DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Pravil a P. P. odaslana su početkom god. 1936. svakom pojedinom članu
udruženja, a otisnuta su i u izvještaju J. Š. U. o radu za god. 1934/35, koji prileži
Šumarskom iLstu za god. 1935.


Zagreb, 25. lipnja 1937. Jugosl. šumarsko udruženje,
Zagreb.


LIČNE VIJESTI


t Ing. ANTUN — TONI ŠEJBAL
šumarski savjetnik


rodio se 21. januara 1901. godine u selu Blatu na ostrvu Korčuli. Osnovnu školu
i realku svršio je u Splitu, a šumarske nauke na Gosipodarsko-šumarskoim fakultetu
u Zagrebu. Po završenim studijama i odsluženju vojnog roka postavljen je za šum.
inž. asistenta 1926. god. kod Šumske uprave »Prača« u Sjetlini. Godine 1927. premješten


je za šefa Šumske uprave u Bosanskoj Dubici, na kome položaju ostaje sve do 31. V.
1933. god. U međuvremenu 6. X. 1932. god. premješten je brzojavno za šefa Šumske
uprave u Kotor-Varošu, a isto tako brzojavno 31. X. 1932. vraćen na dužnost šefa
Uprave u Bosanskoj Dubici. Prilikom kreiranja novih Uprava na području Direkcije
šuma u Banjaluci premješten je za šefa novo formirane Šumske uprave u Potocima.
Na ovome položaju ostaje sve do 1936. godine, a 10. I. 1936. premješten je Direkciji
šuma u Banjaluci, u svojstvu referenta, a docnije šefa Odjeljka za režiju, na kome ga
položaju i smrt zateče.


Na svim dužnostima i položajima pok. Toni je bio odličan stručnjak, neumoran
radnik, čestit čovjek, pošten činovnik i osobit rodoljub.


295