DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Natjecati se može svako lice, koje je u smislu zakonskih propisa ovlašteno za
izvođenje takovih radova.


Osnova se ima sastaviti tačno prema propisima naredbe biv. kr. hrv. slav. dalm.
zemaljske vlade broj 23.152 od 23. IV. 1903., kojem je izdan naputak za sastav gospodarskih
osnova za šume koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.


Ostali uslovi sastavljeni su po nacrtu »Poslovnog ugovora« izdanog sa strane
Ministarstva šuma i rudnika pod brojem 17.125/1934. isključivši one stavke, koje se
odnose na geodetske radove vanjskog omeđašenja šume (reambulacija), a isti stoje na
uvid kod ovog načelstva za vrijeme uredovnih sati.


Po izvršenom natječaju, u tu svrhu sazvana skupština ovlaštenika prihvatit će
u načelu najpovoljniju ponudu, no ona si pridržaje pravo da ne prihvati ni jednu iponudu
u koliko bi ponuđena cijena bila nerazmjerno visoka u odnosu sa poslom koji se
ima izvršiti. Konačno rješenje u tom slučaju donest će kr. banska uprava u Zagrebu.


Broj 1131 — 1938.


31.
januara 1938. Načelstvo sreza karlovačkog.
Karlovac.
KONKURS.


Poljoprivrednoj komori u Skoplju potreban je glavn i sekreta r sa nastupom
dužnosti najdalje do 1 maja 1938 god.


Pored opštih uslova koji se traže za prijem u službu, kandidat mora ispunjavati
i ove uslove: a) da ima potpunu fakultetsku ili njoj ravnu stručnu spremu, što će dokazati
diplomom, koja mora biti nostrificirana ako je stečena u inostranstvu; b) da
dobro poznaje agrarnu politiku i da se naročito i sa uspehom bavio agrarno-privrednim
problemmia u našoj zemlji, što će dokazati svojim dosadašnjim radovima, i v) da
potpuno vlada bar jednim stranim jezikom kako u govoru tako i u pismu i to bilo
francuskim, talijanskim, nemačkim ili engleskim.


Plata glavnog sekretara po budžetu za 1938 g. je do 4.000.— dinara mesečno.
Služba mu je za godinu dana privremena, a njegove dužnosti i prava u koliko ih ne
predviđa statut, regulisaće se pravilnikom.


Svojeručno napisane, potpisane i taksirane molbe kandidata, s dokumentima,
primaće se samo do 20 marta 1938 god.
Od Izvršnog odbora Poljoprivredne komore Vardarske banovine u Skoplju.


FUNGIMORS


ŠTITI OD BOROVOG MODRENJA


Drvo u mikroskopu Oku gledaoca pruža se u mikroskopu fantastična slika.


Drvne ćelije u svojoj prozirnosti — poput stakla — sjaju kao


svijetle, srebrne prilike. Jasno se vide srčane zrake pravokutno


svrstane, a i otvori koji međusobno spajaju pojedine ćelije dobro se


razabiru. Svu ovu krasotu razara poznata modra gljiva koja te ćelije


napunjuje svojom prljavom modrom gljivastom mrežom, pri čemu i


samo drvo gubi mnogo od svoje vrijednosti.


No postoji vrlo jednostavno i jeftino sredstvo kojim se
može spriječiti, da se zametne modra gljiva.


To je FUNGIMORS-postiipak


Zatražite odmah besplatno vrlo zanimljivu propagandistička brošuru


GUSTAV GRAU & HEIDEL. CHEMNITZ 1


Zastupnik: Ing. AI.EKSANDER WUNDSAM, SARAJEVO, poštanski pretinac 67.


203
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 90     <-- 90 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIE I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva 9 kod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izrađjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsoliđnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja-


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Uprava gospodarstva i šumarstva


K R . D I J A


NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i ekspo-tira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


Šumska industrija


Filipa Deutsche


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine.
Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
građje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860.
Utemeljeno godine 1860.


204