DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 39     <-- 39 -->        PDF

da
takova preduzeća treba da ostaju u rukama oprobanih komercijalista. Predlaže,
da se prema tome pisanju zauzme stav i da se iputem štampe ustane protiv neopravdanih
i -pogrešnih napadaja na šumarske stručnjake.
Nakon rasprave u kojoj sudjeluju: Dr. Baien, M i kl a u, B a b i ć, S m il a j,
Premužić, Lenarčić, zaključuje se: Imaju se pribaviti te vijesti
iz naših i stranih novina. Po tom će ih proučiti gg. Dr. P e t r o v i ć,
Dr. Baien, i ,N i k o 1 i ć i s t i li z o v a t i odgovor na napadaje u pogledu
stručne sposobnosti šumarskih inžinjera. Do slijedeće sjednice
ima se proučiti novi statut i raspraviti na slijedećoj
sjednici, da li će biti potrebno i u kojem obliku priopćiti poglede
J. Š. U. na »Šipad« Ministarstvu šuma i rudnika.


Počast umrlim članovima!


Pri zaključku sjednice ustaje predsjednik Dr. Dragoljub Petrović i
saopćuje tužnu vijest, da je Jugoslovenskom šumarskom udruženju nesmiljena smrt
u vremenu iza posljednje i ove sjednice ugrabila šestoricu vrijednih i revnih članova,
a među njima i dvojicu veterana šumarskog udruženja, koji su već pred par godina
prešli 50. godinu neprestanoga članstva i rada u Jugoslov. šumarskom udruženju.


Poziva prisutne članove Upravnog odbora, da ustanu sa svojih mjesta i jednom


minutom šutnje odaju počast umrlim drugovima:


Jovanovac Antunu, inspektoru Ministarstva šuma i ruda u p., Zagreb;


Dojković Vilimu, šumarskom inspektoru u p., Zagreb;


Tropper Ivanu, nadšumaru brod. imov. općine u p., Vinkovci;


Čekrliji Risti, šum. savjetniku, Banjaluka;


Nikiforov Aleksandru, šum. pristavu, Banjaluka;


Rugole Josipu, šum. savjetniku, Skoplje.


Slava našim preminulim drugovima!


U 13.30 sati zaključuje predsjednik sjednicu.
Zaključeno i potpisano.


Predsjednik:
Tajnik;


Dr. Ing. Dragoljub Petrović v. r.
Ing. Ante Premužić v. r.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU NOVEMBRU GODINE 1937.


Redovitih članova: Anderka Julio, Vinkovci Din. 100.— za god. 1937; Babić
Ljubica, Zagreb, Din. 100.— za god. 1937; Dubravčić Venceslav, Pitomaca, Din. 100.—
za god. 1937; Ferić Ilija, Petrinja Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Grufoić Kajo, Split
Din. 100.— za god. 1937; Ivić Franjo, Varaždin Din. 100.— za god. 1937; Kutlešić Miodrag,
Kraljevo Din. 100.— za god. 1936; Katić Krešimir, Zagreb, Din. 100.— za god.
1937; Klumper Pavao, Slat. Drenovac Din. 100.— za god. 1937; Miužinić Milan, St.
Mikanovci Din. 100.— za god. 1937; Matizović Dragutin, Zagreb Din. 100.— za god.
1937; Rukavina Ivan, Novi Vinodol Din. 100.— za god. 1937; Salom Mordo, Supetar,
Din. 100.— za II. polg. 1936 i I. polg. 1937; Selak Josip, Zagreb, Din. 50.— za II. polg.
1937; Vjatkin Igor, Zagreb Din. 100.— za god. 1937.


Redovitih članova sa područja Podružnice Ljubljana: Pleško Franc, Ljubljana
Din. 50.— za II. polg. 1937; Pogačnik Eduard, Brezno, Din. 100.— za god. 1937; Tomše
Valentin, Ljubljana Din. 50.— za I. polg. 1936.


37