DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 56     <-- 56 -->        PDF

nici na Sedreniku pomogli, da u ovom pravcu otpočne jedan zaista koristan
rad. Imamo mi danas na našim goletima mnogo takvih terena, koji´
se još pre samog pošumljavanja mogu izdvojiti kao budući šumski pašnjaci
i livade.


Još nas jedna prilika goni da u ovom pravcu skrenemo pažnju
kolegama, koji rade na pošumljavanju goleti. Obilazeći 1936. godine radove
na pošumljavanju manjih goleti, ili bolje reći šumskih čistina na planini
Juhor u Srbiji, video sam, kako se malo vodi računa o problemu
pošumljavanja kao opšte-privrednom i socijalno-ekonomskom problemu.
Tamo su zasađene i takve čistine na ivici šume, koje su od vajkada
služile za manje šumske pašnjake ili livade i onemogućena je paša na
tim čistinama. To je dalo povoda okolnim seljacima da traže šumsku pašu
u šumu, gde je te godine bio izvanredno dobar bukov pomladak. Morali
smo ih pustiti, a lakše bi nam bilo da ih odbijemo, da su nam one čistine
ostale nepošumljene. Problem pošumljavanja goleti nije dakle suvereni
problem šumske privrede.


SI. 4. Alpijska dolina Schächenthal, Kanton Uri, Švajcarska. Šuma kao zaštitnica
pašnjaka i livada.
Phot. Orest. Krstić, 1936.


Kako se na ta pitanja gleda u jednoj zaista sretnoj i uređenoj zemlji,
Svajcarskoj, neka pokaže slika 4. Levo na slici vidi se razredeni sklop
šume i livade sa kućicama za smeštaj sena; desno — puni sklop šume
za zaštitu livada i kućica, u kojima se preko leta stanuje i čuva seno za
zimsku ishranu stoke.


U visokim alpijskim predelima, na granici šume i alpijskih pašnjaka,
čine se svi mogući napori, da bi se stvorili što bolji uslovi za stočarstvo..
Na slici 5 vidi se razredeni sklop šume ariša i limbe (Larix europea i


258


.