DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 40     <-- 40 -->        PDF

zolueije; na nju nas upućuje i zakon o šumama. Ovde u Sarajevu prilikom
osnivanja ogledne stanice ta je saradnja potpuno postignuta. Stručnjaci
agronomi Poljoprivrednog odelenja svesrdno su sarađivali, pomagali
oglednu stanicu i izvodili poljoprivredni dco radova. Bez te pomoći
i saradnje, naročito šefa otseka za poljoprivredu g. inž. D. Ljubobratića
i referenta za voćarstvo g. inž. F. Mežana, stanica možda ne bi mogla
izvesti radove.


Mi kao i svi iskreni prijatelji šumarstva nadamo se i verujemo u
potpun uspeh ove 1937. godine. U koliko je uspeh dosada postignut, njegova
je tajna jednostavna: istrajnost i ljubav prema struci. Mi šumari
nećemo moći ništa postići bez ljubavi prema šumi, bez saznanja i shvaćanja,
da imamo posla sa živim organizmima, koji (kao i mi) rađaju se
i umiru, naizmence boluju i uspevaju, a odazivaju se na ljubav i pažnju
isto tako kao i mi.


Résumé.


L´auteur fait rapport des succes obtenus au cours d´une année avec la croissance
des jeunes plants des diverses essences dans le „champ d´ essais" de Sédrénik pres de Sarajevo,
situé sous des circonstances tres mauvaises a chaque égard. Il expose la méthode
de cultivation et toutes les circonstances sous lequelles cette cultivation se déroula.


MILAN KNEŽEVIĆ (SARAJEVO):


HERCEGOVAČKI KRŠ I BOSANSKE ŠUME


(LE KARST HERTZEGOVINIEN ET LES FORETS DE BOSNIE)


Naš krš izgleda poput iznemogla i bolesna čovjeka, kome se za
oporavak traži lijeka na sve strane. 0 njemu se mnogo piše, a još više
govori, a na poboljšanju najmanje radi. Bolesniku dolazi porodica, znanci
i prijatelji, donose mu razne milošte i lijekove u želji da mu ublaže bolove
i povrate zdravlje. Priziva se i liječnik, da mu svojim znanjem
pomogne i da ga od smrti spasi. Na našem kršu ne može ni liječnik u
zvanju šumara pomoći svojim tehničkim znanjem, ako je osamljen. Ako
šumara nitko ne pomaže, onda mu je sav trud uzaludan i on neće starog
bolesnika moći spasiti. Naprotiv, mi čak vidimo, da sve sile ujedinjeno
rade na tome, da i ono malo zadnje životne snage našem bolesniku
unište.


S krša svak uzima sve što se dade odnijeti, a nitko ništa ne daje,
što je za život bilja i produkciju tla potrebno. Neupućen čovjek ne samo
da sjekirom uništava šumu, nego on u svojoj nepromišljenosti, a gonjen
bijedom i nevoljom, ide i dalje, te vadi i zadnju žilicu drvne vegetacije
i na taj način do kraja uništuje snagu i produkciju tla. A kada se gdje
pojavi stručak zelenila ili nježan izbojak bilo kakva drveta, toga odgrize
i pogazi izgladnjela stoka. K ovome se redovno pridružuju i pri


658
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 41     <-- 41 -->        PDF

rodne sile, koje neodoljivom snagom to zlo, što ga je prouzrokovao
čovjek, u dalekoj mjeri potenciraju. Kiša spere produktivni pokrov tla
s kamena, vjetar raznese razrahljenu zemlju, a sunčane zrake sprže i
zadnju i najsitniju vegetaciju. Na ovaj način nastaju i šire se sterilna
tla, koja u mnogo slučajeva nije nikako moguće popraviti i kulturi privesti.
Qdje još postoji nada i mogućnost, da bi se tlo dalo popraviti, tu
ovakovom popravku stoje na putu mnoge zapreke. Sve one iziskuju
izvanredne žrtve u novcu i naravi, te mnogo samoprijegora i ustrajna
rada kroz više decenija, dok se stanje popravi.


Gledajući iz ovakve perspektive dolazi se lako do zaključka, kako
je teško pošumiti krš. Na mnogo mjesta tlo je sasvim uništeno, ostao je
gol kamen, pa svuda to neće moći da se provede i tu će ostati pustoš i
golijet za vječita vremena. Prema ovome treba barem raditi! svim silama
na tome, da se spasi i popravi, što se još spasiti i popraviti dade.


Bile rane ma kako ljute, treba ih, kao i one lakše, liječiti na što
jednostavniji način, a ne činiti razne i suvišne pokuse i eksperimente,
koji su skopčani sa izvanrednim izdacima. I na kršu je, kao i svuda i u
svačemu na svijetu, najbolji liječnik priroda i vrijeme. Pa za to u svakom
slučaju treba u prvom redu računati s tim faktorima i vazda najprvo
potražiti prirodnu pomoć.


Kako se krš svakim danom sve više širi, to je logična posljedica
toga, da se sve više osjeća bijeda i siromašenje naroda, koji na njemu
živi. U svim krajevima, gdjegod su poremećene prilike između šumskog
i poljskog gospodarenja, a osobito gdje je nestalo šume i gdje se sa
šumom neracionalno gospodari, ovo se zlo vrlo brzo ispoljuje. Najviše
i najbrže se to osjeća u višim položajima. Odatle se to prenosi u ravnice


— postepeno, sporijim korakom, ali dosljedno. Gdjegod su brda načeta,
nije moguće tomu zlu izbjeći, kao što ga nije moguće ni spriječiti. Nigdje
kao na kršu nije tako usko povezano poljsko gospodarstvo sa šumskim
i nigdje nije seljak tako ovisan o šumi kao na kršu.
Blagodat šume osjeća se u svakom pravcu, pa bilo to direktnim
namirivanjem narodnih potreba u šumskim proizvodima ili pak indirektnim
uplivom i zaštitom poljoprivrede, koju je u stanju održavati samo
šuma. Na kršu ne može nikako važiti poznato pravilo, da »poljoprivreda
počinje ondje, gdje šuma prestaje«, nego bi se moglo postaviti ono
drugo, koje veli, da »bez šume nema poljoprivrede«. Koliko je ova pretpostavka
ispravna, svjedoče nam svi krajevi, u kojima je šume nestalo.
U tim krajevima osjeća se najjače upliv svih elementarnih nepogoda.
Posljedica tih neodoljivih sila pojavljuje se u smanjenoj produkciji tla,
čestim nerodicama i svima drugim nevoljama, od kojih je najgore neminovno
siromašenje naroda.


Objektivno gledajući na ovakove pojave, koje se na kršu nižu
jedna za drugom, ne bi bilo ništa bolje i potrebnije nego očuvati ono
malo šuma, gdje ih još ima, a podići nove, gdjegod ih je nestalo. Sa ovim
u vezi trebalo bi očuvati, regenerisati i popraviti zapuštene pašnjake,
koji u ekonomiji imaju također presudnu ulogu.


Kada se urede i suzbiju bujice, obustavi odronjivanje tla i zazelene
brda, osjetit će i seljak sve blagodati od toga, pa će na šume gledati
drugim okom. Gledati će na njih kao i na svoje gospodarstvo, koje će


659
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 42     <-- 42 -->        PDF

također izgledati sasvim drugačije. Bit će bujnih pašnjaka, torovi puni
pretila blaga, a polja rodna i hambari puni.


Ovako teškom poslu treba i narod da doprinese žrtava, a te se
sastoje u glavnom u paši i u drvarenju. U ovakve se poslove ulažu kapitali,
od kojih će tek budući naraštaji, na kojima svijet ostaje, kamate
brati i u blagostanju živjeti.


U ovakovoj borbi udaraju pozvani vazda na dva velika neprijatelja,
koji se moraju svladati, pa bilo to milom ili silom. Sve, što se
dade izvesti milom, ne smije se činiti silom. Narodu treba sve pomno
i lijepo razložiti, pomoći ga školom, uzornim primjerima i dobrim savjetima.
Qdjegod se želi na kršu raditi, ne smije se štediti ni s čime,
pa ni sa subvencijama i pomoći u novcu. Vrijedne težake treba i nagrađivati.
Osim toga u tim krajevima treba olakšati i razne daće, a treba
dijeliti i pomoć u naravi: na prvom mjestu u drvetu i u pašarenju. Samo
na ovaj način moguće je urazumjeti našega seljaka, koji je pokoleban
i ne zna danas, na koji bi način tražio pomoći da popravi svoje bijedno
stanje, koje je, kako već rekosmo, ovisno na prvom mjestu o šumi i o
pašnjaku. U mnogo krajeva narod je upoznao neman, koja mu s golih
brda prijeti, ali ne zna, na koji način da joj se suprotstavi i kako da je
ukloni. Svaki se brani u najužem opsegu vlastitih interesa, no to ne
dostaje za ovako veliko djelo. Nije dovoljno, ako ponegdje seljak u
ogradu uhvati i zagaji komadić krša i prevede ga kulturi. To se doduše
mora pomagati i svakome priznati, ali glavna zadaća ostaje ipak zajednici
i državnoj upravi.


Najteža je borba sa elementarnim nepogodama, koje se svuda u
opustošenim krajevima redovno pojavljuju. Tu mora čovjek suzbijati
silu silom. Znanje i ustrajan rad mora da izvojuje pobjedu. Šumar i tehničar
mora u to da uloži najviše truda, a država da takove pothvate
izdašno pomogne novcem, bez kojega se ovakovi radovi ne dadu nigdje
m zamisliti. U svim planinskim i krševitim krajevima morat će se provesti
sve zaštitne mjere, kojih je syrha, da se uščuva i zaštiti tlo u šumi
i na pašnjacima, kako bi moglo da se pristupi i konačnom cilju — pošumljivanju
i potravljivanju. Samo na taj način moguće je zaštititi interese
zajednice i pojedinaca. Na ovome polju kucnuo je već dvanaesti
čas i s radovima se ne smije oklijevati, jer se krš širi i odozdo i odozgo,
a bujice deru na sve strane brda, zasiplju kamenjem, muljc j uništuju
najbolje zemlje u ravnicama i time svakim danom sve više ugrožavaju
egzistenciju naroda.


Svaku bujicu treba čvrsto opasati šumom. Sve takove šume treba
proglasiti zaštitnima, kao takove ih treba stalno čuvati i podržavati
i na taj način divlju snagu vode i vjetra svladati. Mi vidimo, da je najveća
i glavna pomoć protiv ovoga zla vegetacija, koja svojim žilama
veže i štiti tlo. Gdje postoji šuma, ona i svojim prostranim lisnatim
krošnjama slabi i ublažuje djelovanje naglih oborina. Isto tako štiti šuma
tlo i od žege sunčanih zraka, od kojih sve vene i prije vremena gine.


Na ovaj se način mora djelovati za opće dobro naroda, pa je država
na prvom mjestu dužna, da o tome povede punu brigu. Sva brda
i strmine, iz kojih potječu bujice, trebaju da se pošume i potrave. Ove
bi poslove svom energijom i jakom rukom trebala kontinuirano da izvodi
država sama, ne prezajući pred velikim troškovima, što ih takovi
poslovi iziskuju. Svaku indolenciju trebala bi ona nemilosrdno suzbiti,


660
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

a svaki upliv i pokušaj protiv ovog kardinalnog rada, pa dolazio on ma
s koje strane, bezuslovno spriječiti. Potrebe i nevolje naroda treba
onako tumačiti i liječiti, kakove one jesu, a ne prema momentanim interesima
raznih špekulanata.


Ovo bi bila temeljna načela, po kojima bi se imali budući radovi
na kršu prosuđivati i izvoditi, a koja bi svaki sin ove napaćene zemlje
trebao da pozdravi i prihvati kao najvažniji zadatak u radu za dobro
naroda. Svjestan sam težine ovoga zadatka i ne utvaram sJ, da će povodom
ovoga moga izlaganja krš osvanuti zelen, no želim skrenuti pažnju
čestite javnosti na način, kako bi trebalo da se počne, pa da se ta bijeda
bar malo ublaži i daljnje zlo spriječi. Popraviti stanje, koje se stoljećima
povlači i svakim danom sve više komplicira i pogoršava, nije jednostavna
stvar. Ovakav rad iziskuje najveće žrtve i napore kroz dug niz
godina, koje neće moći da izvede jedna generacija. Na nama je da
s time počnemo i dobrim primjerom prednjačimo, a mlađi će morati tim
smjerom da produže sve do konačnog poboljšanja i uspjeha. Ne učini
li se to, ostaće krš i golijet za vječita vremena kao žig i sramota današnje
generacije.


Nije mjesto ovdje, da se upuštam u detalje stručnih i tehničkih
izlaganja, po kojima bi se imali radovi izvoditi. 0 tome su već davno
stručnjaci napisali mnoge knjige, a ja ću se ograničiti samo na glavne
smjernice, koje bi imale da odgovaraju duhu vremena i prilikama, u
kojima živimo. Prva i polazna tačka u ovome radu mora biti, kako već
rekoh, da se svuda sačuva postojeća šuma i produktivna snaga tla. A
ovo će biti moguće samo onda, ako smanjimo potrošnju gorivog drveta
boljom ekonomijom i ako Hercegovcu potrebe na drvetu namirimo iz
šuma, u kojima se racionalno gospodari.


Da bi se ovo objasnilo, potrebno je da bar malo bacimo pogled
na hercegovački krš i: na bosanske šume, pa da onda tek rečemo, kako
bi se dalo ovo gospodarenje uskladiti i provoditi. Razmotrimo najprije
objekte, s kojih se danas Hercegovina drvari, način na koji se do drveta
dolazi, i krajeve, koji su u pogledu drveta najoskudniji.


Krš zauzima najveći opseg u blizini varošica, gradova i jačih na


selja. Iz ovakvih središta šire se golijeti i pustoš u radijalnom smjeru


na sve strane i zauzimaju iz dana u dan sve veće površine. Razlog je


cvome u tome, što se u napučenijim krajevima i jačim naseljima troši


više drveta, pa se svak laća za onim, što je bliže i do čega je lakše


doći. Nitko ne bira načina, na koji će se drvetom koristiti, kao što nitko


ne vodi brige ni o posljedicama, koje iz toga slijede. Nevolja očiju nema,


pa se svak bori za opstanak današnji ni ne misleći na to, šta mu nosi su


trašnji dan. Glavna je briga siromašnom konzumentu da dođe do što


jeftinijeg tovara drva, a onom bijedniku, koji ga drvetom snabdijeva, da


od utrška stečenog od tovara drva kupi pregršt brašna i šaku soli, kojom


će prehraniti obitelj.


Pošto na hercegovačkom kršu nema šuma, iz kojih bi se mogle do


bivati veće količine drveta, to nema ni razloga da se izrađuju transportne


naprave, kojima bi se drvo jeftinije dopremalo. Ostala je jedina moguć


nost dobave tovarom (najviše magaretom) ili bremenom i ljudskom sna


gom, kojom se sirotinja služi. Pa u ovom neracionalnom gospodarenju


leži razlog, da je drvo i skupo.


661
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Kvalitativno u Hercegovini se troši kao gorivo najgori materijal,
koji se sastoji jedino iz zakržljalih izdanaka. To su u glavnom krivi i grbavi
izbojci raznih listača i obrštenog grmlja, koji se iz zemlje čupaju
s korijenjem. Efektivna je vrijednost ovoga drveta kao goriva i prema
tržnoj cijeni, a i po postojećoj tarifi, minimalna, jer se to drvo kao takovo
ne može ni iz daleka uspoređivati sa gorivim drvetom, koje se dobiva pri
urednom šumskom gospodarenju. Naprotiv tomu ova drvca, bila kakva,
dok su na životu, predstavljaju dobra, od neprocjenjive vrijednosti. Ona
štite tlo, stvaraju humus, imaju velik upliv na klimatske prilike, na opću
ekonomiju i na cio život na kršu, pa im nije moguće ustanoviti pravu vrijednost.
Zato bi ih trebalo od sječe poštediti sve dotle, dok se šume ne
podignu i ne prevedu u stanje, što ga zahtijeva uredno gospodarenje. Kao
elementi šumica ta drvca djeluju blagotvorno i nose indirektno koristi,
koje daleko nadmašuju efektivnu vrijednost drveta, koje se iz njih dobiva.


*Kako iz ovoga vidimo, u Hercegovini se vodi skroz ekstenzivno gospodarenje,
kome sa čisto šumarskim stručnim sredstvima nije moguće
stati na kraj ni s najboljom voljom. Tu nam vazda ostaje praznina u polaznoj
točki radi toga, što se moramo prije svega pobrinuti da narodne
potrebe na drvetu podmirimo, a pošto drveta na kršu tako reći nema,
treba ga tražiti drugdje.


Dok se na našem kršu dođe do tovara drva, treba ogoliti veliku površinu
od kojih pedesetak četv. metara, a kako se to svakim danom i na
sve strane opetuje u hiljadama slučajeva, to znači, da će se u kratkom
vremenu upropastiti svi drvljem obrasli objekti. Nasuprot tome je pošumljivanje
ogoljelog krša i skupo i vrlo teško. Pošto se u jednom danu
može uništiti površina, koja se ne može restaurirati ni kroz više godina,
to je jasno, da nas ovakav uništavački rad vodi očito u propast. A dodamo
li tome još i indirektne štete, koje zemlji od toga slijede, onda računu
ne možemo uopće naći kraja.


Bijednik, koji se bavi takvim poslom, ne može imati skoro nikakve
zarade. On u taj rad mora da uloži daleko više radne snage i radnog
vremena, nego li je korist, koju odatle vuče. S druge strane potrošač
toga drveta mora da vrlo skupo plaća loše gorivo drvo, dok bi ga u daleko
boljoj kvaliteti i po povoljnijoj cijeni mogao da dobije iz šuma, u
kojima se racionalno gospodari. Jednom riječi, na hercegovačkom kršu
vodi se neracionalno gospodarenje, kakvom nema para.


U Bosni naprotiv imamo velik produktivan kapital u šumama, sa
kojim se možemo i moramo poslužiti, da bismo omogućili pošumljivanje
Hercegovine. U Bosni su mnoge šume već davno pomlađene i obrasle
su tako gusto, da je u njima i premnogo drveta, pa ga iz šumsko-uzgojnih
razloga treba iz šume vaditi. Prema principima racionalnog gospodarenja
treba uporedo sa uzgajanjem i njegovanjem bosanskih šuma obavljati i
pošumljavanje hercegovačkog krša. U planu za pošumljavanje i uzgajanje
šuma treba skupiti sve elemente s obje strane, pa tu akciju treba
onda provesti kao jedinstvenu cjelinu. Vazda na prvom mjestu treba
uvažiti potrebe naroda i momentano stanje. Dobra i radne snage treba
skoncentrisati na mjesta, na kojima je oboje najpotrebnije, pa tek onda
treba početi s tehničkom izvedbom.


Od onoga, čega na jednoj strani ima previše, treba primjeren dio
oduzeti i dati onamo, gdje je toga premalo. Ova teška zadaća pada u
dužnost našem šumarstvu, koje mora da za ovaj rad organizira jak kadar


662
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 45     <-- 45 -->        PDF

vrijednih stručnjaka, koji će s voljom i ljubavi preuzeti na se ovaj teški
zadatak. Jasno je, da se svi ovi radovi moraju voditi na principima šumarske
znanosti, koji se moraju vazda prilagođivati prilikama i stečenom
iskustvu.


Svuda treba čuvati i podizati produktivnu snagu tla, održavati potrajno
gospodarenje, osiguravati prihode i ulagati kapitale na najunosniji
način. Dobar gospodar o tome svemu vodi brigu, te već kod eksploatacije
šume misli na budućnost i obnovu dobara, s kojima upravlja.


U nekim krajevima Bosne mi vidimo uspjehe takovog rada i njima
se u ovoj akciji možemo odmah i najviše koristiti. Mlade šume treba
čistiti i proredivati, da bi bolje napredovale, a dobiveni iz njih materijal
treba kao sporedni užitak iskoristiti u vezi sa pošumljivanjem hercegovačkog
krša, koje treba da se provodi istodobno. Kako već spomenuh,
hercegovački narod treba najprije drvetom opskrbiti, pa da bi moglo da
se pristupi pošumljavanju hercegovačkog krša, a za tu svrhu eto nam
najbolje prilike u bosanskim proredama. Na ovaj način najunosnije će se
uložiti kapital iz fonda za pošumljavanje, najjeftinije će se drvetom opskrbiti
bar najoskudniji dio Hercegovine i najuspješnije će se pošumljavati
krš.


Sve drvo, koje se dobije iz proreda u Bosni, treba prebaciti u Hercegovinu.
Njime treba podmiriti lokalne potrebe hercegovačkog naroda
i na taj način spriječiti daljnje devastiranje hercegovačkih brda. Uvjeren
sam, da će svaki prostorni metar drva, koji se na ovaj način prebaci u
Hercegovinu, očuvati i pošumiti stotinjak četv. metara krša, ako se s
njime racionalno postupi. Narod će se dobrim drvetom podmiriti na lagan
i jeftin način, te se neće trebati znojiti i mučiti po kršu uništavajući
i zadnje ostatke vegetacije, dok dođe do bremena lošeg drveta. Čim se
do ovakovog drveta u Hercegovini dođe, upoznat će narod sve koristi
toga postupka, a i svrhu, o kojoj se radi, pa će se lako prilagoditi i zahtjevima
i ograničavanjima, koja od njega zahtijeva pošumljavanje krša.


Razoran rad i uništavanje šumske vegetacije na kršu posljedice su
jedino velike nevolje, koju narod trpi. Bez drveta se ne da živjeti, pa
mnogi i siječe i krči samo zato, da se održi od danas do sutra. Ovo treba
bczuslovno suzbiti, a to je moguće samo onda, ako se narodu potrebe na
drvetu podmire s druge strane. Zato bi trebalo da državna uprava ovaj
način snabdijevanja naroda drvetom uzme u svoje ruke i da ga striktno
provodi, doklegod je to potrebno.


Kako već rekoh, pošumljavanje krša je rad, koji šumar sam nije u
stanju izvesti, ako nema pri tom pomoći i saradnje od strane drugih državnih
ustanova kao i od strane svih narodnih slojeva. U konkretnom
slučaju najpotrebnija je saradnja saobraćajnih ustanova i upravnih vlasti.
Ne nade li šumar u ovim ustanovama dovoljno potpore i u narodu razumijevanja,
sav mu je trud uzaludan. Da se bez te saradnje ne da na pošumljavanju
hercegovačkog krša ništa polučiti, o tome nam svjedoče sva
krševita brda, na kojima se već deceniiama pokušavalo s radom, a da se
nigdje nije moglo polučiti uspjeha.


Sve ove komponente treba povezati i skoncentrisati: u jednoj organizaciji,
te sa ujedinjenim silama početi na tom teškom zajedničkom poslu.
Da bi se ova vrlo važna akcija mogla uspješno provesti, trebalo bi početi
ovako:


663
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

1) Izraditi što jeftinije gorivo drvo i sitnu robu (u glavnom vinogradarsko
kolje) od materijala, koji se pri čišćenju sastojina i iz proreda dobiva
u bosanskim šumama. Troškove sječe drveta trebalo bi podmirivati
iz fonda za pošumjavanje. Šumsku taksu za ovo drvo ne bi trebalo u
ovom slučaju naplaćivati, pošto je svrha rada uzgojna, a ne eksploatatorska.
Ovo drvo ne bi trebalo ni režijskim troškovima teretiti, pošto
taj posao mogu državne šumske uprave obavljati sporedno.


2) Prevozni troškovi za ovo drvo trebali bi da budu što niži, iz razloga
što u Hercegovini poslije ljudske hrane nema važnijeg artikla od
drveta. S ovom činjenicom trebalo bi računati najozbiljnije, pa prema
tome za prevoz toga drveta trebalo bi izraditi najpovoljniju tarifu i naći
što veće olakšice.


3) Uporedo s time treba da dođe i pomoć upravne vlasti, koja treba
da podigne autoritet i ugled šumskih ustanova kao glavnog svoga saradnika
na ovom području, te da zakonu bezuslovno pribavi puno poštovanje.


4) Ovu akciju za zajedničko dobro treba da pomažu i svi građani,
a među njima da prednjače ljudi od upliva, koji vode narod. Isto tako
treba u tome da pomažu i sve ostale držav. i privatne ustanove, sve škole
i sva vjerska nadleštva. Kratko rečeno, u ovaj rad trebalo bi mobilizovati
sve što ima razumijevanja, sposobnosti, poštenja i ljubavi za narod. A
kad u ovako smišljen rad uloži država novčana sredstva, s druge opet
strane stručni radnici svoj trud i duševne sposobnosti, pa kad sve to
bude u skladu kao jedna čvrsta cjelina, onda mora da bude uspjeha i
mogućnosti za opstanak i život naroda na kršu.


Da ovaj golemi rad neće odmah naići na priznanje i da neće odmah
ubrati nagrade, na to treba da budemo spremni, jer šuma ne raste kao
žito. Ali će bez svake sumnje plodove toga rada obilno ubirati buduća
pokoljenja. A da bi se u svakom slučaju pošlo naprijed sigurnim korakom,
potrebno je uvijek ispitati situaciju u vezi s narodnim potrebama
i s radom započeti ondje, gdje to narod može da podnese.


Proučavajući stanje na kršu kroz dug niz godina došao sam do zaključka,
da nije moguće ni početi sa pošumljavanjem sve dotle, dok se
narodu na kršu ne osigura drvarenje s koje bilo strane i dok mu se tako
ne naknadi ono, čega će se na svom teritoriju morati odreći za neko vrijeme.
Tek onda, kad se to provede i kad se ostaci vegetacije na kršu
smire, bit će šumaru omogućen teški rad na podizanju nove šume.


Résumé. L´auteur donne quelques suggestions politico-forestieres touchant la restauration,
tant désirable, des montagnes hertzégoviniennes. Il souligne aussi les tâches subsidiaires
qu´ auraient a accomplir, dans ce travail nécessaire, les forets de Bosnie.


664