DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 43     <-- 43 -->        PDF

žava nasipe. Mnogi nasipi u Americi i Evropi, podignuti u svrhu zaštite od poplava,
za razna saobraćajna sredstva, za ribnjake, u svrhu melioracija i si., bili su već
uništeni ili ugroženi uslijed njenog bušenja. Ondatra nanosi velike štete ribarima, jer
izgriza mreže, jede ikru i uznemiruje ribu. Osim toga napada usjeve, osobito kukuruz,
povrće i voće.


U Evropu je unesena 1905. g. Unio ju je grof C. Manns t el d na svoj posjed
Dobfiš na Vltavi, nedaleko Praga. Odanle se ona proširila do 1915. preko cijele Češke,
obuhvativši područje austrijskog Dunava. Do 1936. zauzela je velik dio Panonske
nizine i područje Drave sve do Osijeka. Kod nas je prviput opažena 1932. g. kod
Koprivnice.


Ondatra se vrlo brzo množi. Može se uzeti da u normalnim prilikama jedan par
dade godišnje po 20—30 mladih. S obzirom na to mnogi nasipi u području naših rijeka
Drave, Save, Dunava i Tise mogli bi po ovom štetočini biti uskoro ugroženi.


U knjižici su navedene mjere, koje bi trebalo kod nas preduzeti u svrhu suzbijanja
ondatre, bilo direktno ili pak zaštitom njenih prirodnih neprijatelja, od ikojih su
najvažniji vidra, tvorac, lasica i ušara. Ing. M. Anić.


ADMINISTRATIVNE I PROSVJETNE VIJESTI


KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA ADMINISTRATIVNO-KANCELARIJSKU
SLUŽBU U ŠUMARSKOJ STRUCI.


Riješenjem gosp. Ministra šuma i rudnika od 14. IX. 1937. broj 4986, a na osnovu
člana 6. Pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika sa
nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno-kancelarijsku službu u šumarskoj
struci, određena je kod Odjelenja za vrhovni šumarski nadzor za polaganje
toga ispita ova komisija: Ing. Mihovi l Mark i ć, inspektor ministarstva za predsjednika;
Ing. Milora d Sekulić , inspektor Ministarstva za njegova zamjenika;
Ing. Andrij a Perušić , inspektor Ministarstva za prvog člana ispitivača; Ing.
Srete n Rosić , savjetnik Ministarstva za njegova zamjenika; Dr. ing. Dragolju b
Petrović , savjetnik Ministarstva za drugog člana ispitivača; Ing. Sloboda n Baranac
, savjetnik Ministarstva za njegova zamjenika, te Josi p Oršanić , podšumar
za delovođu.


ISPIT ZA ŠUMARSKU ADMINISTRATIVNO-KANCELARIJSKU SLUŽBU.


Kod Ministarstva šuma i rudnika, Odjeljenja za vrhovni šumarski nadzor održan
je dne 13. novembra 1937. državni ispit činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjoškolskom
spremom za šumarsku administrativno-kancelarijsku službu. Predmete od


1. do 6. iz čl. 15. Pravilnika za polaganje toga ispita ispitivao je Dr .ing. Dragolju b
Petrović, a predmete 7. do 12. g. ing. Andrija Perušić.
Ispitu je pristupio Borivo j Matić , činovnički pripravnik X. položajne grupe
kod specijalnog računovodstva i blagajnice Ministarstva šuma i rudnika, to ga je položio
sa ocjenom »dobar«. Ing. A. P.


ZABRANA LOVA SA PSIMA BRAKIRCIMA.


Rij-ešenjem Kr. banske uprave Savske banovine broj 16.376/7-1937. izdana je ova:
Naredba.
U nadopuni moje naredbe od 21. novembra 1936. broj 14353/7-1936., a na osnovu
propisa § 21. Zakona o lovu od 5. decembra 1931. dozvoljavam lov-sa psima brakircima


41