DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 63     <-- 63 -->        PDF

služe kao podloga za zemljišno knjižne diobe, a koji su radovi u nedjeljivoj vezi sa
radovima, koji spadaju u djelokrug ovlaštenih šumarskih inžinjera.


d.) Zaključuje se, da se pred glavnu skupštinu iznese predlog Sarajevske podružnice
J. Š. U. od 16. IX. 1937. broj 58 o ovlaštenju članovima iz onih srezova
Primorske i Zetske banovine, koji spadaju pod teritorij Dir. šuma Sarajevo ili Mostar
da mogu do konca 1940. biti članovi Sarajevske podružnice J. S. U., ako se u područnim
im banovinama ne osnuje za to vrijeme podružnica.


11. — Nije na sjednici raspravljen ni jedan novi predlog o propagandi šumarstva.
12. — Primljeni su ovi novi članovi J. Š. U.: redoviti Ing. Brank o Mila n
o v i ć, šef šum. uprave Okruglica Semizovac; Boškovi ć T. C i r o, trgovac drvom
Kavadar; Ing. Djerzić Salih, šum. pristav Vareš; Ing. Qizdavic Milan, šum.
čin. pripravnik Skoplje.
Istup su najavili: Ing. Kanoti Stjepan, šum. savjetnik Sarajevo; Ing. Peršić
Nikola, šum. savjetnik Daruvar. (Prima se na znanje!)
. 13. — Eventualija:


a) Kr. banska uprava Vardarske banovine aktom broj 6.134 od 7. VII. 1937.
predlaže naknadno još slijedeća lica, da im se sa strane J. Š. U. dade pohvalno priznanje
za uspješan rad oko pošumljavanja goleti. 1.) Petrović Todor, učitelj i 2.) Petrović
Pavle, opštinski delovoda, oba iz Požarana, Srez pološki; 3.) Društvo za pošumljavanje,
Kruševo; 4.) Marković Stojan, podpukovnik, Berovo, 5.) Milović Boško,
upravitelj građanske škole, Berovo; 6.) Živanović Aleksander, učitelj, Berovo. —
(Usvaja se!)


b) gg. Vj. Radošević i Iv. Smilaj izvješćuju, da su unapređenja šumarskih stručnjaka
i čuvarskog osoblja kod imovnih općina obustavljena. Krivnje ima dosta i na
samoj administraciji. Predlažu, da se zamoli g. Ministra šuma i rudnika, da ponovice
traži potrebna ovlaštenja u fin. zakonu, a budžetom da se osigura potrebne kredite.
(Usvaja se!)


Zaključeno i potpisano.
Predsjednik: Tajnik:


Dr. Ing, Dragoljub Petrović, v. r. Ing. Ante Premužić, v. r.


DAROVI KEREŠKENJIJEVOJ PRIPOMOĆNOJ ZAKLADI
za trajan spomen na pokojnog druga Ing. Antuna Jovanovca,


Gospoda činovnici Šumarskog odsjeka Kr. banske uprave u Zagrebu dostavili
su Upravi udruženja 600.— Din. sa namjennom, da se taj iznos za trajan spomen na
pokojnog druga Ing. Antuna Jovanovca, inspektora Ministarstva šuma u penziji, priklopi
glavnici Kereškenjijeve pripomoćne zaklade za pomaganje oskudnih udova i siročadi
iza umrlih članova J. Š. U.


Jednako su u istu svrhu između sebe sabrala i upravi Udruženja dostavila gospoda
činovnici Direkcije šuma u Zagrebu iznos od 300.— Din.
Obje svote uložene su na uložnu knjižicu broj 4829 Državne hipotekarne banke
u korist Kereškenjijeve pripomoćne zaklade prema namjeni darovatelja.


Pokojni inspektor Jovanovac proveo je vrijeme svojega službovanja poglavito
u nadzornoj šumarskoj službi, a poslije svjetskoga rata i u upravi državnih šuma.
Solidno spremljen, revan i do kraja predan svome pozivu bio je vazda naročito cijenjen,
a kao čist i čvrst značaj i ispravan čovjek uživao je kod sviju naročito poštovanje.
Ta njegova svojstva potakla su evo oba zbora šumarskih činovnika u Zagrebu,
gdje je inspektor Jovanovac posve nenadano umro, da odmah prigodom pogreba njegovu
značaju i značenju među nama podigne ovaj lijepi i trajni spomen.


681