DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 33     <-- 33 -->        PDF

se tiče broja učenika, a ujedno je naše očekivanje premašio i interes, što se pokazao
za različite probleme. Na konferenciji je stvoren važan zaključak za dalje usavršavanje
instituta, koji se bavi istraživanjima svojstava drveta. Dalja izgradnja tih instituta
početi će se izvoditi u slijedećoj radnoj godini. Osigurali smo si potporu najvećih
svjetskih instituta za iskorišćavanje drveta: Madison, Ottava, Princes Risborough i
Dehra-Dun. Poslije pariške konferencije došao je k nama u Beč upravnik instituta u
Madisonu, da izmjeni misli o potrebnoj organizaciji međunarodne obavještajne, prijevodne
i bibliografske službe za institute u svrhu istraživanja drveta sviju zemalja.
Od svega se toga nadamo, da će se naše djelovanje proširiti i da će porasti interes
za stvar i kod onih zemalja, koje dosada s nama nisu sarađivale. Osobito bi nas radovalo
kad bismo i s Jugoslavijom bili u užim vezama, te bismo bili svakome zahvalni,
da i na nas upozori sve ustanove u Jugoslaviji, koje se bave iskorišćavanjem i istraživanjem
drveta, a i nama da javi njihovi adrese.« (Podržavat će se i sa
strane Udruženja veze s odborom i ´pratiti njegov rad!)


1) Družestvo na blgarskite lesovodi iz Sofije zahvaljuje se dopisom od 6. X. 1937.
na srdačnom prijemu njihova delegata na 61. godišnjoj skupštini Udruženja u Novom
Sadu.


m) Udruženje šumarskih zvaničnika Kraljevine Jugoslavije zamolilo je, da J.Š.U.
izašalje svoga delegata na njihovu god. skupštinu dne 10. X. 1937, u Beogradu. Qosp.
predsjednik Dr. ing. Petrović imao je namjeru, da tome zboru svakako prisustvuje,
ali je nenadano hitnim odlaskom iz Beograda bio spriječen. Uprava je izostanak delegata
ispričala. (Uzima se na znanje!)


rt) Njemačko šumarsko društvo (Deutscher Forstverein — Berlin) dopisom od


23. septembra 1937. žali, što nismo mogli odaslati delegata na njihovu godišnju skupštinu
u Freiburg i što oni ne mogu uputiti k nama delegata na skupštinu u Novi Sad,
no žele, da se u budućnosti ovakove veze obim društvima svakako uspostave.
o) Kr. Banska uprava Savske banovine aktom od 12. X. 1937. broj 35.163 umoljava,
da joj Udruženje na zamolbu Okružnog suda u Zagrebu dostavi spisak lica, koja
su sposobna i podesna za službu prinudnog upravitelja za veća šumska gospodarstva.


(Zaključuj e se, da se jav e imen a šumarski h stručnjak a pen zioner
a i privatni h namještenik a članov a Udružen a sa sje dište
m ili stano m na područj u tog a suda! )


p) Skopska podružnica .1. Š. U. poslala je aktom od 27. XI. 1937. zapisnik MF.
svoje glavne godišnje skupštine, održane dne 2. III. 1937. u Skoplju. Na skupštini je
gosip. Ing. R a d u 1 o v i ć održao predavanje o uređivanju šuma u Južnoj Srbiji, poticala
se misao, da bi godišnja glavna skupština .1. Š. U. trebala biti u vrijeme, kada
nisu u jeku terenski stručni radovi, a da se drže naizmjenično u Zagrebu i Beogradu;
predlagalo se, da bi list Jugoslavenska šuma postao glasilo Ministarstva šuma i rudnika;
da se pristupa unapređivanju općinskih i seoskih šuma, da tako dobiju zaposlenja
nenamješteni šumarski inžinjeri; da se za propagandu šumarstva upotrebi i list zvaničnika
Kr. Jugoslavije, jer češće dopire do naroda. U novi odbor odabrana su ova gg.:
Radovan G j o k o v i ć, predsjednik ; Ljubom. Spasi ć, sekretar, M. I 1 i ć, podpredsjednik;
Pan tel ej mon Dolgij, blagajnik te članovi gg. Lj. Marković,


S. Novak ović, Z. Vančetović, F. Oblak, M. L o z j a n i u, .1. Semdić, D.
Bojić , V. Opačić . — Kako je zapisnik kasno dostavljen nije se moglo u izvješću
o god. radu J. Š. U. izvjestiti o radu Skopske podružnice, pa se to čini ovime sada.
(Uzima se na zu an j e!)
r) Na zamolbu Njemačkog šumarskog društva dostavila je Uprava J. Š. U. ´zavodu
Kastauienwerke — Münster (Westf.) 5 kg. divljeg kestena, da se ustanovi procenat
sadržinc škroba. To je u interesu eventualnog budućeg našeg izvoza tih plodova,
a stajalo je to sve Din. 80.—. (Odobrava se!)


31