DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 53     <-- 53 -->        PDF

i direkciju šuma. Bogat praktičnim znanjem i iskustvom m iskorišćavanju šuma bio je
velik zagovornik iskorišćavanja u vlastitoj režiji. Svoj organizatorski duh pokazao je.
najbolje u savršenoj organizaciji prašenja šuma 1932. god. pri suzbijanju napada mm&
(duvne), kojom je prilikom napisao i izdao priručnik »Liparis Monacha«, ,´ ,-


U Jugoslovenskom šumarskom udruženju bio je dugogodišnji član glavne uprave"
i čim su se počele osnivati podružnice, preuzima 1933. g. s uspjehom inicijativu, te
osniva Sarajevsku podružnicu Jugoslovenskog šumarskog udruženja, kojoj je na ...>
stajao kao predsjednik sve do svoje smrti. On je bio zapravo duša podružnice, te je
u njoj puno truda ulagao naročito kad su bili u pitanju stručni radovi i zaštita staleškibinteresa.
-:


Pokojnik je bio i odličan lovac, te ga u tom svojstvu vidimo kroz dvije godine
na čelu Saveza lovačkih društava za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu (u svojstvu predsjednika).
Pokazivao je velikog smisla i za sport, pa je u sportskom društvu »Slavlja«
bio biran za predsjednika, a kasnije i za počasnog predsjednika. Isto je tako bio jedno
vrijeme i predsjednikom planinarskog društva »Kosmos«.


Teško je u kratkim crtama prikupiti sav rad pokojnikov, jer mu je duh bio nemiran,
te ni časa nije puštao bez djelovanja. Saradivao je kao član u mnogim društvima,
bio je poznat u cijelom šumarskom svijetu kao odličan i objektivan stručnjak,
fungirao je kao vještak u mnogim teškim i zamršenim sporovima.


Vidimo ga kao druga i kolegu, gdje ulaže sve svoje nastojanje, da bi u šumarske
krugove povratio onaj stari, dobri, intimni drugarski život, te sa mnogo materijalnih
žrtava upotrebljuje svaku priliku, da bi sakupio u intiman krug što više šumara, kako
bi se što bolje upoznali i zbližili. U ovakovim momentima bio je samo drug, te je
svojim humorom i raspoloženjem svakoga lako i brzo predobio za se.


U privatnom životu bio je uzoran građanin i dobar nacionalni radnik. Svaku
zgodu i nezgodu primao je mirno, pa je i u najtežim momentima bio pun pregaranja.
Snosio je sve terete stojičkim mirom i hladnokrvnošću.


Njegov svestrani i predani rad bio je i javno i na najvišem mjestu priznat time,
što je odlikovan ordenom Bijelog Orla V. stepena, ordenom Svetog Save V. i IV. stepena
i ordenom Jugoslovenske Krune V. stepena. No najveće priznanje biće . uspomena
medu nama, jer je njegov rad za vječnost ubilježen u anale naše struke. Neka
je slava i lahka zemlja laž. Bogdanu Babicu!


Ing. A. Šerbetić.


t ING. BOGDAN BABIĆ.


Dana 10. januara o. g. preminuo je prilikom vršenja službene dužnosti Ing. Bogdan
B a b i ć, direktor direkcije šuma u Sarajevu, osnivač i predsjednik Sarajevske
Podružnice J. Š. U. i član Glavne uprave J. Š. U.


Sarajevska Podružnica J. Š. U. izdala je osmrtnice i o smrti obavijestila sve.
svoje članove kao i sve ustanove i lica, koja ..... veze sa šumarstvom i šumskom
privredom. Isto tako date su osmrtnice i u dva dnevna Sarajevska lista.


Sahrana pokojnika izvršena je 12. januara uz učestvovanje g. Ministra šuma´rudnika, te predstavnika civilnih vlasti i ustanova na čelu sa zamjenikom g. bana kao
i predstavnika vojnih vlasti na čelu sa komandandatom armije. Osim toga učestvovala
je ogromno mnoštvo građana iz svih slojeva.


Cjelokupno osoblje Direkcije šuma kao i Šumarskog odsjeka Banske uprave»
kako iz Sarajeva tako i iz najvećeg dijela šumskih uprava zajedno sa direktorima
Direkcija šuma u Tuzli i Mostaru, otpratilo je preminuloga direktora i predsjedraifea .*
vječne kuće.


99