DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Nad grobom vrloga pokojnika oprostio se u ime Jugoslovenskog šumarskoga udru


ženja tajnik društva ing. A. Premužić, viši šumarski savjetnik, a u ime nekadašnjih


drugova u službi prof. ing. A. Kauders, inspektor i šef šumarskog odsjeka banske


uprave u Zagrebu.


Od svoga skromnoga imetka ostavio je oporučno među ostalim i legat Matici


Hrvatskoj, a napose sjetio se znatnim sumama sirotinje mjesta: Fužine, Karlovac, Va


raždin i Zagreb, u kojima je najduže službovao.


Neka je trajna i časna uspomena ing. Antunu Jovanovcu, nada sve vrijednom


i rijetko čestitom i savjesnom radniku na polju naše šumarske struke! Mir prahu Tvo


jem, stari dragi druže, koji si potpuno izvršio svoju dužnost prema narodu, zemlji i


struci.


V. Čmelik.
t ERNEST TURKOVIC.


Dne 19. studenog o. g. umro je u Donjem Miholjcu u 83. godini g. Ernest Turković,
umirovljeni vlastelinski prihodarnik (Rentmeister). Nakon svršenih šumarskih
nauka u Križevcima stupio je u službu tadanjeg vlastelinstva baruna Prandau-a, poslije
grofa Mailath-a u Donjem Miholjcu i službovao dugi niz godina kao šumar u raznim
šumarijama. Kao naročito pouzdanom, bila mu je s vremenom povjerena uprava vlastelinskog
dohodarstvenog ureda i blagajne, gdje je ostao do umirovljenja g. 1910.


Pokojnik je bio do umirovljenja članom bivšeg hrv. šumar, društva, jer se je
uvijek smatrao pripadnikom zelene struke i rado pratio šumarsku i lovačku knjigu.


Društven i vedra značaja ostavio je i medu kolegama i među sugrađanima najljepšu
uspomenu. Dugo je sarađivao u bivšem gospodarskom društvu i u raznim hrv.
kulturnim društvima. Nedavno je bio odlikovan ordenom Sv. Save V. stepena. Slava mu!


Lambert Krišković.


ODLIKOVANJA.
Odlikovani su:


a) Jugoslavenskim ordenima.
Ordenom Belog Orla 5. reda:
Turkovi ć Milan , šumoposjednik i doživotni počasni predsjednik J. S. U.
Ordenom Sv. Save 3. reda:
Malči ć Vatroslav , upravitelj šumske uprave Irenovac, vlasi. Kutlevo.
Ordenom Jugoslovenske Krune 4. reda:
Neškovi ć Miloš , inspektor i šef šum. odsjeka Kr. banske uprave na Cetinju;
Vesel i Dragutin , viši šum. savjetnik kod šum. odsjeka Kr. banske uprave u Sarajevu;
Stranca r inž. A1 o j z i j e, viši šum. savjetnik kod šum. odsjeka Kr. banske
uprave u Ljubljani.
Ordenom Sv. Save 4. reda:
Urba s inž. Janko , viši šum. savjetnik kod šum. odsjeka Kr. banske uprave
u Ljubljani; Mili ć inž. G a j o, šum. savjetnik kod šum. odsjka Kr. banske uprave u
Zagrebu.
Ordenom Jugosl. Krune 5. reda:
Ing. Kraljević Jovan, inspektor Ministarstva šuma i rudnika; B o g i č e v i ć
inž. Aleksander , savjetnik Ministarstva kod odel. za vrhov. šum. nadzor.
Ordenom Sv. Save 5. reda:
Kuša n inž. Stjepan , šum. savjetnik kod šum. odsjeka Kr. banske upTave
na Cetinju; Kanot i inž. Stjepan , savjetnik kod Direkcije šuma u Sarajevu;


694