DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 35     <-- 35 -->        PDF

najstarije i najsnažnije šumarsko udruženje na Balkanu, pokrenulo akciju o izdavanju
godišnjaka Silva Balcanica, makar i u čednim razmjerama naročito stoga, što Grčka
i Albanija i nemaju svoga šumarskog stručnog časopisa.


Dr. Baien : Pokušali smo spremiti izdanje godišnjaka sa prilozima šumarskih
stručnjaka slavenskih naroda, pa nismo uspjeli ni u pregovorima o organizaciji toga
posla, a nije stiglo ni priloga od pozvanih stručnjaka za saradnju.


Ing. M i kl a u: Jezici su balkanskih naroda različni, a u nas se vrlo malo znade
albanski i grčki; jednako će i tamo biti malo ljudi, koji će znati naše slavenske jezike.
Piše li svatko od nas svojim jezikom i u svojem časopisu ili drugoj kakvoj ediciji, može
se time poslužiti onaj, koji za to ima interesa, a jezikom dotičnim vlada. Od interesa
bi za nas moglo biti, da saznamo, da li se šta u šumarstvu piše na grčkom i albanskom
jeziku.


Ing. Lenarčić: Predlažem, da se zamoli g. Dr. Bal en a, da se pozabavi
potanje s predmetom, pa da za slijedeću sjednicu Upravnog odbora izradi konkretan
predlog.


Blagajnik Oska r Dr e mil : Prigodom posjeta gosp. Ing. Mitrush Panariti
dale su mu se na spomen i informacije radi slijedeće naše edicije: Spomenica pola
stoleća šumarstva, Dvadesetgodišnjica šumarstva Južne Srbije (Š. L. broj 4, 5, 6 ..
1934.) i Pogledi na šumarstvo Bugarske. Umoljavam, da se to naknadno odobri.


(Prijedlozi se g. g. Ing. Lenarčića i D r e m i 1 a usvajaju!)


8. — a) Tajnik izvješćuje o primljenim aktima upućenim od strane Ministarstva
šuma i rudnika o odborima za pošumljavanje, što su određeni kod samoga Ministarstva,
a trebali bi da se osnuju i kod sviju banovina i sreskih načelstava u državi u
svrhu što opsežnijega i uspješnijega rada oko pošumljavanja krševa i goleti te uopće
nasada drveća. Saopćujc, da je na osnovu tih akata sastavio pregledni obavještajni
članak za Šumarski List, pa će to izaći u broju 12. 1937. (Uzima se na znanje!)
b) Dr. Baie n izvješćuje potanje o predmetu navodeći da je inicijativu za ovakovu
akciju dao Crveni Krst Kraljevine Jugoslavije, a Ministarstvo šuma i rudnika,
da je sugestiju rado prihvatilo, pa se nakon održanih konferencija organizovao odbor
kod Min. š. i r., a izdane su odredbe i direktive svima banskim upravama za daljnju
provedbu svuda po državi.


c) Tajnik čita Poslovnik o radu odbora za propagandu pošumljavanja
, kako je zamišljena organizacija i poslovanje odbora.


U diskusiji, u kojoj učestvuju gg. Miklau, Dr. Baien, Gjikić i Petrović, traže se
i daju informacije, kako se riješilo pitanje pribavljanja sredstava za rad odbora. (Rad
odbora je besplatan i dobrovoljan, a i rad oko pošumljvanja može da bude dobrovoljan,
sadnice se po postojećim propisima mogu davati besplatno, dakle na teret
redovnih kredita za pošumljavanje).


Zaključuje se: kad Poslovnik o radu odbora za propagandu
pošumljavanja bude usvojen definitivno, da se donese u Šumarskom
Listu.


Ing. Miklau : Ne vidi se da bi u centralnom odboru bio zastupljen Savez planinarskih
društava, već samo Srpsko planinarsko društvo!


d) Tajnik čita dopis Min. šuma i rudnika, Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor
od 1. X. 1937. broj 6396, prema kojemu bi trebalo J. Š. U. da delegira svoga člana
u centralni odbor za pošumljavanje pri Min. šuma i rudnika u Beogradu.


Zaključuje se, da J. Š. U. zastupa u Centralnom odboru za
pošumljavanje pri Min. šuma i rudnika u Beogradu predsjednik
Dr. Ing. Dragoljub Petrović.


33