DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1937 str. 49     <-- 49 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


t JOSIP BENAKOVIĆ.


Neumoljiva smrt pokosila je 5. lipnja o. god. u Županji vrijednog trudbenika
zelene struke iz starijih generacija, šum. savjetnika Josipa Benakovića.


Pokojnik je roden u Županji 18. ožujka 1873. kao sin stare krajiške obitelji.
Osnovnu je školu svršio u rodnom mjestu, višu građansku školu polazio je u Brodu n/S.,
a stručne nauke svršio je na našem domaćem šumarskom učilištu u Križevcima. Dekretom
hrv. slav. dalm. zemaljske vlade od 16. studenog 1893. imenovan je vježbenikom
kod Brodske imovne općine. Godine 1895. prekinuo je službovanje radi nastupa
jednogodišnje vojne službe.


Za šumarskog pristava promaknut je god. 1896. Kotarskim šumarom postao je
god. 1908., nadšumarom g. 1916., a šumarnikom god. 1921. Sve do god. 1925. službovao
je Josip Benaković kod Brod:ske imovne općine — dijelom kod šumskih uprava u
Trnjanima, Otoku i Rajevu selu, dijelom pak kod šumsko-gospodarstvenog ureda u
Vinkovcima i to kod građevnog i procjembenog odjela. Najduže se bavio vođenjem
pravoužitničkog katastra. Svoje je službene dužnosti vršio uvijek i na svakom mjestu
savjesno i uredno. Dobro svoje imovne općine čuvao je i branio protiv svakoga.


Po običaju uvriježenom kod Brodske imovne općine penjao se na ljestvici promaknuća
vrlo sporo, ma da mu je vlastiti otac u dva maha bio predsjednikom rečene
imovne općine. Godine 1925. premješten je od imovne općine sreskom načelstvu u
Vojnić, te je ondje postao šumarskim savjetnikom. Namirivši sa ratnim godinama potpuno
svoje službeno vrijeme stavljen je u trajno stanje mira 1927. godine. U Svjetskom
ratu sudjelovao je aktivno u vojnoj službi od prvoga dana mobilizacije.


Kao penzioner nastanio se trajno na svojem krajiškom djedovskom posjedu u
Županji i tu je, daleko od svakog javnog zvanja, počeo da obraduje očinske njive.
Nemila sudbina prekinula je nakon duge i teške bolesti sve njegove lijepe osnove.


Josip Benaković bio je uzorno odan svojemu zvanju. Prema svojim drugovima
bio je vanredno susretljiv. Ni s kim nije nikada došao u opreku. Stranke je primao i
upućivao veoma prijazno. Ćudi je bio blage, vesele i veoma društvene. U svakom je
društvu naš »Duško« bio rado viđen.


Pokojnik je sa svojom suprugom proživio četrdeset i više ljeta u sretnom braku.
Svoju jedinicu kćerku udao je za profesora dr. Dragutina Poljugana, sada ravnatelja
vinkovačke gimnazije.


Sahranjen je uz veliko učešće svojih drugova i cijele Županje u obiteljskoj
grobnici na žuipanjskom groblju.


Slava našem nezaboravnom Dušku!
Oskar Agić, šum. nads. u m.


PROMJENE U SLUŽBI


Premješteni su:


Š p o 1 j a r inž. Petar , šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Vinkovci k šumskoj
upravi Lj´Ubinje.
Malj ko inž. Sergije, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Draganec k Di,
rekciji šuma Mostar.


547
ŠUMARSKI LIST 9/1937 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D e r e t a inž. B o r i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Golu´bac k šum.
upravi u Donji Milanovac.


Lukiči ć Zlatko , knjigovođa 8 grupe od Direkcije šuma Cačak k Dir. šuma
u Mostar.


Gorđov inž. Aleksander, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Loznica
k Dir. šuma u Mostar.


Batak Milovan, geometar 8 grupe od Dir. šuma Skoplje k Dir. šuma u
Mostar.


Petrovi ć Vuk a š in, geometar 9 grupe od Dir. šuma Banjaluka k Dir. šuma
u Mostar.


A s a j inž. Franjo , šum. savjetnik 5 grupe od sres. načelstva Bjelovar k šum,
upravi Bezdan.


T o p i ć inž. M a r k o, šum. pristav 8 gruipe od šum. uprave ´Prnjavor k šum.
upravi Derventa.


Čai ć inž. Rudolf , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Gacko k šum. upravi
u Tuzlu.


Joviči ć inž. D o r đ e, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Bugojno k šum.
upravi u Travnik.


Vasiljević inž. Dura, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Sarajevo k šum.
upravi Bugojno.
S a v i n o v inž. A 1 e k s i j, šurn. pristav 8 grupe od Dir. šuma iz Niša k šum.
upravi u Paraćin.
Š a r i ć inž. B o ž i d a r, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Srebrenica k šum.
upravi u Prozor.
Bićanić inž. Branko, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave iz Sv. Roka
k šum. upravi u Krasno.
Polješki n inž. V a s i 1 i j e, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Sarajevo
k šum. upravi u Ljubinje.
Radosavljević inž. D i m i t r i j e, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave
Donji Milanovac k šum. upravi u Kićevo.
Fitz e inž. Karlo , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Prijepolje k šum.,
upravi u Zenicu.
Kijametović inž. S v e t i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Skoplje
k šum. upravi u Ohrid.
Kopči ć inž. Ibrahim , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave iz Travnika
k šum. upravi u Zavidović.
Gjuri ć inž. V e 1 i m i r, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma iz Skoplja
k šum. upravi u Bitolj.
Radojević Milovana, podšumar 2 klase 8 grupe od šum. uprave k Dir.
šuma u Skoplju.
S r đ i ć inž. Dušan , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Ljubinje k Direkciji
šuma na Sušak.
Tomašević Vladimir, podšumar 111 kl. 10 grupe od šum. uprave iz Pančeva
k odelenju za upravu državnih šuma Min. šuma i rudnika u Beograd.


548