DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Dnevni red sjednice:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje zapisnika prošle sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i blagajničkom poslovanju.
5. — Rasprava o predlogu Banjalučke podružnice JŠU. u pogledu mogućnosti napredovanja
starih apsolvenata srednje tehničke škole u Sarajevu u grupe dalje od
V. činov. grupe.
6. — Rasprava o predlogu Banjalučke podružnice JŠU. o izmjeni naziva zvanja
»podšumar«.
7.
— Rasprava o izdavanju godišnjaka Silva Balkanica u smislu predloga albanskog
šumara Ing. Ilije Mitrush-Panariti i saopćenja ing. Nikole Neidhardta.
8.
Rasprava o Odborima za pošumljavanje i određivanje predstavnika J. S. U. u te
odbore.
9. — Pregled stiglih ponuda od tiskara i odluka o tiskanju Šumarskog Lista u g. 1938.
10. — Rasprava o stiglim molbama za podjeljivanje potpore iz Kereškenjijeve pripomoćne
zaklade.
11.
— Propaganda šumarstva i rasprava o predlogu Dr. Nikole Neidhardta o otkupu
diapozitiva izrađenih povodom pokretne poljoprivredne izložbe i škole.
12. — Rasprava o pitanju oporezovanja šuma i šumskih zemljišta.
13.
— Primanje novih članova i rasprava o predlogu za brisanje onih, koji unatoč
mnogobrojnih opomena već godinama ne plaćaju članarine.
14.
— Rasprava o stiglim molbcnieama i odluka o podjeljivanje stipendija Jugoslov.
šumarskog udruženja.
15. —
Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Sjednicu otvara u 8 sati podpredsjednik Ing. Mila n L e n a r č i ć, jer je
tako po odborniku g. Bori Nikoliću zamolio g. predsjednik, budući da će jedno pola
sata biti spriječen, da prisustvuje početku sjednice.
2. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć čita zapisnik prošle 6. sjednice, koja je
održana dne 25. IX. 1937. neposredno dan prije 61. godišnje glavne skupštine Udruženja
u Novom Sadu. Zapisnik se usvaja, a na zamolbu g. predsjednika ovjerovljuju
ga gg. Ing. Nikolić Bora i Ing. Smilaj.
3. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć izvješćuje o tekućem poslovanju udruženja:
a) Nakon glavne skupštine u Novom Sadu i završne stručne ekskurzije odaslana
je u ime Udruženja srdačna zahvala svima licima, ustanovama i nadleštvima, koji su
pomogli i sudjelovali u kojcmgod smislu da se uspješno održi glavna skupština i prema
programu izvedu predviđene ekskurzije u manastirske i imovno-općinske šume na
Venac i na državno dobro Belje.


b) Prema zaključku prošle sjednice pod toč. 3. i) provodi se zamjena, pa je
moguće u čitaonici Udruženja odnosno iz biblioteke za čitanje posuđivati časopis »Alma
mater croatica«.


c) U smislu zaključka prošle sjednice točka 5. raspisan je natječaj za dvije
svetosavske nagrade Udruženja po Din. 5O0.— za najbolju obradu teme: »Pogled na
šumsko-gospodarske prilike jednoga našeg kraja«. Rok je predaje radnje do 15. I. 1938.,
pa će ocjena radova i zaključak o podjeli nagrada moći da se stvori tek na slijedećoj
sjednici.


29