DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 61     <-- 61 -->        PDF

cesna v naših alpskih krajih. ´Podatke si je pribavil v Dravski banovini. Strokovno je
tvarino izčrpno obdelal. Oporekati pa je jezikovni strani tega dela. Naša krajevna
imena so navedena v nemškem jeziku, slovenska pa le v oklepajič, deloma so celô
izpuščena ali pa napačno pisana. — Nasprotno pa so naša slovenska imena v tej knjigi
povsem izpuščena v slovenskih krajih, ki so na italijanskem ozemlju ter se ta imena
navajajo samo v talijanski prestavi.


Glede imenovanja krajev v Dravski banovini opozarjam posebno na sledeče
napake:


Na str. 194: Die Alpen des nördlichen Slawonien, namesto Slovenien, — Radeče
namesto Rateče; na str. 195: VokuHplanina namesto Vogel, Sucha namesto Suha,
Schwarzenberg namesto Crna prst, Veldes namesto Bled; na str. 196: Suchadolnik
namesto Suhadolnik; na str. 197: Urata namesto Vrata, Radowna namesto Radovna;
na str. 198: Slawonien namesto Slovenien; 199 in 200: slawonisch namesto slovenisch;,
na str. 301: Mecesne namesto mecesen, krajew namesto krajev; na str. 239: Radmannsdorf,
Krainburg namesto Radovljica, Kranj; na str. 240: Đobrava bleska namesto Blejska
Dobrava, Wocheiner Feistritz namesto Bohinjska Bistrica, i. t. d. Šivic.


Dr L. FENAROLI: IL L ARICE NELLA MONTAGNA LOMBARD A, Firenze
1936, str. 502.


Djelo je izrađeno prema planu, što ga je u pitanju istraživanja pridolaska ariša
u Alpama zasnovao Institut za šumska istraživanja u Mariaibrunnu. Pridolazak ariša
u Salzburgu, Austriji, Štajerskoj, Burgenlandu, Koruškoj, Sjevernom i Istočnom Tirolu,
Graubindenu, Vorarlbergu, Bavarskoj i u jugoslavenskim Alpama obradio je prof.
dr. L. Tscherma k u svojoj knjizi »Die natürliche Verbreitung der Lärche in den
Ostalpen«, Wien 1935.* U posebnom poglavlju te knjige (str. 160´—192) prikazao je
prof. F e n a r o 1 i pridolazak ariša u istočnim talijanskim Alpama.


Opsežno gradivo o tome predmetu odlučio je autor objelodaniti u posebnom
djelu pod naslovom »II Larice nelle Alp i Orientali Italiane«. U ovoj je knjizi sadržana
monografijska studija o rasprostranjenju ariša u Alpama Lombardije. U narednim knjigama
bit će obrađen pridolazak ariša na području pokrajina Venezia Tridentina, Venezia
Euganea i Venezia Giulia.


Planine Lombardije razdijelio je autor na 27 sekcija. Za svaku sekciju doneseni
su podaci po istoj shemi, i to: podaci o geografskom položaju, o orografskom pregledu,
o granicama šumske vegetacije, o površini šuma, o klimatskim odnošajima, te
podaci o horizontalnom i vertikalnom rasprostranjenju ariša, koji su prikupljeni na
osnovu literature, paleontoloških nalaza, katastra šuma i vlastitih autorovih opažanja,
odnosno sabrani preko šumarske milicije. Na kraju svake sekcije obavljena je procjena
apsolutne i relativne površine ariševih šuma u dotičnoj sekciji.


Klimatske prilike prikazuje autor indeksom higričnog kontinentaliteta,
što ga je predložio Gams 1923 god. On se određuje iz odnošaja između godišnjih
oborina i nadmorske visine. Izražava se matematskom formulom:


god. oborine u mm


cotg a = —-. —


nadmorska visina u m


Prednost G a m s o v a indeksa pred ostalim indeksima ove vrste sastoji se u
tome, što se ovdje uzima u obzir umjesto temperature nadmorska visina. Pridolazak
šumskog drveća može se u smislu pomenutog indeksa razvrstati kako slijedi:


Zona I, II i III sa izepirama (crtama jednakog higričnog kontinentaliteta)
0°—1C, 10°—20° i 20*—30° obuhvata heliofilne listače odnosno kserotermične i termofilne
vrste.


* Recenzija od Prof. Dr. A. Petračić a u Šum. listu, 1937, str. 156.
331