DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 50     <-- 50 -->        PDF

izlaze u kojoj periodičkoj publikaciji) i za prodaju, kako bi ih zainteresirani, kojima
ili nije moguće ili je oteščano služiti se knjižnicama raznih institucija, mogli nabaviti
za svoje potrebe. Ne mislim da t>i to osiguranje morao izvršiti dotični autor, nego koja
državna institucija, odnosno Ministarstvo prosvjete, jer svaka naučna publikacija služi
konačno i prosvjeti.


Ing. O. Piškorić.


LIČNE VIJESTI


t PROF. INO. PAVLE HORVAT.


U prošloj godini umro je nakon dugog i teškog bolovanja Ing. Pavle Horvat, redovni
profesor geodezije na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i predstojnik odsjeka za
geodeziju i kulturnu tehniku toga fakulteta. Šumari duguju uvaženom pokojniku naročitu
zahvalnost. Od god. 1911. do 1930. bio je profesorom geodezije na Šumarskoj akademiji
odnosno Poljoprivredno-šumarsikom fakultetu u Zagrebu, a od 1911. do 1925. također
i profesorom šumskih prometnih sredstava. Brojne šumarske -generacije prošle
su kroz njegove ruke, brojni šumari zahvaljuju mu svoje obrazovanje. Bio je rijetko
obljubljen medu svojim đacima. Vjerovao je mladosti i osvajao ju tom vjerom kao :
svojom neposrednošću i blagošću.


Rodio se god. 1876. u Zemunu, gdje je svršio pučku školu i gimnaziju. Do kraja
svoga života bio je privržen svom rodnom mjestu »Kuća do kuće smo Srbi, Hrvati i
.Švabe, pa se svi polazimo i dobro slažemo« znao je govoriti. U svim svojim pogledima
nadasve širokogrudan, osvajao je svojim dubokim razumijevanjem narodnih potreba,
otvorenim načinom saobraćaja, velikim poštenjem, požrtvovnošću i oduševljenim
radom oko unapređivanja materijalne kulture sela i radom oko odgoja one mladeži,
koja ima da unaprijedi tu kulturu.


Tehniku je svršio u Beču god. 1900. diplomirajući na igrađevno-inženjerakom
odsjeku. Kao mlad inženjer služi najprije u Bosni na gradnji željeznica. Zatim se vraća
u rodno mjesto i služi u Vodnoj zadruzi za isušenje jugoistočnog Srijema. God. 1911.
dolazi u Zagreb za profesora geodezije i gradnje šum. prometala na tadanju Šum.
akademiju. U to je vrijeme na Šum. akademiji već postojao i geodetski tečaj,
osnovan na početku školske godine 1908/9. Prof. Horvat revan je nastavnik i toga
tečaja. Uz šumarske stručnjake na »akademiji« odgaja u »tečaju« i specijalne stručnjake
za geodeziju. Iz geodetskog tečaja rodio se tehnički fakultet u Zagrebu odnosno
zaseban odsjek za geodeziju i kulturnu tehniku. Velika je to zasluga baš pokojnog
profesora i prvoborca geodetske struke. Uviđao je golem značaj geodezije i kulturne
tehnike po razvoj našeg sela. Tome je razvoju posvetio sav svoj život.


Kao predstojnik kulturno-tehničkog odsjeka tehničkog fakulteta prof. Horvat je
i nadzornikom komasacionih radova. Komasacione poslove zatekao je u teškom stanju.
Trebalo je tražiti nove puteve, odgajati nove ljude, postaviti sve na naučnu osnovu,
da se ti radovi, koj* su toliko potrebni za preobražaj našega sela, podignu i unaprijede.
Neprolazne su zasluge pokojnikove na tom polju.


Prof. Pavle Horvat bio je i1 po broju sati predavanja i po količini ostalih dužnosti
najviše opterećeni nastavnik i tehničkog i poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Sve te dužnosti obavljao je upravo nadčovječnom izdržljivošću, uvjeren da ih


96
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 51     <-- 51 -->        PDF

.^/ 6^-.,