacije prostirao
pojas smrekove šume (picetum). Ove su činjenice dokaz, da u ovim područjima
postoji u vertikalnom slijedu klimatskih zona izvjesno poremećenje,
koje bitno utječe na rasprostranjenje biljnih vrsta i njihovih asocijacija.
To opaža i Dr. I. H o r v a t, kad je istražujući planinske livade
u tom području u svojoj knjizi: Vegetacijske studije o Hrvatskim planinama
(na str. 7 istaknuo, da se uslijed lokalno-tektonskih i klimatskih
prilika, u prvom redu zbog upliva vjetra, nailazi na obrat vegetacijskih
zona. Tako se na planinske livade već nailazi u zoni klekovine, a
često i ispod dosta vis.oke bukove šume.


Obratio sam se i na poznatoga lovca g. I. Premrou-a, industrijalca
na Sušaku, koji je lovio i ustrijelio dosta pijevaca i u Kapeli i u Sloveniji,
pa mi taj gospodin kaže ovo: »Tetrijeb slovenački posve je drugačiji od
kapelskog, on je manji i lakši od kapelskog, boje tamnije ii više istih tonova.
Dosta je da vam kažem, da živi pod posve drugim prilikama nego
u Kapeli; on je tamo navikao na ljude i na promet, ubio sam ga na pjevanju
300 m nad željezničkom prugom. Kapelski tetrijeb živi u prašumi,
vrlo je oprezan i boji se čovjeka; po svemu svom ponašanju, po izgledu
i po jačini on je u pravom smislu riječi »Urhan««.


Dosljedno svemu tome kapelski tetrijeb, a jednako i velebitski, mora


. uslijed blaže klime i s time u savezu bolje hrane na vapnenastom tlu biti
jači, veći i teži od slovenačkog tetrijeba i kad ne bi bilo tako, to ne bi
bilo pravilno, već obratno: nepravilno i izuzetak. I jer medu uzročnike
varijabiliteta spada samo stanište, gdje dotična životinja ili divljač ima
svoju postojbinu, i jer su ta staništa u pojedinim krajevima različita, to
slijedi, da i divljač, koja u pojedinim regijama živi, ima svoje specifične
odlike i razlikuje se jedna od druge. Prema tome jasno izlazi, da možemo
sa pravom da pišemo i govorimo: kapelski srnjak i kapelski tetrijeb.


Résumé.


L´auteur traite quelques-unes des caractéristiques principales (corpulence, poids,


couleur) de deux types de nos chevreuils d´une et de nos coqs de bruiere d´autre part


eu connexion avec les caractéristiques de leurs habitations. .


316