DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 61. ........


ŠUMARSKI LIST


1877.—1937.


U godini 1937. stupilo je naše glasilo Šumarski List u jedno novo
razdoblje svoga života — u sedmo svoje desetljeće. Pod uredništvom
Mije Vrbanića, nadzornika za krajiške šume i odbornika Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva izašao je 1. broj Šumarskog Lista dne L
siječnja 1877. Taj prvi broj obasizao je 56 stranica maloga formata.
Tu je i izvješće o prvoj glavnoj skupštini Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva, koja je održana dne 14. i 15. listopada 1876. u Zagrebu.
Od to doba pa do danas nije Šumarski List nikada prestao izlaziti, a u
sve vrijeme svoga izlaženja vršio je dvojaku službu: bio je glasilo društveno
i stručna i privredna revija šumarske struke.


Od godine 1922. Šumarski je list glasilo Jugoslovenskog šumarskog
udruženja, a prestaje biti glasilo samo bivšeg Hrv.-slav. šumarskog društva.
Iste godine prestaje izlaziti i Šumarski Glasnik, glasilo Srpskog
šumarskog udruženja u Beogradu, koji je godine 1900. u januaru počeo
izlaziti pod uredništvom g. Dr. Gjoke Jovanovića. I prije godine 1922.,
a naročito prije svjetskog rata, saradivali su u Šumarskom Listu mnogi
šumarski stručnjaci! iz bivše kraljevine Srbije, a od god. 1922. on je
naše zajedničko društveno i stručno glasilo, pa u njemu sarađujii šumari
čitave naše države. Za nekoje krajeve više, a za nekoje manje Šumarski
je List ogledalo historije našega šumarstva te stanja i sudbine naših
šuma, a ujedno je dokazalo, kako se kada zbor naših šumara postavljao
prema aktuelntm pitanjima pojedinih vremenskih razdoblja. Bilo je krasnih
pokušaja naročito za vremena urednikovanja zaslužnoga i neumornog
šumara pok. prof. Frana Ž. Kesterčaneka, da Šumarski List i prije
postanka Jugoslavije prati i obraduje šumarske predmete što većeg područja
Južnih Slovena, a u posljednje vrijeme jaka su nastojanja, a sve
su vidljiviji i uspjesi, da Šumarski List obradom građe, propagandom
ideja i razradom smjernica postane ogledalom šumarskih stremljenja na
čitavom Slovenskom Jugu.


Na početku ovoga novog, sedmog desetljeća našega glasila bacismo
evo kratak i skroz letimičan pogled na minulu prošlost, no puno je
potrebnije, da i ovom zgodom svaki član Jugoslovenskog šumarskog
udruženja i svaki naš stručni drug uopće, ma gdje bio, žižom svojih
ideja i ideala sve svoje planove i nakane projicira na platna pojedinih
budućih godina sve tamo barem do god. 1947., pa kod koje mu slike srce
naročito zanosno zaigra, neka je perom zahvati i dostavi uredniku Šumarskog
Lista. Tople zrake sunca prošavši žarištem sabirnih leća žare
plamenom. Šumarski List jest, a neka bude još više i još jače žarište
naših misli i osjećanja, naših nada i nakana, napora i uspjeha naših!


Ing. Ante Premužić


621