DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Češkoslovački šumari sabrani na 26. godišnjoj skupštini Središnjeg društva češkoslo


vačkih šumara u Liberecu šalju Vam izraze svojega dubokog poštovanja i mole Vas,


da biste njihove srdačne pozdrave izvolili isporučiti braći jugoslovenskim šumarima.«


Na taj brzojav odgovorio je gospodin ministar šuma i rudnika slijedećim pismom:


»Prijatno dirnut pozdravnim telegramom sa zbora Udruženja održanog u Liberecu


ovim putem zahvaljujem na pažnji. U.isto vrijeme u ime svoje kao i svih jugoslovenskih


šumara šaljem srdačan pozdrav šumarima bratske Češkoslovačke sa željom za na


predak u radu na polju naše zelene struke.«


Prema dopisu Ministarstva š. i r. broj: 16.057/37. Upravi udruženja.


Tajnik :


Ing. Ante Premužić, v. r.


SKUPŠTINE PODRUŽNICA JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG
UDRUŽENJA.


LJUBLJANSKA PODRUŽNICA U LJUBLJANI.


Ljubljanska podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja održala je svoju
godišnju glavnu skupštinu dne 8. augusta 1937. u Celju s ovim dnevnim redom: 1. Otvoritev
občnega zbora po predsedniku podružnice.—-2. Volitev dveh zapisnikarjev in dveli
overovateljev zapisnika občnega zbora. — 3. Čitanje zapisnika občnega zbora z dne


16. VIII. 1936. — 4. Poročila: a) predsednika, b) tajnika, c) blagajnika, č) upravnika
gozdne drevesnice, d) nadzorstva in sklepanje o razrešnici upravnem in nadzorstvenemu
odboru. — 5. Volitev predsedstva, članov upravnega in nadzorstvenega odbora, ki odstopajo.
— 6. Razprava in sklepanje o obračunu za leto 1936., o proračunu podružnice
za leto 1938. in gozdne drevesnice. — 7. a) Poročila svetnika Kmetijske zbornice ing.
Sotcšk a o poteku prve seje Kmetijske zbornice, b) Poročilo ing. Rihtarj a o
stanju gozda mestne občine celjske in smernicah gospodarjenja. — 8. Slučajnosti.
Na toj skupštini izabran je slijedeći odbor: Predsjednik Dr. Fr an V i d i c, podpredsjednici
ing. Otmar Miklau i ing. Franjo Sevnik, tajnik ing. Karl
Tavčar, blagajnik Valentin Tomša, odbornici: ing. Cvetko Božič, Qoederer
Josip, ing. Milan L e n a r č ić, ing. Rihtar čir il, ing. Rudež Anton,
ing. Sotošek Stanko, ing. Virnik Franjo, pregledači računa: ing. B ogoslav
Žagar i Šaša Stare.


BANJALUČKA PODRUŽNICA U BANJOJ LUCI.


Banjalučka podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja održala je svoju


IV. godišnju glavnu skupštinu dne 15. augusta 1937. u Banja Luci u gradskoj vijećnici
s ovim dnevnim redom: 1. Otvaranje skupštine, — 2. Izbor dvojice članova za vođenje
i dvojice za ovjeru skupštinskog zapisnika, — 3. Pozdrav predsjednika, — 4. Izvještaj
sekretara i blagajnika, — 5. Izvještaj nadzornog odbora, 6. Odobrenje predloga budžeta
za 1938. godinu. — 7. Rasprava o stiglim predlozima. — 8. Izbor upravnog i nadzornog
odbora. — 9. Eventualije.
SARAJEVSKA PODRUŽNICA U SARAJEVU.


Sarajevska podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja uputila je svojim
članovima slijedeći poziv:


»Pozivate se, da neizostavno izvolite prisustvovati IV. redovnoj glavnoj godišnjoj
skupštini Sarajevske podružnice Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja će se
održavati dana 5. i 6. septembra 1937. u Sarajevu u sali Gradskog načelstva.


544