DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Neumitna smrt svirepo ga ote u punoj snazi, u najboljim godinama i u času,


kada nam je najviše trebao. Volio je svoju struku, ali ne iz neke idilične privlačnosti i


romantike, nego iz osjećanja i čvrstog ubjeđenja, da je šumarstvo, kao važna grana


privrede, čvrsto i usko vezano za naš narod i našu bolju budućnost.


Sa takvim shvatanjeim stavio se nesebično i predano na službu društva i domovine,
koju je neobično volio. Svojim nesebičnim i neumornim radom pok. Toni dopri-
Tieo je svoj obol k pozitivnom nastojanju za reorganizaciju i unapređenje naše zelene
struke.


Roditelji izgubiše sina, žena druga i saputnika, a mi iskrenog prijatelja i vrijednog
saradnika.


Njegovim ojađenim roditeljima i ucviljenoj supruzi neka bude utjeha saznanje,
da je pok. Toni svoju dužnost državnog činovnika i čovjeka vršio i izvršio časno
i pošteno.


Neka
mu je slava i hvala i vječni pomen među nama šumarima.


Ing. L. S.


t Ing. BOGDAN BABIĆ


Supruga našeg pokojnog druga inž. Babica gospođa Mica udova Babić zahvalila
se Udruženju slijedećim dopisom:


»Ovime Vam u ime svoje, kao i u ime cijele porodice blagodarim na izrazima
saučešća i iskazanoj pažnji prilikom smrti moga pokojnoga muža Ing. Bogdana Babica,
koju je izkazalo cijenjeno Udruženje izašiljanjem svoga uvaženoga predjedsnika na
sahranu, gdje se je u ime cijeloga Udruženja i svih drugova pokojnikovih sa njim
oprostio i položio prekrasan vijenac.


Iskreno Vam blagodarim i na toplom komemorisanju smrti moga pokojnog muža
u Šumarskom Listu, kao i na donošenju njegove slike na prvoj strani Šumarskog Lista
i priposlanirn mi primjercima istoga.


Ujedno se zahvaljujem i na pažnji, koju su Vaše podružnice iskazale milom mi
pokojniku, šaljući delegate odnosno sudjelujući na sahrani i polažući vijence.
Molim Vas da i ovom prilikom izvolite primiti zraze moga poštovanja
Sarajevo 17. II. 1938.


Mica
ud. Babić.


PROMJENE U SLUŽBI:


Premješteni su:


Biki ć B. Branko , podšumar 9 grupe kod šum. uprave u Mrkonjić Oradu
k šum. upravi u Srebrenici;
Z a 1 u š k i inž. Josip , šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva u Sinju
k sreskom načelstvu na Hvaru;
Orah li inž. Ljubo mir, šum. pristav 8 grupe kod šum. uprave u Čazmi za


v.
d. šefa šum. uprave u Ivanjskoj;
Demokidov ing. Emanuel, šumarski pristav 8 grupe od šum. uprave u
Ivanjskoj k šum. upravi u Čazmi;
V a s j u t i n inž. Konstantin, šum. pristav 8 grupe kod sreskog načelstva
.u Oostivaru k sreskom načelstvu u Velesu;


296
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Lozi n sk i inž. Viktor , viši šumarski pristav 7 grupe od kr. banske upraveu
Nišu, k sreskom načelstvu u Oostivaru;
Maksi ć inž. S v e t o z a r, šum. viši pristav 7 grupe kod sres. načelstva u
Velesu šum. odsjeku kr. ´banske uprave u Nišu;
Ka n Oit i inž. Stjepan , šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena od šum. odsjeka
kr. banske uprave u Sarajevu k odsjeku za šumarstvo banske uprave na Cetinju;
S a v i n inž. J o v a n, direktor šuma 3 grupe 2 stepena u Banjaluci za inspektora
Ministarstva kod odelenja za upravu državnih šuma u Beogradu;
Bojić inž. S toj ko, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od kr. banske uprave
k direkciji šuma u Banjaluci;
Zubovi ć inž. dr. Jovan , viši savjetnik Direkcije šuma 4 grupe 2 stepena
iz Mostara u Banjaluku;
Boji ć A. Sava , viši savjetnik Direkcije šuma 4 grupe 2 stepena iz Mostara
u Sarajevo;
H a j 1 i č e k inž. Hubert , viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od Direkcije šuma
k banskoj upravi u Sarajevu;
Zečević inž. Vladimir, šum. savjetnik 5 grupe od Dir. šuma u čačku
k Direkciji šuma u Sarajevu;


Pipa n inž. dr. Rudolf , šum. savjetnik 6 grupe od Dir. šuma gradiške imovne
općine u Novoj Gradiški za sekretara Ministarstva šuma u Odleenju za vrhovni šumarski
nadzor u Beogradu; :


Jovanovi ć inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave u Pirotu
k šum. upravi u Loznici;
D i m i t r i j e v i ć inž. 2 a r k o, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave brodske
imov. općine u Trnjanima k Direkciji šuma brodske imovne općine u Vinkovcima;


Nešković Miloš, šum. inspektor 2 grupe 2 stepena od Kr. banske uprave
u Cetinju k Ministarstvu šuma i rudnika, Odelenju za vrhovni šum. nadzor u Beogradu;
Polješki n inž. Va s il i je, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma k banskoj
upravi u Sarajevu;
Sadžaković Ti mot i je, poni. tehnič. manipulant 10 grupe od Direkcije
šuma u Mostaru k šum. upravi u Loznici;
P o p ov i ć inž. M o m o č i 1 o, šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva u Aleksincu
k šumarskom odseku Kr. banske uprave u Nišu.
Decke r inž. Martin , šum. savjetnik 5 grupe, od Dir. šuma u Novom Sadu
k sreskom, načelstvu u Sombor.
B a t i ć inž. Jakob , šum. savjetnik Dir. šuma 5 grupe, od sres. načelstva u
Somboru k Direkciji šuma u Novom Sadu.
S u š i ć S. M a t i j a, podšumar 3 klase 10 grupe, od Dir. šuma u Banjaluci k šum.
upravi u Prnjavoru.


Erneljanov I. D i m i t r i j e, knjigovođa 8 grupe, od Direkcije šuma u Sarajevu
k Direkciji šuma u Banjaluci.


Horva t inž. August , viši šum. pristav, od Kr. banske uprave u Zagrebu
k sreskom načelstvu u Delnicama.


P i c h 1 e r inž. Milan , šum. savjetnik 5 grupe, od sres. načelstva u Delnicama
k Kr. Banskoj upravi u Zagrebu.


P e t r o v i ć inž. Petar, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena, od Dir. šuma k šum.
cJsjeku Kr. banske uprave u Zagrebu.


297


j