DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Detaljno je obrađeno unapređivanje ribarstva, zadrugarstvo, zaštita ribarstva
kao i kaznene odredbe.
Za šumare važan je § 70, koji propisuje kvalifikaciju za ribarske referente.
On glasi:


»1. — Sve poslove ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede vodi .preko Otseka
za ribarstvo Odeljenje za stočarstvo, a kod banskih uprava ban preko Poljoprivrednog
odjeljenja. Po potrebi može se osnovati i kod banskih uprava otsek za ribarstvo saglasno
§-u 20 zakona o banskoj upravi.


2. — Kod prvostepene opšte upravne vlasti dužnosti ribarskog referenta vršit će
poljoprivredni referenti, a po potrebi mogu se postaviti specijalni referenti za ribarstvo
za jedan ili više srezova.
3. — Stručni činovnici za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i banskim
upravama moraju imati poljoprivredno-šumarsku ili biološku fakultetsku spremu i
stručnu spremu iz oblasti ribarstva.
Kao stručna sprema smatra se:


a) najmanje jednogodišnji uspešni rad u kakvom ribarskom biološkom zavodu
u zemlji ili u inostranstvu, prvenstveno u zavodu za ribarstvo predviđenom ovim
zakonom, ili


b) najmanje jednogodišnji praktični rad kod kojeg ribarskog preduzeća u zemlji
ili u inostranstvu, ili
v) najmanje godinu dana uspješnog rada u kakvom zavodu za ribarstvo sa
praktičnom zamenom u zemlji ili u inostranstvu.


4. — Upravnici državnih ili banovinskih mrestilišta, stanica za rasplođivanje,
oglednih ribnjaka, moraju imati najmanje svršenu srednju poljoprivrednu školu sa
ribarskom stručnom spremom. Kao stručna sprema smatra se bar dvogodišnji uspešan
rad u kakvom većem preduzeću ili zavodu za gajenje riba ili kakvom značajnijem
mrestilištu.«
Ovaj zakon otvara mladim inženjerima šumarstva novo polje rada i uposlenja.


Upravo su šumari po svojem tehničkom i enciklopedijskom znanju i shvaćanju
najpodesniji za zvanje ribarskih referenata. Šumari su pored šumarstva bili vazda
pioniri u lovstvu i ribarstvu. Mora se priznati, da su upravo šumari najviše radili i
propagirali čuvanje, zaštitu i unapređivanje lovstva i ribarstva svagdje pa i kod nas.


Toliko za sada; kasnije ćemo donijeti potrebnu kritiku toga zakona, koji je
primljen u skupštini kao i u senatu gotovo bez ikakove debate, čemu se nismo mogli
nadati, kad se radi o tako ozbiljnoj i važnoj grami narodne privrede.


M. Drnić.
IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


1. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane dne 5. XII.
1937. u Beogradu u prostorijama biblioteke Ministarstva šuma i rudnika.
Prisutni : Predsjednik Dr. ing. Dragolju b Petrović , potpredsjednik Ing.
Milan Lenarčić, tajnik Ing. Ante Premužić, blagajnik Oskar Dremil
te odbornici gg. inžinjeri: B a b i ć, Dr. Baien, Q j i k i ć, J u v a n č i ć, Miklau,
Mikša, Nikolić, Radošević, i S mila j.


Ispričali su odsustvo zbog neodgodivih poslova odnosno bolesti gg. inžinjeri:
Dr. P e t r a č i ć, Dr. Leva k ovi ć, An ić, Lončar, Marci ć, Milju š, Ravni k,
i Vančetović.


28