DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 63     <-- 63 -->        PDF

nički izražava pisac) djeluje vrlo povoljno na uspjeh
sadnje. To kamenje štiti biljku od vjetra i od prekomjerne
insolacije, sprečava nastajanje korova i zadržava
vlagu u zemlji.


Mi smo istakli, da se sa troškovima umjetnog pošumljavanja na
kršu mora štediti, te da se mora raditi najjednostavnije i najbrže, da bi
se dobio relativan uspjeh. Za to pak nijesu potrebni nikakvi
osobiti, profesionalni radnici nego poljoprivredni
radnici, koji će najbolje i najbrže shvatiti način i
metodu sadnje i kopanje jama, a imaju za to i izvjesnu
rutinu . Pošto se sadnja izvađa po radnicima regrutovanim od poljoprivrednika
u rano proljeće i u kasnu jesen, to je sasma razumljivo, da
će ta radna snaga biti jeftina, a nadnice nikako veće od 20—25 dinara.
Profesionalni radnici tražili bi, naročito u ljetno doba, kada je
pisac sa sadnjom eksperimentirao, puno veću nadnicu.


Iskopavanje jama na kršu ne vrši se nikada pomoću lopate, jer je
to nemoguće osim u plodnim i dubokim dolinama. To se vrši ašovom,
pijukom i čuskijom, pošto se moraju probijati pukotine krša, dok se nade
mjesto za razvitak korijenja. Takve se jame kopaju najviše 15—20 cm
duboko i isto toliko široko, a ne 50 cm, jer to na kršu nije moguće. Nije
to ni potrebno, pošto se na kršu sade biljke četinjara (omore i crnog
bora) sa dvije godine starosti, a biljke listača (hrasta, jasena, bagrema,
javora) od jedne godine starosti, pa je njihovo korijenje dugo najviše
onoliko, koliko su duboke jame (20 cm).


Naravski, da se tu misle biljke, koje su normalno njegovane .
šumskom rasadniku iz okolice i sa iste apsolutne visine, a ne biljke, koje
su odnjegovane u rasadniku dubokog i plodnog zemljišta i uz veliku
potrošnju đubreta (stajskog ili umjetnog), jer takve biljke imaju dulje
korijenje, koje poskupljuje sadnju i kopanje jama. Takve se biljke ne
mogu akomodirati svojoj okolici i ne mogu podnašati sve one loše
utjecaje tla i vazduha (slaba fiziološka prehrana, slaba vlaga tla i zraka,
transpiracija, mraz i vjetar).


Oprobana je činjenica, da je crni bor najpodesnija
biljka za kultivisanje na kršu, jer najbolje
odolijeva mrazu, vrućini i buri, najbolje poboljšava
tlo i štiti ga protiv bure dot. »otpuhivanja«, kako se
izražuje pisac.


Pri zaključku članka naveo je pisac oko 87 vrsta biljaka, s kojima
će eksperimentirati na ogledno-meliorativnoj stanici, da bi dokazao, da
se s tim biljkama može krš pošumljavati. Tu je naveo i mnoge egzote i
biljke, sa kojima se pri sadnji na kršu ne prakticira, a što se nikako ne
bi ni preporučilo. Da se uzmogne odrediti, koja se biljka treba saditi na
kršu, potrebno je znati, kako ona podnosi prilike na kršu.


U svome članku pisac je istakao na više mjesta, kako je brijest
brzo rastao i u jednoj godini da je dostigao visinu bez dubrenja 65 era,
a sa dubrenjem 1,32 metra. No zaboravio je navesti, da svi
brijestovi (a naročito gorski brijest) rastu u mladosti
brže od svih ostalih biljaka. Brijestovi traže dobro
tlo, a samo poljski brijest podnosi slabo (mršavo) tlo, pa je vrlo dobar
za pošumljivanje krša.


265