DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 70     <-- 70 -->        PDF

jevske podružnice, g. Ing. Bogdana Babica, direktora drž. šuma u Sarajevu. Premi


nuli, kojega mnogi članovi našega udruženja poznavahu osobno još iz vremena studija


u Beču, a isto tako sa svojih brojnih pohoda u Jugoslaviji, bio je ne samo istaknuti


šumarski stručnjak, nego i vrlo iskren prijatelj českoslovaokog šumarstva, s kojim je


simpatizovao kao dobar Slaven. Njegov gubitak žali duboko čitavo českoslovačko


šumarstvo, pa molimo da biste to ljubazno saopćili braći jugoslovenskim šumarima,


koji smrću gosp. ing. Bogdana Babica izgubiše jednoga od svojih najistaknutijih su


drugova i požrtvovnog društvenog radnika.


Molimo Vas, da primite uvjerenje, da će československi šumari sačuvati pokoj


niku zahvalni i trajni spomen.


Preporučamo Vam se s prijateljskim i drugarskim pozdravom »Lesu a lovu zdar«.


2. Trgovinsko industrijska komora iz Sarajeva dostavila je pod brojem 88 od
11. I. 1938. slijedeće:
»Potpisanoj komori čast je, da Vam izjavi svoje duboko saučešće povodom smrti


odličnog člana Uprave Vaše ugledne organizacije počivšeg inžinjera Bogdana Babica,


direktora šumske direkcije « Sarajevu. Smrću inžinjera Bogdana Babica nestalo je iz


naše sredine jednog odličnog stručnjaka u šumskoj privredi, koji je sa puno razume


vanja i volje vršio svoju odgovornu dužnost. Privrednici sa komorskog područja


sačuvat će počivšeg ing. Bogdana Babica u trajnoj i svijetloj uspomeni.«


i) Supruga našeg pokojnog druga inž. Babica gospoda Mic a udova B a b i ć


zahvalila se Udruženju slijedećim dopisom: od 17. 11. 1938, na izrazima saučešća te


.. izašiljanju delegata na pogreb sa strane Glavne uprave udruženja i podružnica


te na toplom komemoriranju pokojnika u Šumarskom Listu.


j) Povodom smrti direktora Direkcije šuma u Sarajevu lug. Bogdana Babica


dne 10. I. 1038. sakupili su gg. činovnici i namještenici Direkcije šuma i Kr. Banske


uprave u Sarajevu iznos za nabavu vijenca na odar svoga direktora i predsjednika


sarajevske podružnice J. Š. U.


Preostatak iza nabave vijenca Din. 1370.— uputili su preko Sarajevske podružnice
Upravi udruženja, da se kao trajan i svjetao spomen na neumornog radišu i
istaknutoga šumarskog stručnjaka direktora ing. Bogdana Babica upotrebi u korist
povećanja glavnice Kereškenjijeve pripomoćne zaklade JŠU.


Sarajevska podružnica dostavila je darovani iznos od Din. 1370.— dopisom
svojim od 20. I. 1938. broj 15 blagajni Udruženja, pa je novac priveden namijenjenoj
svrhi.


k) Gospodin Mihajlo Fischer dostavio je Sarajevskoj podružnici .1ŠU. iznos od
Din. 2O0.—, da se prema nahođenju podružnice, mjesto vijenca na odar pokojnom
direktoru ing. Bogdanu Babicu privrede u koju dobrotvornu svrhu. Podružnica ispunjavajući
želju darovatelja uputila je novac blap^jni Udruženja dopisom od 20. I. 1938
broj 10, da se upotrebi u korist povećanja Kereškenjijeve pripomoćne zaklade. Novac
je priveden svrsi.


1. Dna 3. I. 1938. preminuo je u Sarajevu lug. Rajnhold S eh met tan,
šumarski nadsavjetnik u m. Umjesto vijenca na odar pokojnika sabrala su gg. činovnici
i namještenici Direkcije šuma u Sarajevu Din. 630.— u korist Kereškenjijeve zaklade.
Blagajna udruženja primila je novac putem Sarajevske podružnice JSU. i uložila ga
u smislu dopisa podružnice od 20. I. 1938, broj 13 u korist povećanja glavnice Kereškenjijeve
pripomoćne zaklade.
m) U Bjelovaru preminuo je G u s t a v Lach , nadšumarnik imovne općine gjurgjevačke
u m. Mjesto vijenca na odar pokojnika sabrala su gg. činovnici i namještenici
Direkcije šuma imovne općine gjurgjovačke Din. 210.— kao prilog za povećanje Kereškenjijeve
pripomoćne zaklade. Blagajna udruženja primila je novac i uložila ga u
korist povećanja Kereškenjijeve pripomoćne zaklade.


272