DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 64     <-- 64 -->        PDF

.... .... ....... (.... ...) :


........ . ....... ......... .
........] ........*


(LA SITUATION ET L´IMPORTANCE DES FORETS DANS LA
BANOVINE DE DANUBE)


...... .............. ......... ........ ...... je . .... je
..........., .. ce .. ........ ........., .... je ....... y .......
........ ........, ..... ..... ............ ........., .... he .....
........ ....... ... . ......... ........ ....... ........
........... . .......... . ........ ......... y ......... .........
.... je ...... ...... ....... . ...., .. .... .... ........
...... ...... ... ........., na hy ......... .. .. ...... . .....
..... ....... ......, .... ... .......


........ . .... .... .... Bac ........... ...... ........ ...


......... ......... ....... ce .... ........ y ....... .........,


... . .... ce ....... .... .. .... ......... y ......... ........,


... ... ......... .... ........ .... ......... ........... .... .


..... ........ ........ ........, .... y ........ .......... ..


....... ..... .......... . ......., .. ......... . y ......... ....


.... ... ......... . ........ ........


... ............ ......... . ............ ........ . ........
......... ........ je ........ ..... ... je .... ......., y .... ....
........ ....... ........... ............, ...... .. ..... ..... .
... ..... ............ ....... ............, a ........... .. .........
..... ... .. ... ..... ....... ........, .. .... y ..............
....... .. ....... ............, ....... . ........., na .. ..... ........
........ ..... ....... y ..... — ........... — ........ .............
......... ..... .... .... ...... ....... .... ..........,
na .. ......... . y ........ ...... ....... . . a . . a ......
....... .... ..... ......... . ....... .. ..... ............


.... ....., ........ ... ........ y ......... ........ ....
.............. ........ — ......... no ......... . ..............
......... je, .. .. ......... .............. .......... .... .....
......... ........... ..... . .. ..... .. y .... ....... .... ...........
.. .. ........ . ......... .... ...... ......... .............
........, ... je ............. .......... ................


... .... ...... .... . y ......... ........ ... ........, ....
............ ... .. ..... ... .... .. ....... .. ............ ............
. .... .......... ... ......... ...... ......... Ha
.... ........, .... .. ..... ......... . y ......... ........, .....
je ..... ........ .........., na .. .... ........ .......-...........
........ ..... .. ......... ....... ........... ....., .... .. .......
. ....... ....... ........ ........... .. ....... .........


* .... je ....... ...... .. 61. ....... ........ ......... ... 26. IX.
1937. y ..... .....
178
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 65     <-- 65 -->        PDF

..... ....... ce ...... ...... ....... .............. .........,
na .. ....... .. .......... „..... .. je .............. .........,
na ..... ....... .. ..... ...... . .. ...... ........." .....
........ .... ........... ..... ..... ........... ..... . .... y
.......... . .............. ..... ........ .. ....... ..-......
........... ...... .... . ........ ........ .... ........ .........,
.. .... .. ......... .... ..... y ..... ........... ........., ....
.. ....... ....... ....... ... ...... .. ......... ....... ........
. .. ............ ....... ......... ....... .......... .
....... ........... ..... .. ......... ..... .. ce y ..... .... ......
y ........ . ........... ......, y ...... ..... ......... .......
....... .. ........ ........ .......


..... .... ..... ..... ........., .. ...... .. ...... ....., ..
... .......... ...... ....., ........ . ....... ........ y .........
......... ... ... .. ........... ....... ........ .... ........


.... ........ ... ...... ........ .. 3,131.059 ... .. ....
...... ..:
1.) ............. ........ . . . . . . 2,673.394 .. (85"4%)
2.) ...... ........ (....... 234.994 .., ......


20.380 ..) 255.374 .. ( 8´2%)
3.) ............. ........ (...., ......., ......)
. . . . . . . . " . 202.291 .. ( 6´4%)


...... . . 3,131.059 .. ( 100%)


.... ... ........... ...... ........, .... . ......... .......
........ ... ......... .... — .... 8´2% .. ...... ........
......... .. ... .... ... je ...... ........ ....
......... ......, ..... .. ............... . ...............
............., .. ce ... ........ .......
........, ........ ....... ..... ........., ...... .. ........ ....
. .. ce ........ ......... ........ ........ ......., ... .. ....
........ y .........., ..........., ......... ....... . .. ..


.. ...... ........ ....... ........ y ...... .. 255.374 ..


(100%) no .......... ...... ..:
1.) ....... .... 78.757 .. (30´8%)
2.) ......... .... (......., ........ .......,


...., .... .........) 35.395 .. (13"9%)
3.) ......-......... .... 32.973 .. (12´9%)
4.) ....... .... (........., ......, ........


................) ´ 12.002 .. ( 4*7%)
5.) ........ 75.897 .. (29.7%)
6.) ...... 20.380 .. ( 8"0%)


...... . . 255.374 .. ( 100%)


......... .... ........ ........ .... ce (. ....... .. .......,
........, .... ...... . .... ...... . .. ..) ........ y ... .......:


I. .... .. ..... ... ....... .....,
II. .... y ........... ........ ....... ....,
III. .... y ........... ....... ..... ......... ........,
IV. ...... ....,
V. ...... .. ......... ....... ....
179
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 66     <-- 66 -->        PDF

....... y ....... ........ ... ....... .... . ........ .......
. ...... ........ .......... y ...... .... ........ . .... . ....
........ ce ....... . .. ..... ........... ....... .... ...... y
....... ......... ......, a ...... . .. ........ ...... ......


I. .... .. ..... ..... (.......)
.... ..... je ........ ..... . .......... ........ .......,
... ........ ......... ... .. .. ....... ....... ....... ......
........... ........... ....... .............. je ..... ....., ..
...... .... ... ...... ..... . ...... ........., .... .. .. ......
y ........... ......, na .. .... .... .......... ....... ....... ..
....... ......., .... . ........... ... ..... ... ............ .....
..... ........, .. .. .. ....... ........... .. .... . ....... ..........
............. ......., ... ....... ..... ............ .. .............
......., .......... .. . .........., .. ........... .............
........ .......... y ..... ........


...... ......... ..... ....... ..... y ....... oj ........ ....:
1.) ........... ....... ....... .. ......... .. . 24.854*4 ..
2.) ......... ....... .. ......... .. . 4.595´0 ..
3.) ...... ........ .. ......... .. . 430"5 ..


......... . . 29.879´9 ..


.. 1). .. ...... ........ ........... ....... ....... (24.854´4)
.. .... je ......... ........ .. 12.511*4 ... .....1...... ... ..


12.343 .. ........... ce .. ......... .......... .. 3.845´5 .. ...
......... ....... ...., a .. ........... .......... y ........ ..
S.497´5 .. ........ ce .. ............ no .......... ......
OKO ..... ........ ....... ......... ..... ..... ........ ce
......... ......., .... .. ....... ....... ....., ........, ........
........, ........., ........, .. je ....... ... ..... .... on.....
......... .. ..... je .... — ... ... .... ....... ....... —
.... ....., ......... je .. ............. ......... . .. ........
Ha .......... .... .......... ......., ... je ..... ... .......
....., ....... .. ....... ...... ......... ....... . .... .. .......


. ..... ... ....... ... ............ ....... .... ..........
........... ..... ......., .... .... ....... ......... ........ ....
. ..... ..... ............


.. 2). ......... ....... je ....... ....... ....... ........
. y ....... je ......... (4.595 ..). .. je ......... ....... ....,
.... ..... ...... ....... ...... ... 2,000.000 .... . ...... ...
..... ....... ....... ........ je ........, ... ..... ..... .......
.... ... ....... ....... ......., .. ......... ce, .. ce .......
........... .. ............, .............. . .....


.. 3). ..... ........-...... ....., ...... ......., ...... ce
na ...... ..... ...... y ..... ....... (...... ........). ......
y ..... ....... ..... je .... ....., .. .... y ......... .... ...
....... ....... ......., na ce ........... ..............


..... .... ....., ... ....... ....... ......., ...... ce na
.... .......... ....... ........, ......, .... ........ . ... .
... .. .. ........ .. 430´5 ...


180
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 67     <-- 67 -->        PDF

...... .. .... ....... .... .... ............ ..........., ..
..... ..... ............ ........ .......... ...... .. .........
........ ........ ...... ce . .. ....... ..... . .............
........... ce .... y ........ ......... ........ .......... .
....... .. ..... .. ..........., .. .... je ...... .. .... ......
....... ......... 142 .. ..... ..... .. ....... ....... .. 109.340
....... ... ......... .......... .... ...... .......... . ..........
....... ......., .. ...... ....... . .........., ... ..... .....
(.......) ....... .... .... ........ ...... je ........., .. ......
.... .......... .... ........ .. ....., ... ........ ...... ...........
. ...... ..... ...... ..... ........, .... ... ...... .....,
...... ........ ..... ..... y ........ ........ ...... 29.879"9 ...
.. .... je ... ....... ......... 17.248*4 .., a ..... ... ........


8.786 .. . .. .. ............ ..... 8.498 .., a .. ....... ..... 288 ...
... .... ....... .... .. ...... ...... ../...... ......... y
......... ........, ... ......... .......... ....... ..... .......,
.. ....... ....... ...... ......... ........ .... ..........
........
............ ..... ....... ......... ce .....:
1.) ......... ...... ....... ........ .... ....., ....... ce,


.... ce, .. .. ....... .. .... ........... no ........ ..............
.........., ..... ....... ce ............ .. ..............
2.) .... ....., .... ..... .... ... ............., ... ........
......., ..... ........... ....... ...... ........, ......... .....
......, ... .. .... ...... ......... .... ....., .... je ....
ce y .... ... .... ........


... ......, .. .. .......... ..... ..... (17.248 ..), .... ce
y ....... ......... ........, ..... ........ ....... ....... ..
."40 .3 no 1 .., . . . . . . a . ., . a na .......... ........
.. 17.248 .. ..... ..... ....... ........ .... ..


58.643 .3 .....
.. ..... ..... ...... .. ..... ..... 11.729 .3 (207.) no 200 ...
. .. ..... 46.914 .3 (80%) no 50 ...., na ....... .... na .....
.... ....... ...... .. 4,691.370 .... .... ce .... no ....
........, .... .... (......) .. ..... ...... .., ... ce ... .........
.......... ........ .... y ......... ........ ...... .. ... y
..... .. ... .... ...... ..... ........ ...... .. ........... .....,
.... ce ....... y ... ... .... ...... ..... ..... .............
........ .. .........., .......... ..... . ............. .......
........, .... ......... .. ......... .... .....
y ......... ........ .... ....... ........ .........
...... .. ... 9,400.000 .......
... .... .... .. ..... ..... .. 58.643 .3 ........ ..........
....... .... .. ....... ...... ...... . ............ ........ ...
ce ....., .... je .. ....... .......... ....., .. ce ......... .....
.... .......... y ....... ...... ......, .... ce .... no .... ......,
.... je ........... ..... ....... . . ..... ........ ...... ...
..... ........ . .......... ....... ......., .. y ......... ........
..... ....... ..... ......... ......... .... .......... ..
..... ..... (17.243 ..) ... . .......... ........... ... ........


181 5
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 68     <-- 68 -->        PDF

..... ........ ..... ..... (8.786 ..). Ha .... ......... .... . .........
..........


........... .... ........ ....... ... ce ...... ..........,
na je ........... .......... . ............ ..... ..... ...... jom
y ....... ....... ..... .... .... .. ... ...... ......... .... ......
je .. ce ...., ..... . ....... ....... ....... 12.511 .. ..... ............,
4.595 .. ..... .......... . 142 .. ..... ......., ......


17.248 ...
............. ......... ...... je y .......... ......, .. .........
...... ........ .... ..... ....., ... ... .... ........
........., .. ............. ...... .. .... ce .. ...... .... .... ...
........... . ... .. ... .. ........ ....... ...., na je .... ....
........, .. .. ce .... ....... . .......... ..... ..... ........
......., .... .. .... ..... ..... ... ... ..... ........


... ....... ............ . ....... ....... ..... .. ....,
.. ce ....... ........... ... ..... ......., .... ... ...., ..
...... ......., .... .. ..... ... ......., ....... y ........ .....,
.. .. ........ ...... . .......... ............., .... ce ..
....... .. .. ........ .. ce ....... ......... .. .... ... ..... .
.... ...... ........, .. ..... .... ....... ........ . .. ce ....
...... .......... .. .... .......... ........... .. .. ce .. .....
....... ....... ......, ..... .. ce .. .... ..... ........... .....,
....... . .......... ........ ......... ., .... ... ....... .....,
..... .. .. ........... ....... ........ ......., .. .... ......
........... . no ..... ......... ........ ..........


..... .......... ..... je ....... .. ..... .......... .........
.... y ..... .... ........ ............. .... ..........
.. ..... ......... ..... ....... . na ...... .......... ....... .
... ........... ........ ............ .... . ........ ...........
....... ..... ce ...... ..........., a .... .... ... ce ...........
......... . .. ........, ... ...... .... ......>......


.. ........ ........... .. ..... ......... .... y .....
.... ....... ........ ...... ......... .. ......... .. 6.50 ... .
... ce ........... ....... ......... 3,240.000 ....... .......
(........ ..... .... . .. ..) .. ......... ........ ....... ..


195.000 .... (60 .... no 1000 ....), a ....... ce ...... ...........
.. ........ .. 324 .. .. ....... .. 196.000 ....... ....., ..........
........ ......... ......... . ........ ....., ....... ce
.. ........... ...:..... ..... ..... ..... 391.000 .......
Ha .......... ......... y ..... ....... ...... je .. ...........
......... ........ .. 430 .. . .. je ...... . ........ .......
......... 142 .. .. 1,420.000 ...... ....... ....... . .. .......
....... .. 109.340 ....... ... ...... ........ .. ... .......
...... .. ......... ...... ......, a .. ..... ........ ...... .
..... .. ............


.... ce .. ....... ........ ...., .. ......... ce ....... ....
.. ..... ........ ......., a .... ce ........., .. he ....... ........
........ ........., .. ce .. ...... .. ..... ..... ....?. .... .......,
na .. ce ...... .... ......... ..........


182
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 69     <-- 69 -->        PDF

... ...... ......... ........ . ....... . ROpncrn
........... ..... ....... .... ......
......., .... je ......... y ......... ........
..... . .. .. ..... ............ .... ......


II. .... y ......... ........ ....... .....
..... ....... .... ...... .. ....... .. ....... . .. .......
....... ....: ......, ....., ...., ...., ...... . .. .. ... .. ....
....... .......: y ....... ...., ..... ...... ....... .... ....
............. ...... .. .. .... . ...... ...... ........ .........
......., .... .... ..... . .... ..... ........ ...., .... .. ..
...... ....... ..... ..... . ..... ......


... ...... .... .... .. ...... .........., .... ..........
........ .... ......... .. ......., na .. ........ ...... . ...........
.......... ....... ..... ..... 4—6 . .... ......, a ........
........ .... ....... .... ...... 27.366 ...


...... .... ........ ce ... ..... ...., a .... ....... .... ce
.. ... »..... .. .....« .. ..... (..... ...... .......) .. 2 ......
....... je y ....... ......... 20 .......


AKO ......., .. ........ ....... ....... ...... 7.80 .3, a
........ ........ ........ .. .... no 1 .3 .. ...... 30 ......, ....
........., .. ........ ....... ...... (....) .. 27.366 .. .......
.... ...... 213.465 .3 y ......... .. 6,403.950 ....... To je ... .......
...... .. .... ......... ........, .... .... .......... ..
.............


.. .. ce ........ . ...... .... .... ........, ..... ....
...... ...... .... ......... .......... y ......... ........ ......,
.... .... ....... ......... ..... ........ .. ........ ..... .... .
na ............. ..... ..... ........ ...... .... ....... .........:


........ ...... .. ........ .. 40 ...... ......... .......


...... .. 25—35 ...., ..... ....... .. 40—60 .., ........ .......


....... .. 8—10 .3 ,..... .... no 1 .. .. 320—380 .3. ... .. .....


.... ........ ...... ..... 40 ...... ...... .. ... ......... ....


no 1 .. .. 320 .3 ( = 8 .3 ..... ... no 1 ..), .. ... ...... ...... ...


........ no ........ ........ ..... .... . ..... .... .. .... ..


...... ...., .. .... ...... ... ......... . ......... .... .. 1 ..


........ ...... ..... 40 ......:


40 .3 .......... ....... no 420 .... . . . 16.800 ....


150 .3 ....... .. ...... no 200 ... 30.000 «


80 .3 ....... .. ..... no 80 .... ... . 6.400 «


50 .3 ...... (no ........ ....) 30 .... . 1.500 «


...... 54.750 ....


To ....., .. ....... .... (.......) no 1 .. .....: 54.750 ....:


40 .... = 1369 .......


........... .... .......... ........ ...., .... .. .... ...


..... .. 40 ...... ( = ... ....... no 20 ......) ......... ......


.......... ............ ... ... .... ...... ....... .. 8 .3 (. ...


....... .... ...... .. .... ....... ... .... ....... .. ....) . ...


.... .... .. ..... ..... (30 .... no 1 .3), .... je y ...... ........ .


-.. ........ ......, ... ........, .. je .... .. ........ .. 20 ..


183
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 70     <-- 70 -->        PDF

.... ........... y ....... .... .. ....., .. ........., .. .. ......
..... .... ..... .. 40 ...... .... .... .. 320 .3, ...... .... 9.600
...... (20 ...... X 8 .3 ....... ... = 160 .3 X 2 ....... = 320 .3
X 30 .... = 9.600 ....).


To ....., .. ....... ....... ...... ......... no 1 .. .....:


9.600 .... : 40 .... =
240 ...,
..... ........ ....... .... (.. 40 ....) ........ ...... no
1 .. ..... 1129 ...... .... .... ....... ...... .... (1369 — 240 —
1129 ....).
.. ........ ........ ...... .... ........, ..... ......... ..
........ ....... ...... .... ....... .... y ......... ........


(27.366 ..) no ....... ...... ..... 6,403.950 ......, a .. ce na ...
........ ...... ........ ......, ..... ..... ...... ......
.37,462.685 ......, ..... ........ ce ....... ....... ....... ..
...... ........ ...... .. 31,058.735 .......
............ je, .. .... ...... .... .... ........... . .......:
...... .... ...... ........ ..... To ......... ...., ... .... ......
(.... = 40 ....) .... .... ... ......, ... ..... (.... 120 ....) ....
....., ... ...... ...... ... ...... .... ..... ....... .... ..... .
... .. ..... ..... .... ........ ...... .... ........


.. ...... .... ......... ..........., .. ........ .... .....
........ ........... ..... ....... ..... je ......... ...., .... .....
.... ............


.. ...... ......., .. ..... ........., .. ce ..... . ... ..........
...... ...... ......., ... . ....... .. ......... .........
...... ...... ..... y ......... ...... .... ......... .......... y
.... ...... ...... . .. je ...... .... ........ ..........,
no ... ...... ........ ce . a . . . . . ......... y......... .........


III. .... y ........... ....... ..... ......... .........
Tpeha ....... .... y ......... ........ .... .... na ..........,
.... je ......... ... ...... .... ........ ........... ..........


To .. y ....... ........ .... (..... ......) .. ........ .....
. .. ..... ......, ...... . .. .. ... .. ....... ...... ........ ....
.. ........ .. 80—120 ...., .. ... ce ..... ... ..... .. .... ...........
..... ........., .. ....... ... .... na ..... ...... .....,
a .... ....... ........ ........., .. ..... ...... .. ........, a ...
.. .. ......., ... y ......... ........ ... ......... .... ....
(8.2%), ... ........ .... ....... ...... ....... .... ...., a .....
.... . ...... .... ......... ... ... .........., .... ce .... .......
..... (....., ........... ...., ..... ...... ..... . .. ..).


. .... ....... .... ....... je . .......... ..... .... .....
...., ....... ......... .... y .......... . ..... .... . .....
]1.............. ...... ........


........ ..... ...«1 ... ......... ........ .. 85.141 .., a ..
.... ...... .. .... 24.592 .. . .. .... ...... ...... ... 15.335 ...
a .... ....... ...... 19.260 ...


184
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 71     <-- 71 -->        PDF

.. ....... .... ... .... 14.995 .. . .... ...... 1855 ..,
...... 16.850 ... .... ....... ...... ...... ....... 50.700 .* y......... .. 1,521.000 ......, ... je .......... y ....... ........
. ......... .......


.. ...... .... ... .. ......... ......... 6438 ... .........
......... 465 .., ......... ..... 180 .., ..... .... 120 .., .......
539 .. ...... 7742 ...


........ .... .... ...... ..... ...... ..... ........ ......
......... ...... 16.025 .3 ....... y ......... .. 6,035.680 .... .


18.740 .3 ...... ...... no 30 .... = 562.200 .... ......... .....
.... ...... 6,597.880 .......
.. .... ........ ..... ...... ce .. ......... ..... . ...........
....... ..... .... ..... . .. ......... ....... ........


69.440 .3 ......, a ....... .... ...... ....... ..... ........ y.......... ...... . ........ .......... ....... ........... ... ........
.. ........ .... — . .. ....... ........ ....-......
... .... ......... ........ ................... ....-..... ... .... no 1 .3:
ce ........ .......
......
......
....
......
....
...... ....
......


......... ...... .... ...... 400—600 300—450 200—300 250—400
...... .. ...... „ „ 250—300 200—250 180—200 180—200
...... .. ..... „ 100—150 70—120 70—100 70—100
....... .... „ (1 ... ....) 30— 35 30— 35


..... ..... .... ....
......
........
......... ....
........ ...... I .......
. „
.
...... (1 ... ....)
1.800
1.200
700
400
30—35
500-1000
400
250
150
30—35

450
300
200
30—35
600
400
250

30—35


...... ........ ........ .......... ........ ....., ..........
..... .... . ...., .... ce ........... ........ ....... .. ...., ........,
.... je ... ...... ...... ....... .......... ..... y .......
........ .............


..... ...... ....... ......... .... .... .... ...............
...... ....... .. ......... .. 36.164 .., .... .... .. .... .... ..
........ .. ..... ....... ... .. ...... ... ...... ..... ......
........ .. ........... ........ ......, ....., .........., .........
ce y ....... .. 100—140....... ... .... ..... ........ ...........
...., ... .. ....... ............... ....... ...... ......., ....
ce .. .... .... ......... .......... ....... . ...... . ..... ...


16.100 ........ .. ... 100.000 .....
.. .......... ............. ....... ..... .. ....... 148.952
...... ..... = 96.850 .3. ... ce .... y ....., .. ..... .. ...... ..


185
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 72     <-- 72 -->        PDF

.... ..... ..... ........ ......... ........ 15 ......, .........
.. ............. ....... y ... ....... ............ ........ ....
y ......... .. ... 2,905.500 .......


.... .... ............. ..... ....., .. ce .. .... ......
....... ....... ......, ......... . ....., ... ....... — ....
..... .. 0. ........ — .......... ........ .. ... 500.000 ......, na
..... .... ... .... ........ . ............... .... ....... .......
y ......... .. 3,500.000 .......


... ..... ........, .... je .... .. .. ..... ........... ......
. ......... .... ... ..... ........, .. ........... ...........
......... ........ ...... ........ .......... ............. orpe...
. ...... ......... ........ .........


.......... ... .... ...... ....... .... .. ... .........
........, .... ce ...... .. .......... ...... ...... y .........


......... ........ ..... ...... ..... ..... 300 ......, a ........
ce . .. ..... .. .... ...... ..... ...... . ....... ............
.. ....... .... .. ...... ....... .... . .. ..... ........
......... ......... ..... ce ......... . ..... ........ ... ........
............... ...... ....... .... »...... ........« ..........
.......... .......... ........ . ...... ce ........ y .........,
... ce . ..... ....... .... ......... .......... .. .......,
.. ce ........ ........ .. ........ ..... 300 .......


............... ...... ....... ... ... 29.476 ...... ..........
........, na ...... .. .... ........ ..... ....... .......
.. ...........


..... ...... .......... ......... ... .. ce ........ ...........
.. 1950 ...... . .... .. ....... ....... ..... ......., . .....
je .. 0. .... ..... ...... y ......, na .. ..... ........... ......
.......... ....... ..... ........ .... .......... ........ y ..........
.. 0. .... ....... .. ... »vacuum« ... ........ ......, ...
he ....... .. .......... ........ ........ .........., a ..... ........
......... ... .... ......., .. ce ....... ......... y ..........
....... ......., .... .. ...... ......... .........


... .......... ...... .......... ....... ..... ce .........
..... ...... ...... .......... .. ... 38.000 .., ...... je .. 0., .....
....... ......., ... ....... .... ....... .......... ......... ......
je ........ ......, .. .. ..... ....... ....... ´ ....... ....,
.... .. .. ... ...... ........ To ce .... ........ ... ...... ......
.. .. 0. ....... ...... .... ...... ......... ......., .... ce ...
.... ........, .... .. ce ......... ....... ......... ...... .......
. ........ . .. ..... ..... ....... ........., ...... ce ........
... ........ ... ...... ....... ..... ...., ... ce ........ ........
...... . ...... ....... . . ..... ......, .... ce .. ......... ..........
..... ........, a ..... ..... ....... ........ ....... y
..... .. ........... .......... .. 0. . ....... .... ce ...... .
...... . ........ . ..... ............... ........


......... ..... ......... ........ ..... ........ ........
.... .. ... 5 .3 no ...... ... ...... .... .. 147.380 .3. .....
........ ...... ......... ... .... ..... ... 147,000.000 ...., a
....... ...... .... ........ (.. ........ .. 1937—1950 ...., ...
... ......... xpacnînn .....) ........ 11,335.000 ...... ( = 10.527 .*).


186
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 73     <-- 73 -->        PDF

........ ........ ........ .......... .. ............ ........ je
y 1935 .... 670 ......, a y 1936 .... 430 ....... ........ .......
.... ............... ...... ....... ......:


y ......... ..


.............. ....... .... 96.850 .3 2,905.500 ....


....... (..... ........) 10.527 .3 11,335.000 ....


...... 107.377 .3 14,240.500 ....


....... ......... .... y .......... . ..... .... ..... ......
.... 6535.96 ... ... .. ..... ........ .... .. ........ ....., ......
. ....... . .... .. ...... ........ ...... ... . y ......
...... .... ..... .... . ............... ...... ........ ...
.... no ..... ........ ........ ....... y ..... ...... no ...............
......... ........, ..... .. ....... .. 100 .... ... ........
y ...... .. 4.30 .3, ..... ........ ....... .... .. 28.100 .3
...... 6,000.000 ...... (40% ..... no ......... .... .. 400 ......
. 60% ...... no ......... .... .. 30 ......).


. ... ....... ......... ...... .... ..... ... . 6.423 ..
...... .... ...... ..... ............. (......, ......., ............
.........), .... ce ........ .. ........ .. 100 ....... .......
.... .... .... ...... 30.825 .3. ... ce .... ......, .. y ....
.... ... 40% (12.330 .3) ..... no ......... .... .. 400 ...... . 60%


(18.495 .3) ...... no .... .. 30 ......, ........., .. ....... ....
.... .... ..... 5,486.850 .......
..... .... ...... ........ ......... ...... .... ......:
.... ........ ..... .... (..... ....) 6,597.879 ....
.... ............... ...... ....... 14,940.500 ....
.... ..... ............. 5,486.850 ....
.... ........ .... 6,000.000 ....


...... 32,325.229 ....


.... ce ...., ........ ........ ..... (.......) ......... ......
....... .... ...... 32,325.229 .......


IV. ...... .....
....... ....... .... .... ...... .... . .. .... y .......
...., ........ ....... . y ........... ....... ... .. .....


141.263.55 ... . ....... .... (.... ..... ........, .... . ....) ...
.... 25.517 ... ... .. .... ....... ......-............ .........
. ........ ......., ......... ........., ........ ......., .............
...., .....-......... ........., ..... ............. ...........,
.. ............... ...... ........ .... y ....... ....
........ ce ... ..... .... (......... ....) .. ........ .. 50 .......
.... .... ...... ....... ............... (... 1910 ..) . ... ....
............. .... (... 7.347 ..) ........ ce ... ...... .... .. ........
.. 80 ....... ............ .... ...... y ....... .. ........
(......) .. ........ ..... . ..... .... ........... ........ ..
....... ......... . .... ............. .... . ...............
... ....... ...... ...... . ........ ....... ........ .. y .....
...... .......... .... y ....... .... (..... ...., ....... 50
...... no ..... ....). .. ..... ..... ...... .. ........ ...., .....,
187
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 74     <-- 74 -->        PDF

..... . .. .. . ........ ....... ... 2229 .. ...., a ....... ..
..... ....., ......... ....., .... .... . ..... ....... ..........


. ........... ...... ..... 113.518 .. ..... To .. y ........
.... (.. 100.484 ..) .... ......., .... . ..... ......... ...... .
........ ce ... ..... ..... ... .. .... .. ..... .... . ..... ....
........, na .. ce ............ ......... . ..... .. .... ... 20 .......
........ .... ... ..... lio ..... .... .. .. ...... ......
....... (......., .....) .. ........ ....., ....., ....,´ ..... ......,
....... ...... je ........ 0.7.


. ........... ...... ... . ..... ........ .... . .. 5270 ..
... ....... ......... .... y .... . 7764 .. ... .......... ....
y ...... ...... ... .... ....... .... 13.034 ... ... .. ........
...... .... .. .......... ......, ......., ....., ......., .....,
....... . ........ ........ ce ... ....., y ...... .... . ... ......
..... ...... 0.7.


.... y ....... .... ....... y ....... y ....... ...... (.....
....... no 1 .. = 3.60 .3), a ... y ........ ....... . y ...........
......... y .... ...... (..... ....... no 1 .. = 3.05 .3). ...... ..
... = 0.7. ........ ce .. ... ..... .... ....... .. 50 ....... ..........
.. .... ......... .... .... ....... ..:


.. 25.517 .. ............. .... 64.303 .3 (4,115.260 ....)


.. 115.746 .. ........... .... 353.025 .3 (3,883.270 ....)


141.263 .. ...... 417.328 .8 (7,998.530 ....)
AKO ......, .. .... .... .... 20% ..... no 200 .... . 80% ......
no 30 .... y ....... ...., .. 10%´ ..... no 20 .... . 90% ...... no
lu .... y ........... ......, ........., .. ....... .... .... .......
.... ...... 7,998.530 .......


. ....... .... ....... ....., ........ ........ ....., .. ce
... ....... ........... . ......... ......... . .. ce ..........,
y ...... .. ......... ...... ......... .. ..... .. .. ... .... y
....... . ........ .... ........ ... ce ...... y ....... .........
......., .... ........... .......... ........., a y ..... .... ...;
.... ... ..... . .... je ... ......, .. .. . .. .......... ......
.... ...... ......... ......., na .. . ... nocao y ........ .....
.... .......


..... ....... ........ . ........ ........ ........ .....
.... .... y ......... ........ ......:


y ......... ..


.... .. ..... ..... 58.643 .8 4,691.370 ....


.... y ......... ........ 213.465 .3 6,403.950 ....


..... ........ .... 201.067 .3 32,325.229 ....


...... .... 417.328 .3 7,998.530 ....


......... 890.503 .3 51,419.079 ....


V. .......
..... ........, .... .. ..... ......., ... .. .......... ........
........ . .......... ...... .. ......... ....... .... .....
............ ........ .... ...... ... 20.380 .., ... ....., .. je
... ...... ........ y ......... ...... ............., .. .... ...


188
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 75     <-- 75 -->        PDF

..... ......., .. y .......-............ ....... .. .... .... .......,
.... .. ..... ...... .. ce ...... ... ......


......, .. .. ........ ....... ....... .. .... ........
....... ......... 3 .3 no ....... (V. ...... no ..........., 50 ....
.......) . .. je ........ ........ .... .. .... .... 20 ....... To
....., .. .. ... ......, .... .. .... ........., ...... ....... .......
...... .. .... .. 61.000 .3 y ......... .. ..... 1,200.000 ......
... ...... ......: ........, .. ........ .... ..........
........ y ........ ........ ............ ....... (.....) ..
1,200.000 .......


... .... ...... ....., .... ...... ...., .... ...... .. .........
....... ... .... .......... ....... je, .. .. .... .... .....
.........., ...... . ...... .... ce . ..... .... ..... ..... . ....
.. ..... ...... ...... ....., a ..... ....., ..... . ...... .......
..... .... .. ..... ce ...... ......... .......... . ......, na .......
....... ...., ... .. ........ ....... ........ ..... ..........
. ...... ........ ...... .... . .... .. ...........


. ...... ......... ........ ........ (........, ........, .........
. .. ..) ... ce ........ ....... ......... ........... ....
.. ...... ....... .. ce ... ........ ..., .. ....... ...... ..........
. ......, na ... ....... ....... ...... .... .... ... .... .......,
....... y ...... .... ........ ........ .... ..... ..., ......
....... y ......., .......... . .......... ........ . y ........
...... .........


....... ......, .... .. ... y .... ....... ......., ... y .....
....... ... .... ......., .........., ......, .. y .......... .....
... ........ ........, a .......... ... ... na ..... ..... ..........


... ... — ........... . ......... .......... . ...... — .....
............ ............. ............ .... ...... .
............. .a.. ........ ....... .........
y ......... ........, ... .. ... ....... .....
....... i .... ......., ..... .... ..... ........
...........


.. ........... 20.000 .. ......, .......... ...... no 1 .. ..


1.000 ......, ....... .. 20,000.000 ......, a .. ....... ...... .......
.. ..... ............ ...... .. ......... ...... ..... .... ....
.. 1,500.000 ....... ......... .. ..... ....... 21.500.000 .......
... je ....... .... . ...... ce ......, .... .. ..... .. ..... ...
.........
........, .. ...... ce ...... ... ...... . ......, ....... ..
....... ....... ....... . .. .... ... ..... .. ce ............., ..
.. ........... — ....... — ....., .. ..... .... ....... ...... ...
.. .. .... ....., ... ce .. .... ..... ... ...... ..... ...... ne ..
.........., ..... ......... .... ........ ..... ne .... .... ....
...... ..... ........ .... .... .. .. .... .. ........, .. ce ....
.. ....... ..... ... ..... ........... ...... . ....... ......, ...
.. ........ .......... .. .... ... ........... .. ........... .....
..... .....


...... .. ... ........ y ...... ...... ........ .........
.. je ........... ......... .......... .... je ........ ...... ....


189
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 76     <-- 76 -->        PDF

........ ........ .. ...... .. ..... ...... .......... ..... .. ....
..... ...... ...... ........... y ..... ...... .. ........... .....
je ..... ....... ..., .... je ....... ....... ......... ...... .........
.. ........ ...., .... je ......., ..... ... ............
.... . .. ........ ........... ... .. ......... ..... y ...........
.. ........... .......... ........ ...., .... .. ..... ..........
............. ..... . ........... .............. .. ....... ..
......... . ..........


... ... ...... .. .., .. .. .. .... ........, .. ... ...... no.........
...... ..... .... .. ....... .......... ........ ....,.
.... .. ........... .... ....... ....., .... je y ...... ......... ...
..... .. ............


........... ...... . ....... ...... ..... ...... ...........
na ..... .... ....... ..... .. ..... ...... (...... ....... ........),
a ....... .. ..... .... ......... ... ..... ...... ...........
...........


....... . .......... ...... .. .... .... .... ....... y ......
....... .. .......... ......... y ......... ......... ........
.......... ..... .. ...... ....... ........ To ...... y .....
.... .. ....... ........ ......, a . ..... ...... .... ... ce ....


— .... ... y ..... ......... — .......... ......... ......., .. y
......... ........ ..... ... .... .. .......... ............, a
......... .... ...... .... ........ ........ ....... ...... ........
...... .. ......... ....... ... .. .... ...... ..... ........
........ ..... ...... ....., ......., no ........ ............ ..
..... ........ .. ....... 10 .......
.. ... ......... ......., ... ce .... . ...., .. ce ..... ......
.... ............ ..... .. .......... y .... . .........., . . a .
.... .... ........ .........., ... ....... ..... .. 11
......... . .......... ..... .. ..... 100,000.000 ...... .... ....
........... .. ce ....... ......... ........ ...... .. ....... ......,
........... ...... . .......... ......... ....... Taj ...... .......
.. ....... .... ... 3,000.000 .......


... .......... . .......... ......... ............ .........
.. ....., .. ce y ......... ........ .... ...... .. ......... ...
............ ..... .. ......... ...... ...... ...... je ..., ... je.
y ......... .......... ......... ......... ..... ........


.. .... je no ....... § 92—105 ...... . ...... ........ .........
...... .. ......... ....... ... .. ........ .. 10.372 ..,
a ........ .. ....... ...... .. 10.008 .. ...... ce y .... . .... .........
....... y 1938. .......


. ..... ........... ...... ..... .. ......... ........ ........
....... .. ..... .... ...... ... ...... ......... .. 3 .. y
....... ........ . .........., a ........ ce ... ........ ........
......... y ..... .......... . ........ . .... ........... ......
...... .. 1931 .. 1936 .... ........ je 7,200.000 ...... ....... ..
....... ....... .. 360.000 .... ..... .... ............ 1000 ......
....... ..... ........ 50 ...... (......>. 1,200.000 ....... .. .......
.. 60.000 ......).


........ ........., ............ y .... ........... .. ....
je ......... 766 .. ...... .. ....... ....... ..... .. 206.820 ..


190
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 77     <-- 77 -->        PDF

.... — ..... ...... ....... .......... ....... . .... ..... ......
.. .... 566.820 .......
.... ....... ......... ...... .. ......... ..... ... .......
...... .........:


1.) .. .......... .... ......... .... y ..... ....; .. ...
14 .. ........., y ...... ce ....... ......... 3,200.000 ....... ..
....... .. 60 .... no 1000 ......; .. .... ce ......... ........ .......
...... 320 .. .... ...... . ........ .. ....... .. 196.000 ....;


2.) .. .... .... .......... ........ ......... .... y .... .
....., .... ce ...... y ......... ........; .. ce .......... ......
......... y ..........., ........ (.....) . ...... .. ........ ..
5 .. .. ........ ....... ...... .. 72.000 ....... ......... ce .......
1,200.000 ...... ....... (....... .......), .. ...... ce .......
. ...... ... 120 .. .... ...... . ....... .. ....... .. 72.000 ....


..... .... y ......... ........ ........ ce ........ .......
22 .. ....... ......... .. ....... .. 324.000 .... . .... ce .........
....... 5,600.000 ...... ....... ......., . ...... ce ........
...... ... 560 .. ...... .. ....... .. 474.000 .......


..... .. ......... ......... . ........... ...... ..... ce
....... 798.000 ......, ... .... ....... . ....... .. ....... ...........
...... .. ..... ..... . .. ......... ......... .......
.........., .... ........ ....... ............


..... ....... ........... ... ce ........ 8.786 .. .....
..... . 20.380 .. ....... ......, ...... 29.166 ... ... ce ...... ..........
....... . ........ ..... ...... .. ....... 1.000 .... no
......., ......... .. je .. ........... .... ...... ........ ....
.. 29,166.000 ....... ... ce .... .... y ......., .. ce ... ...........
..... y 10 ......, ......... .. je y ........ . ...........
...... .. ... ...... ........ ....... ......... 2,916.600 ......, a
.. .... ... 798.000 ......, .... ce .. .... ............


VI.
....... ...... y ....... ......... ...... . ........ ........
.......
... ... ..... ......, ..... ........... y ......... ........
....... ........ ........


.. ..... 292 . 293 ............ ....... . .... .. ..... ...........
....... .. y ......... ......, .... je .. .......... ........
........, .......... ......... ......... ...., .. .. ...... ......
........... ....... . .. .......... ....... ... je ........ ....
.......... ...... ......... .... (....., ....., ....., ...., .....,
.....).


.. .... ....... ......... je ........ .. ..... ......... ....,
y ..... ..... ..... ............ ..........., ............, ........
. ......... ..... ............ ....... ... y .... ........ . ....
........ .. .......... ... ...... ........ .. ...... ......... ........
........ .. ...... y ......... ........ .. ...... . ....
..... . .......... .......... .. ......, .... ..... .. ..... .........
.... (....... ...., ........ ...., ..........., .......
....).


191
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 78     <-- 78 -->        PDF

....... je, .. ............ ..... ......, .... ..... .... ....
... ........... ..........., ....... ...... ........ .. .......
..... ......... ......... .... ... ..... .......... ........, .. y
......... ...... ......... .. ...... ............ . .. ..... ........
..... ......... .....


... .......... ......... ......... ... ...... .......... ........
.. ...... ......-... ....... ......... .... ............. ce no
........ ......... ......... . .. ...... .......... ....... (..
.... ... .... ..... ......... .......), .... ce .... ....... .......,
........ .... .. ........... ce. ....... ce ...... ......... . ......
ce ..........., na je ..... ......... y ......... ...... .... ....
je .... .. .. .. ... 1918. .......


... .... ........... ....... ....... .... ........ ....... .........
y ......... ........, na ......... ..... .... ... ...... ..
.... . .... ....., a ........ y ......... ......, ...... ........
...... ..........


........ ....... ... ......... y ......... ........ .. ........
...... ........, na .. ce . na .. .. ... .... .........


.. .... .. .... .... ..... .......... ....., a ..... .. ......
........ .......... ....... ... ......... .. .......... ........
......... ...... . ... ........ ....... ....... ......., .... .......
.... ........... ............. .........


. ......... ........ ... ......... .... .1..., na ...... y ...
....... .... ........... ........ y ........ ........ ........ ...
.... .... y ......... ....... ....... .......... ....... ..........
...... ........ ..... .. ............ .........


.... ......, ...... ...... . ........... ....... ..... .. .......,
......... .. ........... . ......... ......... .........
.... ...... .... ......... ....... ....., .. he ce ....... . ...
... ...... .... ...... ......... ............ ....., a .... he .......
... ..... ......., .... .. . .... ...... ......... y .........
........ .... ... .... ........


VII. .......
.. ....... ........ ...... ....... .... ...... ....... . ..........
. ........ ......... y ......... ........:


1.) ...... ........ .... ...... 255.374 .., .. .... .... 8´16%:
.. ...... ........ ......... ... ...., ... je ...... ........ ....
......, a ........ .... ......, ........... .... ...... .... ....,
... .... ....... ......... ..... ........ ..... je ........, .. ce
..... ..... ....... ........ ...... . .. ce ...... .... ..........
. .......... ........., .... .. ce .......... .... ........, ....
.... ....... . .... ........ ........ ..... ........ .......


2.) ......... .... .... ....... .... .. 890.503 .3 y .........
.. 51,419.079 ....... ... ..... ........, .. ......... y .........
........ ....... ..... ..... y ........ ............, . ... ......
....... ...... ........ .. 8´ 16%-. ........ . ........ ..... ....
he ce ...... ........, ... ce y .......... ...... ...... ...............
. .......... ........., ... ce ... ... ...... ...... . ...
ce ......... ...... .... ......... ...... ......... ........


192
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 79     <-- 79 -->        PDF

3.) . ......... ........ ... ... 29.166 .. ...... (8.786 .. ..
..... ..... . 20.380 .. ....... ......). ... ce ... .............
...... ......, ...... .... .. 98.764 .3 y ......... .. 2,624.940 .......
........... .... ...... ..... ....... ......., ........ .. .......
.. ce ........... ...... ........ ..... ....., .......... . .......


4.) .... y ......... ........ ..... .......... ....... .. ....
.... ........ ........... ......., .... . .... ......... ........
...... ....... ...., na ...... . .... ........ ...... ......


5.) .. .. ......... y ......... ........ ..... ........ .....
...... ......, ........ je, .. ce .... ....... ....... .... ...........
......... ......... .: .. ce ......... ..... .. ...........
....... ........


Résumé.


L´auteur expose la situation actuelle et l´importance de l´économie forestiere
dans la Banovine de »Danube«, composée principalement du bassin de meme nom.


SAOPĆENJA


PROJEKAT UREDBE O REORGANIZACIJI, SANACIJI I OLAKŠANJU STANJA
KRAJIŠKIH IMOVNIH OPŠTINA.


I u šumarstvu se katkada rješavaju krupna ekonomska pitanja fragmentarno
i parcijalno, a bez dovoljno gledanja u budućnost i ne računajući čak ni sa konkretnom
situacijom. Kad se tako radi, mora izostati očekivani efekat, čak se dešava i to,
da se postojeći odnosi više komplikuju nego raščiste. Izgleda, da bi se moglo tako
desiti i u pitanju Krajiških imovnih općina, koje je već godinama na dnevnom redu.


Poznato je, da se već nekoliko godina u finansijskim zakonima povlači ovlaštenje
za gospodina ministra šuma i rudnika, da donese uredbu sa zakonskom snagom
za reorganizaciju, sanaciju i olakšanje stanja krajiških i. o. Poznato je, da su neki
stručnjaci Ministarstva šuma i rudnika izradili više projekata, koji u glavnom predviđaju
u potpunosti i trajnu sanaciju tih ustanova, ali ti projekti nisu bili usvojeni,
navodno zbog prevelikih finansijskih zahtjeva, koji se stavljaju na gosp. ministra
šuma i radnika, odnosno g. ministra finansija, jer da predstavnici državnoga šumarstva
nisu voljni ništa doprinijeti sanaciji niti je g. ministar finansija sklon da specijalno
im. općinama učini ma kakve koncesije u pogledu poreza, čim bi se olakšalo plaćanje
nerazmjerno velikih ostalih javnih dažbina.


Tako je došlo do sadanjega projekta uredbe, koji je odštampan u broju 2 Šumarskog
lista od ove godine.
Prije nego se osvrnemo na taj projekat, potrebno je reći, da riješenje glavnog
zadatka zavisi u prvom redu od g. ministra šuma i rudnika, a tek u drugom redu od


g. ministra finansija i od bana.
Suština je sanacije mnogih naših seljačkih šumskih ustanova nastalih poslije
revolucije od 1848 g. isključivo finansijske prirode. Mnoge su od tih ustanova propale,
a mnoge troše svoj konkretni šumski kapital, nalaze se dakle na putu propasti.
Tako je i sa nekim imovnim općinama, koje su nastale otkupom šumskih služnosti u
državnim šumama biv. vojne krajine. Znači: ili treba da se sadašnji korisnici odreknu
korišćenja glavnim šumskim prihodom, da bi na taj način u izvjesnom periodu vremena
ojačao konkretni šumski kapital u drvnim masama, a to je nemoguće izvesti,


193