DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 60     <-- 60 -->        PDF

i prehrana biljki, a s time u vezi širok je i izbor biljki za pošumljavanja


toga dobrog zemljišta. Sve ovo manjka na kršu, pa o nekakvom eksperi


mentisanju i izboru po volji ne može tu biti ni govora.


Da bismo ocijenili, šta ćemo da pošumljavamo, potrebno je da
istaknemo davno postavljenu definiciju: pošumljavanje treba
izvršiti samo na apsolutnom šumskom zemljištu, a
na relativnom samo u toliko, u koliko ne bi došli u
obzir poljoprivredni produkti (žitarice, voće i povrće),
jer je to svakako rentabilnije, nego da se na
takvom zemljištu sadi šuma, na čiju se korist mora
čekati i mnogo godina. Od žitarica, povrća i voća
imamo naprotiv prihoda već prve do treće godine.


Prema tome su sasvim neopravdani navodi pisca, da je pošumljavanje
neplodnog — misli se valjda apsolutnog šumskog — zemljišta nesmisleno
i nemoguće radi toga, što sve i uz velike troškove to pošumljavanje
ne donosi nikakova ploda (rentabilitet). Ali treba imati u vidu
svrhu pošumljavanja krša i golijeti, pa bi se onda sasma drugčije sudilo.
Zar nije već to dobitak za siromašnog kraškog stanovnika, što mu pošumljavanje
štiti teren od odronjavanja, od ispiranja i od nastajanja bujica,
te time zaustavlja nestajanje i ono malo plodne zemlje na siromašnom
kršu? Zar to nije dobitak i zar je to besmisleno, što predjeli umjetno ili
prirodno pošumljeni blagotvorno djeljuju na atmosferske i klimatske prilike,
a s time u vezi i na poboljšanje higijenskih prilika, koje su na kršu i
onako vrlo loše? Zar nije dobitak, što se od uzgoja niskih šuma — jer to
zahtijevaju stojbinske i socijalne prilike — dobivaju stelja i lisnik za
stoku u oskudici sijena i trave?


S obzirom na ogromnu rasprostranjenost krša i potrebu što bržeg
podizanja šume, naročito prirodnim načinom, troškovi toga podizanja
moraju biti minimalni, jer velike troškove ne može snositi ni država kao
glavni posjednik, a niti siromašni privatnik na kršu. Zato je riječ »b e z
obzira na troškove«, kojom se pisac rado i češće služi u svome
članku, dosta slabo odmjerena i promišljena.


Podizanje »ekspresnih šuma«, naročito za prve dvije godine, mora
se (veli pisac) izvršiti bez obzira na trošak i imaju se upotrijebiti sva
umjetna sredstva, pa i eksperimenti, a za drugo će se, tako reći, priroda
pobrinuti. No pisac zaboravlja i ovdje razne momente,
koji imaju odsudnog značenja na uspjeh sadnje,
kao što su bonitet i vlaga tla, vlaga i temperatura
zraka, ekspozicija, vrsta drveća i drugi faktori, o
kojima će biti još govora.


Nije umjesno govoriti, da se je do sada radilo samo o nekoj »t r c i
za hektarima« u vezi sa jeftinoćom, a i neopravdano je, ako se
svaki eventualni neuspjeh pošumljavanja osudi preko aršina. Treba naprotiv
razmotriti sve uzroke, koji su doveli do mjestimičnih neuspjeha,
a napose navesti specijalne slučajeve takvog pošumljavanja i detaljno ih
opisati. Onda bi se već našlo šumarskih stručnjaka, koji bi na to našli
odgovora. Isto de tako .nepravedno isticanje, da sušenju naročito četinjara
nije kriva priroda, već samo loša izvedba sadnje. Na kršu su podignute
već mnoge i vrlo dobre kulture (srez sarajevski i nevesinjski, stolački,
Ijubuški, mostarski itd.), a naročito kulture crnog bora, od
kojeg pisac bježi i čiju sadnju sasma zabacuje, ne navodeći za to razloge


262