DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Medu članove pomagače primaju se: gg. Hrženjak Ferdinand, apsolvent
šumarstva, Zagreb ; Klepac Dušan, stud. šumarstva, Zagreb ; N i k o 1 i ć N e n a d,
stud. šumarstva, Zagreb ; Hoćevar J u r i i, stud. forest., Zemun ; O s t e r m a n
J o ž e, stud. forest., Zemun i T o m i ć Jovan , stud. forest, Zagreb.


Najavio istup iz članstva Ing. Aleksande r Srđić , šum. pristav iz Novske.
(Uzima se na znanje!)
Rasprava o prijedlogu za brisanje onih članova, koji unatoč mnogobrojnih opomena
dulje vremena ne plaćaju članarinu:


1. Članovi pomagači: Tajnik ing. Ante Premužić izvješću] e, da
prema sastavljenom iskazu iz društvenih knjiga imade 65 članova pomagača, koji
duguju članarinu propisanu za njih (Din. 50.—) već dvije i više godina. Ima ih sa
dugom i za 9 godina. Ukupna dugovina takovih članova pomagača iznaša Din. 11.875.— .
Mnogi na opomene i ne odgovaraju. Nekoji su međutim već stalno namješteni, pa niti
se ne zahvaljuju na članstvu kao pomagači, niti traže upis kao redoviti članovi.
Nakon podulje rasprave zaključuje se:
a) Prestaju biti koncem godine 1937. članovi pomagači slijedeća gg.: Alikalfić
Fazlija, Mostar; Armić Bogomir, Zagreb; Ing. Bastijančič Ivica, Karlovac; Ing. Bešenić
Stjepan, St. Grad; Bjelobrk Vukašin, Zemun; Ing. Bjegović Dušan, Sušak; Ing. Bogdanović
Milenko, Banjaluka; Ing. Brkljačić Nikola, Vidovec; Ing. Benić Roko, SI Brod;
Ing. Bula Konstantin, Zagreb; Beraković Stevo, Garčin; Ing. Car Zvonko, Rujevac;
Ing. Chilak Roman, Beli Manastir; Blaževac Maks, Bjelovar; Ćirković Stevan, Brno;
Dojnov Vladimir, Šarbanovae; Dučić Milan, Doboj; Ing. Dorčić Dragomir, Novi Vinodol;
Drljević Vukosav, Zemun; Dereta Borislav, Zagreb; Ing. Fabijan Ante, Maribor;
Ing. Gavranić Branimir, Drvar; Ing. Guzelj Leo, Ljubljana; Hajdin Žarko, Lipik; Ing.
Hodorovski Sergij, Beograd; Ing. Hruška Bernard, Bjeliševac; Ilić Manojlo, Beograd;
Ing. Jelača Vladimir, Oštrelj; Ing. Katić Ante, Sarajevo; Ing. Koch Miroslav, Sredice;
Kreč Franjo, Zagreb; Ing. Kučić Vilim, Lokve; Ing. Kostić Metodije, Veles; Knežević
Ratimir, Zemun; Knežević Stjepan, Sarajevo; Ing. Majnarić Mil., Lokve; Ing. Maljko
Sergije, Zagreb; Marković Bogdan, Korenice; Ing. Marjan Jovan, Zemun; Ing. Mott
Rafaël, Vinkovci; Mutavdžić Milan, Karlovac; Nikifor Vadim, Beograd; Ing. Pavletić
Franc, Malinska; Ing. Petrović Franjo, Brčko; Ing. Petek Franjo, Zagreb; Ing. Podkonjak
Mil., Vinkovci; Ing. Poplavski Većeslav, Niš; Perčić Franjo, Zagreb; Ing.
Preljević Rade, Podgorica; Radivojević Radmilo, Beograd; Ing. Reiherzer Krešim.,
Dubica; Ing. Rokić Milenko, Nova Gradiška; Ing. Radetić Ivan, Novi Vinodol; Serbinov
Leonid, Zagreb; Ing. Supek Vladimir, Zagreb; Ing. Sgerm Franjo, Sarajevo; Ing.
Šetine Ante, Donja Lendava; Ing. Štiglmajer Gustav, Erdevik; Ing. Šušković Viktor,
Maribor; Ing. Štajduhar Franjo, Sarajevo; Šubat Antun, Karlovac; Vanek Viktor,
Srem. Mitrovica, Volk Drago, Maribor; Ing. Vraničar Martin, Metlika; Ing. Zarković
Pantelija, Kupinovo i Ing. Žetelić Josip, Čavle.


b) Blagajniku je i dalje dužnost, da ubire od tih dužnika članarinu (po Din. 50.—),
za sve one godine, u kojima su primali Šumarski List. Briše se dugovina samo za one,
kada im je već obustavljena dostava Šumarski Lista.


c) Čim uprava sazna, da je koji član pomagač namješten u službi, ima´tajnik
na slijedećoj sjednici Upravnog odbora podnesti predlog, da ga se briše kao člana
pomagača, a dotičnoga pozvati, da zatraži p.rimjem za redovitog člana.


2. Redoviti članovi: Tajnik izvješćuje da imade prema popisu iz društvenih
knjiga 78 redovitih članova, koji su dužni članarinu barem za 4 i više godina.
Sveukupna dugovina takovih članova iznosi 38.595.— Dinara.
Zaključuje se da se ti dužnici pozovu na uplatu d u g o v i n e
putem centralnih n a d 1 e š t a v a, kod kojih služe, a o uspjehu
imade blagajnik izvijestiti na slijedećoj sjednici. Na bude li


35