DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Popjanov inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe od Kr. banske uprave u Banjaluci
k šum. upravi u Sanskom Mostu;
Šipči ć Milutin , pom. tehnič. manipulant 10 grupe, od šum. uprave u Đevđelijii
k Direkciji šuma u Novom Sadu;
Možeti ć inž. Krsto , šum. savjetnik 6 grupe od sreskog načelstva u Sinju
k Kr. banskoj «upravi u Splitu;
Brankovi ć inž. Mihajlo, šum. viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od Min.
šuma i rudnika u Beogradu k sreskom načelstvu u Novom Sadu;
Mužini ć inž. Mirko , šum. viši pristav 7 grupe i šef šum. uprave brod. trnov.
općine u St. Mikanovcima k sreskom načelstvu u Splitu;
Jeleni ć inž. Ivo , šum. viši pristav 7 grupe i šef šum. uprave ogulinske im.
općine u Ogulinu k šumskoj upravi brod. imov. općine u St. Mikanovcima.


Umirovljeni su:


Markovi ć Pe r sida , glavni arhivar 7 grupe sa period, povišicom kod Ode-
Ijenja za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu,


IZ UDRUŽENJA


UPLATA ČLANARINE U MJESECU DECEMBRU GODINE 1937.


Redovitih članova: Bakranin Juraj, Donji Lapac Din. 100.— za god. 1937; Dimitrijević
Ž., Vinkovci Din. 100.— za II. polg. 1934 i I. polg. 1935; Delić Vukašin, Pariz
Din. 72.— a conto 1935; Draščić Ivan, Split Din. 100.— za god. 1937; Dereta Borislav,


D. Milanovac Din. 25.— za H/4 1937; Dr. Danda Edo, Stav. Brod Din. 20O.— za god.
1937 i 1938; Dujuić Ante, Samobor Dim. 20.— upisnina; Qolubinski Pavle, Nikšić Din.
100.— za god. 1937; Helman Matija, Bjelovar Din. 100.— za god. 1937; Herjavec Dragutin,
Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Kajfež Drago, Zagreb Din. 100.— za god. 1938;
Lovrić Slavko, Fužine Din. 50.— za II. polg. 1936; Lulić Stjepan, Ivanec Din. 100.— za
II. polg. 1935 i I. polg. 1936; Mamula Jovo, Jasenak Din. 100.— za god. 1936; Majnarić
Marjan, Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Marušić Mijo, Đakovo Din. 100.— za god.
1937; Petronijevi´ć Slavko, Cetinje Din. 100.— za god. 1937; Piršić Vilim, Zagreb Din.
100.— za god. 1937; Premužić Andrija Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Rukavina
Branko, Pakrac Din. 100.— za god. 1937; Srdić Aleksander, Novska Din. 100.— za god.
1937; Sklenar Josip, Belišće Din. 110.— za god. 1938 i polovica upisnine; Stivičević
Nikola, Zagreb Din. 60.— za god. 1932; Šavor Ivan, Đurđevac Din. 100.— za god. 1937;
Štefinović Josip, Zagreb Din. 100.— za god. 1936; Dr. Skorić Vladimir, Zagreb Din.
200.— za god. 1936 i 1937; Uroić Josip, Bjelovar Din. 100.— za god. 1937; 2iromski
Nikola, Otočac Din.,50.— za I. polg. 1937.
Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana: Jelinčić Leopold, Bohinj.
Bistrica Din. 100.— za god. 1937; Rakušček Karol, Maribor Din. 100.— za god. 1937;
Tomše Valentin, Ljubljana Din. 50.-- za II. polg. 1936; Žagar Bogoslav, Kočevje Din.
50.— za II. polg. 1937; Žagar Bogdan, Boh. Bistrica Din. 100.— za god. 1937.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje: Jakovljev Leonid, Skoplje
Din. 100.— za god. 1936; Šunjevarić Milenko, Skoplje Din. 100.— za god. 1937; Vasjutin
Konstantin, Gostivar Din. 100.— za god. 1937.


105
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Redovitih članova sa područja podružnice Beograd: Dr. Baien Josip, Zemun Din.
90.— za god. 1938; Bojić Blažo, Qor. Milanovac Din. 120.— za god. 1938 i upisnima;
Gačić Jovan, Beograd Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Huša Jaroslav, Apatin Din. 100.—
za II. polg. 1937 i I. polg. 1938; Jovković Branislav, Apatin Din. 100.— za god. 1937;
Kangrga Đuro, Beograd Din. 300.— za god. 1935, 1936 i 1937; Kopriivnik Vojiko, Beograd
Din. 100.— za god. 1938; Košić Aleksander, Beograd Di». 100.— za god. 1937; LÖwi
Marko, Beograd Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Simčić Ivan, Beograd Din. 100.— za
god. 1937; Sundečić Ivan, Novi Sad´ Din. 50.— za II. polg. 1937.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo: Andić Vlado, Prijepolje Din.
50.— za II. polg. 1937; Afanasijev Dimitrij, Sarajevo Din. 600.— od god. 1932 do 1937;
Balonek Franjo, Sarajevo Din. 200.— za 4/4 1933, 1934 i 3/4 1935; Dubravić Himlije,
Sarajevo Din. 50.— za I. ipolg. 1937; Hasandelić Šemsudin, Rogatica Din. 520.— od
god. 1933 do 1937 i upisnina; Kopčić Ibrahim, Zavidović Din. 100.— za god. 1937; Knežević
Milan, Sarajevo Din. 100.— za god. 1938; Kanoti Stjepan, Sarajevo Din. 200 —
za II. polg. 1935, 1936 i I. polg. 1937; Milević Kuzman, Tuzla Din. 100.— za god. 1937;
Moskaljuk Aleksander, Tuzla Din. 70.— za god. 1937; Obradović Ljutmmir, Sjetlina
Din. 100.— za god. 1936; Ostojić Dušan, Srem. Mitrovica Din. 200.— za god. 1934 i
1935; Sekulić Košta, Sremska Mitrovica Din. 100.— za god. 1936; Strambah Karlo,
Tuzla Din. loa— za god. 1936; Sučić Jakob, Brčko Din. 100.— za god. 1937; Tvrtković
Stjepan, Travnik Din. 50— za II. polg. 1937; Trifunović Dragoljub, Mitrovica Din. 100 —
za god. 1937.


Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka: Balić Mehmed, Banjaluka
Din. 50.— za II. polg. 1937; Cerić Husein, Teslić Din. 100.— za god. 1937; Dobrić Ante,
Bihać Din. 100.— za god. 1937; Krpan Rudolf, Drvar Din. 100.— za god. 1936; Kovačević
Dušan, Banjaluka Din. 100.— za god. 1937; Marković Vladimir, Derventa Din. 100.— za
god. 1937; Pleše Đuro, Banjaluka Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Polferov Vasilije,
Bos. Petrovac Din. 100.— za god. 1937.


Uplata članova pomagača u mjesecu decembru god. 1937: Brkljačić Nikola, Vidovec
Din. 80.— za II. polg. 1934 i 1935; Car Zvonko, Rujevac Din. 100.— za god. 1936
i 1937; Dojnov Vladimir, Soko´banja Din. 100.— za god. 1936 i 1937; Fijatović Radovan,
Srbobran Din. 60.— za 1937 i upisnina; Hočevar Jurij, Bled Din. 70.— za god. 1938 i
upisnina; Hrska Ivan, Novigrad Din. 50.— za god. 1937; Kučić Vilim, Skrad Din. 100.—
za god. 1934 i 1935; Osterman Joža, Kranj Din. 70.— za god. 1938 i upisnina; Popović
Ivan, Seleuš Din. 25.— za .. polg. 1937; ´Potočić Zvonimir, Farkaševac Din. 50.— za
god. 1937; Sgerm Franjo, Sarajevo Din. 50.— za god. 1936; Schank Jovan, Sarajevo
Din. 25.— za II. polg. 1937; Štajduhar Franjo, Sarajevo Din. 50.— za god. 1936; Šimatić


Nikola, Senj Din. 50.— za god. 1937; Sram Zdenko, Zagreb Din. 50.— za god. 1938.
UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST:


»Šuma« družba z. o. z. Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Uprava Orašćine, Boštanj
Din. 100.— za god. 1937; Gradska blagajna Varaždin Din. 100.— za god. 1937;
Inspektorat za pošumljavanje krša Senj, Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Direkcija šuma
imovne općine Nova Gradiška Din. 100.— za god. 1937; Šum. ured vlastelinstva Vukovar
Din. 200.— za god. 1937 i 1938; Križnička uprava Vel. Nedjelja Din. 100.— za
god. 1937; Šumska uprava Bon. Bistrica Din. 98.— za god. 1937; Destilacija drva d. d.
Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Klub inžinjera šumara Beograd Din. 100.— za god. 1937.


DAROVI U KORIST GLAVNICE KEREŠKENJIJEVE PRIPOMOGNE ZAKLADE J. Š. U.


1. — Povodom smrti direktora Direkcije šuma u Sarajevu Ing. Bogdana Babica
dne 10. I. 1938. sakupili su gg. činovnici i namještenici Direkcije šuma i Kr. Banske
106
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 61     <-- 61 -->        PDF

uprave u Sarajevu iznos za nabavu vijenca na odar svoga -direktora i predsjednika
Sarajevske podružnice J. S. U.
Preostatak iza nabave vijenca Din. 1.370.— uputili su preko Sarajevske podružnice
Upravi udruženja, da se kao trajan i svjetao spomen na neumornog radišu i istaknutoga
šumarskog stručnjaka direktora log. Bogdana Babica upotrebi u korist povećanja
glavnice Kereškenjijeve pripomoćne zaklade J. Š. U.


Sarajevska podružnica dostavila je darovani iznos od Din. 1.370.— dopisom svojim
od 20. I. 1938. broj 15 blagajni udruženja, pa je novac priveden namijenjenoj svrsi.


2. — Gospodin Mihajlo Fišer dostavio je Sarajevskoj podružnici J. Š. U. iznos
od Din. 200.—, da se prema nahođenju podružnice, umjesto vijenca na odar pokojnom
direktoru Ing. Bogdanu Babicu, privede u koju dobrotvornu svrhu. Podružnica je ispunjavajući
želju darovatelja uputila novac blagajni Udruženja dopisom od 20. 1. 1938.
broj 10, da se upotrebi u korist povećanja Kereškenjijeve pripomoćne zaklade. Novac
je priveden svrsi.
3. — Dne 3. I. 1938. preminuo je u Sarajevu Ing. Reinhold Schmettan, šumarski
iiadsavjetnik u im. Umjesto vijenca na odar pokojnika sabrala su g.g. činovnici i namještenici
Direkcije šuma u Sarajevu Dio. 630.— u korist Kereškenjijeve zaklade. Blagajna
udruženja primila je novac i putem Sarajevske podružnice J. Š. U. i uložila ga
u smislu dopisa Podružnice od 20. I. 1938. broj 13 u korist povećanja glavnice Kereškenjijeve
pripomoćne zaklade.
4. — U Bjelovaru preminuo je Gustav Lach, nadšumaruik imovne općine đurđevačke
u m. Mjesto vijenca na odar pokojnika sabrala su gg. činovnici i namještenici
Direkcije šuma imovne općine Đurđevačke Din. 210.— kao prilog za povećanje Kereškenjijeve
pripomoćne zaklade.
Blagajna Udruženja primila je novac i uložila ga u korist povećanja glavnice
Kereškenjijeve pripomoćne zaklade.


5 — Gospoda činovnici Ministarstva šuma i rudnika povodom smrti Ing. Josipa
Rugole, višeg savjetnika Ministarstva šuma i rudnika, i povodom smrti Ing. Bogdana
Babica, direktora Direkcije šuma u Sarajevu, sakupili su svotu od 1.032 Dinara i poklonili
Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi, kao spomen na mile pokojnike.


Blagajna udruženja primila je novac i uložila u korist povećanja glavnice Kereškenjijeve
zaklade.


S ovim prilozima povećala se opet znatno glavnica zaklade, pa će Udruženje
moći u budućnosti makar za koji dinar više iz kamata ovoga novca pomoći u skrajnjoj
bijedi nezbrinutim sirotama iza umrlih članova Udruženja i članova Kereškenjijeve
zaklade.


Gospodi darovateljima na plemenitom poklonu najtoplija hvala, a ovaj lijepi primjer
neka bude živ poticaj i svima ostalim članovima Udruženja, da se prije svega
jednokratnom uplatom od Din. 100.— začlane u Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu,
a onda da svagda i u svakoj prilici saibiranjem ma i najmanjih priloga povećavaju
zakladnu glavnicu, jer nestalne i teške današnje prilike donose sobom, da na srca
milosrđa za pomoć kuca i onaj, koji je negda lako i rado drugima davao. Mnogo i najmanjih
priloga učinit će našu pripomoćnu zakladu velikom i jakom!


Za Upravu udruženja (br. 93—1937):
Tajnik: Ing. Ante Premužić.


107