DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Redovitih članova sa područja Podružnice Beograd: Berzenković Ante, Novi Sad
Din. 100.— za god. 1937; Braljinac Mihajlo, Beograd Din. 100.— za god. 1937; Dunst
Viktor, Beli Manastir Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Jovanović Miodrag, Golubac
Din. 100.— za god. 1936; Kraljević Jovan, Beograd Din. 100.— za god. 1937.


Uplata članarine sa područja Podružnice Sarajevo: Đukić Dušan, Sarajevo Din.
100.— za god. 1937; Korenić Vladimir, Mostar Din. 100.— za god. 1937; Koužik Većeslav,
Tomislav Grad Din. 50.— za II. polg. 1936; Kondić Čedomil, Teslić Din. 50.—
za II. polg. 1937; Marković Miodrag, Čačak Din. 50.— za II. polg. 1937; Soljanik Ivan,
Cačak, Din. 100.— za god. 1937; Vuković Veljko, Ilidža Din. 100.— za god. 1937.


Uplata članarine sa područja Podružnice Banjaluka: Horvat Stjepan, Kozarac
Din. 50.— za II. polg. 1937; Rajner Franjo, Banjaluka Din. 50.— za polg. 1936.


Uplata članova pomagača: Antoljak Rudolf, Zagreb Din. 70.— za II. polg. 1936
i 1937; Buturac Mirko, Zagreb Din. 25.— za I. polg. 1937; Horvat Ivan, Zagreb Din.
50.— za 1937; Klepac Dušan, Zagreb Din. 20.— upisnina; Müller Đuro ml. Virovitica
Din. 50.— za 1937; Šandrovčanin Mijo, Kloštar Din. 50.— za god. 1937; Tonković
Dragutin, Zagreb Din. 25.— za II. polg. 1937.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOCNA ZAKLADA.


Gosp. Ing. Milan Lenarčić veleposjednik, Ribnica na Pohorju, podpredsjednik


J. Š. U. darovao je »Pripomoćnoj Kereškenjijevoj zakladi« putni trošak u iznosu od
Din. 730.—, a gosp. Ing. Ivan Juvančić, šef šum. ravnateljstva Belišće, odbornik J. Š. U.
darovao je istoj zakladi putni trošak u iznosu od Din. 110.—.
Na spomen pok. inspektora Ing. Antuna Jovanovca darovao je gosp. Ing. Vilim
Čmelik, generalni direktor šuma u p. honorar za nekrolog u broju 12—1937. Šumarskog
Lista zaokruživši ga na svotu od Din. 160.— istoj zakladi.


Darovane svote privedene su svrsi i koristonosno uložene.
Plemenitim darovateljima najljepša hvala od strane sirotinje, koja ostaje iza
umrlih članova pripomoćne Kereškenjijeve zaklade, a kojoj se prihod iste podjeljuje
godišnje kao potpora.


Uprava.


POSMRTNA POMOĆ.


Dne 25. studenog 1937. umro je član Ivan Hoffman, sreski šumarski referent u
Gnjilanima. Na temelju oporuke isplaćena je njegovoj suprugi gospođi Ljubici svota
od Din. 2.250.—.


Uprava.


UPOZORENJE.


Prema članu 10. Pravilnika Jugoslovenskog šumarskog udruženja dužni su članovi
uplatiti članarinu unapred u prvoj četvrti svake godine.
Nažalost moramo naglasiti, da većina članova ne plaća redovito članarinu, što
je na uštrb Udruženja, jer i ono ima svojih obaveza, kojima mora udovoljiti.


Pozivamo gg. članove, da uplate dužnu članarinu i time udovolje svojoj dužnosti,
jer u protivnom slučaju dužni smo na temelju člana 12. Pravila dužnu članarinu utjerati,
a time se članovima nanosi trošak, koji se može izbjeći redovnom uplatom
članarine. U tu svrhu prilažu se čekovne uplatnice.


Uprava.


38