DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 32     <-- 32 -->        PDF

d) U smislu zaključka prošle sjednice pod toč. 10. a) raspisan je putem uprava
svih naših visokih škola, te putem društvenog glasila »"Šumarski List« i dnevnih novina
natječaj za stipendije, odnosno pripomoći ili potpore J. Š. U., a u smislu promjene
Pravilnika, kako ih je u tom pogledu prihvatila 61. godišnja glavna skupština dne


27. IX. 1937. u Novom Sadu. Rok za podnašanje molbenica ostavljen je do kraja godine
1937.
e) Na predloge Udruženja od 10. VIII. 1937. u poslu iskorišćivanja suvata i gorskih
pašnjaka u režiji odgovorilo je Ministarstvo šuma i rudnika aktom od 29. XI. 1937.
broj 16.992 slijedeće:


»U vezi pisma toga Udruženja od 10. augusta 1937. godine, u kome Udruženje
predlaže napuštanje dosadašnjeg načina iskorišćavanja suvata i zavođenje nečega
novog, osnivanjem suvatskog preduzeća, Odelenju je čast izvestiti, da je čitav kompleks
pitanja suvatske prirode u vezi sa unapređenjem stočarstva naročita briga Ministarstva
šuma i rudnika. U toj važnoj grani narodne privrede Ministarstvo stoji u
kolaboraciji sa Ministarstvom poljoprivrede i sa svoje strane čini napore da doprinese
unapređenju suvatske privrede i stočarstva u granicama mogućnosti i raspoloživih
sredstava. U tome pravcu preduzeti su radovi na izradi privrednih planova za suvate
i planinske pašnjake i na izradi desetgodišnjeg programa rada za sve državne suvate.


Sve što bude od koristi za unapređenje suvatske privrede i stočarstva, uneće
se u taj program, pa i korisne sugestije, koje po ovom važnom pitanju čini to Udruženje.
Odjeljenje za upravu državnih šuma, načelnik Dr. Ž. Miletić v. r.«


f) Société pur les relations culturelles entre . U. R. S. S. et . étranger iz Moskve
saopćuje nam, da revija »V zaščitu lesa« želi izmjenu svojih za naše publikacije.
Na našu predstavku Min. unutr. djela za dozvolu primanja časopisa i knjiga iz Rusije
nismo još unatoč urgiranja dobili odgovora.


(Zamjena se odobrava time, da se u djelo provede, kad
Ministarstvo unutrašnjih djela dozvoli izmjenu publikacija
s R u s i j o m!)


g) O.g. činovnici Direkcije šuma u Zagrebu dali su- Din. 300.— za Kereškcnjijevu
zakladu mjesto vijenca na odar pok. inspektora Ing. Antuna Jovanovca. Darovateljima
se zahvalilo, a novac je priveden svrsi ulaganjem u Hipotekarnu banku na knjižicu
broj 4829.


h) O.g. činovnici Šumarskog odsjeka Kr. banske uprave u Zagrebu predali su
sabranih Din. 600.— u korist Kereškenjijevoj zakladi umjesto vijenca na odar pok.


g. inspektora Antuna Jovanovca. Darovateljima se uprava zahvalila, a novac je priveden
svrsi ulogom na knjižicu br. 4829 Hipotekarne banke.
i) Međunarodna komisija za iskorišćavanje suvata. (Ko-
mission international d´utilisation du bois. Wien 1. Singerstrasse 27) stavilo je upit.
da li nam je poznato ima li tko ili koja ustanova kod nas filmova o drvetu (koliko,


o čemu rade, naslov ili kratak sadržaj, da li je nijemi ili glasni, dužina i format).
(Qosp. Ing. Lenarčić upozorava neka ^. među ostalim o tom priberu
informacije i od ing. M i k 1 a u ž i ć a u Mariboru!)
j) Gosp. Ministar poljoprivrede Českoslovačke republike zahvalio se pismom
od 1. oktobra 1937. na pozdravu odaslanom mu sa 61. godišnje glavne skupštine u
Novom Sadu.


k) Ministarstvo šuma i rudnika Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor dostavilo
je Udruženju aktom od 1. X. 1937. broj 6464 prepis dopisa Odbora za iskorišćivanje
drveta kod internacionalnog komiteta za drvo u Beču (Auschnss für Holzverwertuiig
beim internationelen Holzkomite — Wien I. Singerstrasse 27), koji u prijevodu gulaši:


»Žalimo što nijeste mogli prisustvovati na našoj III. internacionalnoj konferenciji
za iskorišćavanje drveta u Parizu. Konferencija je imala zaista veliki uspjeh i što


30