DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Dnevn i red : 1. Svečano otvaranje skupštine u 10 sati; pozdrav delegatima i
članovima, — 2. Izbor dva tajnika i dva ovjerovljača zapisnika, — 3. Predavanje, —


4. Izvještaj Upravnog odbora Sarajevske podružnice J. Š. U. o radu u godini 1936.
Izvještaj o stanju imovine podružnice, 5. Izvještaj nadzornog odbora i podjeljivanje
razrješnice -upravnom i nadzornom odboru, — 6. Rasprava o budžetu za narednu godinu
i određivanje posebne članarine za podružnicu, — 7. Rasprava o stiglim predlozima, —
8. Biranje
upravnog i nadzornog odbora podružnice, — 9. Eventualije.
Glavna skupština može uzeti u pretres i rješavati samo o onim predmetima, kojj
su dostavljeni pismenim putem upravnom odboru podružnice najmanje sedam dana
prije glavne skupštine (čl. 17. Pravila podružnice). — Za upravni odbor Sarajevske podružnice
Jugoslovenskog šumarskog udruženja: Tajnik z. T. Š o n t a. Predsjednik Ing.
Bogdan Bab i ć.«
Pozivu je priklopljen Izvještaj upravnog odbora Sarajevske podružnice Jugoslovenskog
šumarskog udruženja za godinu 1936., kako će se predložiti glavnoj skupštini
na ocjenu i odobrenje.


Iz
uprave Udruženja
Tajnik :


Ing. Ante Premužić, v. r.


EKSKURZIJA JUGOSLOVENSKIH ŠUMARA U ČEŠKOSLOVAČKE ŠUME.


Pripremana ekskurzija jugoslovenskih šumara u češkoslovačke šume, o kojoj
smo izvijestili u Šumarskom Listu broj 7—8 na stranici 491, otkazana je, jer se do
danog roka prijavilo premalo učesnika. Računalo se sa grupom od oko dvadeset, a
prijavilo se do 6. VIIII. samo šest. Šteta je dakako da se ta lijepa i važna naučna ekskurzija
nije mogla održati, pa smo slobodni zamoliti gg. članove Jugoslovenskog šumarskog
udruženja, da Upravi udruženja saopće razloge, zašto je tako mali odaziv bio,
da se Uprava može ravnati i učiniti po mogućnosti sve, da se ovakve potrebne i korisne
ekskurzije uzmognu zaista i provesti.


Iz Uprave udruženja
Tajnik:


Ing. Ante Premužić, v. r.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JUNU 1937. GODINE.


Franješ Eugen, Bjelovar Din. 100.— za II. polg. 1936. i I. polg. 1937; Gjurković
Matija, Oriovac Din. 100.— za god. 1937; Grozdanić Milan, Ogulin, Din. 100.— za god.
1937; Korošec Mijo, Vinkovci Din. 100.— za god. 1936; Kosanović Vladimir, Plaški,
Din. 100.— za god. 1937; Katić Josip, Njemci Din. 100.— za god. 1936; Mrvoš Vladimir,
Gomirje Din. 100.— za god. 1937; Miodragović Bogoljub, Niš Din. 100.— za god. 1937r
Muždaka Damjan, Vinkovci Din. 100.— za god. 1937; Navračić Ivan, Cetinjgrad Din.
1O0.— za god. 1937; Nešković Milan, Niš Din. 100.— za god. 1937; Nikolašević Julije,
Našice Din. 100.— za god. 1937; Pajc Miso, SI. Brod Din. 100.— za god. 1937; Plavšić
Milenko, Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Pere Zvonko, Zagreb Din. 100.— za god.
1937; Pavlić Ante, Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Šterić Dragomir, Kos. Mitrovica
Din. 100.— za god. 1936; Tropper Ivan, Vinkovci Din. 100.— za god. 1937; Ton Josip,
Orahovica, Din. 100.— za god. 1937; Vujičić´Lazar, Beli Manastir Din. 50.— za II. polg.
1937.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana: Eger Gustav, Železniki,
Din. 100.— za god. 1937; Lenarčić Milan, Ribnica Din. 100:— za god. 1937; Šulgaj


545