DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 58     <-- 58 -->        PDF

mena, kad su stabalca stupila u sklop. U tom stadiju razvitka sačinjavaju ona zajednicu,
u kojoj postoji borba za život i opstanak. Tu se mogu jasno opaziti tri sloja i
to vladajući (gornji) sloj, zatim srednji sloj, koji se bori, te donji sloj, koji ima da
služi. Buduću sastojinu činit će stabalca gornjeg, a donekle i srednjeg sloja, dok stabalca
donjeg sloja i preostalog dijela srednjeg sloja predstavljaju žrtvu te borbe.


U stadiju klijanja i odmah poslije toga uzrokom propadanju mnogih biljaka su
razni vanjski utjecaji, a u gornjem stadiju mladika taj uzrok leži u nadmoći dominantnih
stabalaca kao i njihovih unutarnjih prirodnih svojstava. No ta najjača stabalca
su rijetko i najbolja, a budući da je cilj našeg rada dobivanje što vrednije drvne
mase sastojine, to se moraju ukloniti iz sastojine sva loša stabalca, ipa bila ona i najjača.
Ta napomena važi za sve naše listače, a naročito za bukvu, dok to ne vrijedi
za četinjače, kod kojih postoji drugačiji zalkon razvijanja nego kod listača. Uklanjanje
tih nepodesnih stabalaca iz gornjeg sloja već za rane mladosti ima prednost u tome,
da će tlo biti samo kratko vrijeme nezaštićeno, jer će se sastojina brzo sklopiti, a
zatim i radi toga, što se tim postupkom pruža mogućnost dobrog razvijanja vrednijih
stabalaca u njihovoj okolini. Taj rad, kojim se uklanjaju iz gornjih slojeva sastojine
istovrsna stabalca, koja su nepodesna u gospodarskom pogledu, naziva pisac čišćenje
(Säuberung za razliku od Reinigung). Ovo treba provoditi svake druge godine, da se
preostalim stabalcima, koja će sačinjavati buduću elitu sastojine, dade zraka, svjetla
i prostora. Pisac prigovara dosadanjem postupku, kojim se sastojina, kad se sklopi,


prepušta sama sebi odnosno prirodnom izlučivanju do vremena prve prorede. Prema
njegovim navodima u toj borbi propadaju ponajviše baš ona stabalca, koja u gospodarskom
pogledu imaju prednost. Na osnovu takvog postupka postojat će na početku
prve prorede malen broj i slab izbor dobrih stabalaca u gospodarskom pogledu za
buduću sastojinu. Prva proreda predstavljat će u tom slučaju čišćenje i proredivanje.
Obratno je međutim kod čišćenja ili gospodarskog izlučivanja, kojim se pomažu najbolja
stabalca tako, da će kod prve prorede postojati velik broj i izbor najboljih
stabalaca, a osim toga pored gospodarskog izlučivanja postoji neprestano i prirodno
izlučivanje.


Pisac upozoruje, da se kod čišćenja ne valja gubiti u sitnicama i prijeći u vrtlarstvo.
Osim toga napominje, da listače treba držati uvijek u sklopu, dok to nije od
tako velike važnosti za četinjače. Nepodesne biljke kod četinjača ne treba vaditi iz
sastojine, već je dovoljno, ako se prevrše, tako da zaostanu u rastu, i da dođu u
sporednu sastojinu. Na kraju poglavlja daju se upute za praktično provođenje čišćenja.


Napominjem, da sam takav način njegovanja i čišćenja sastojina vidio u Čehoslovačkoj
(direkcija Trbon) u g. 1936, kada sam onamo bio izaslan na dvomjesečnu
praksu.


U trećem poglavlju obrađuje pisac proredu, koja dolazi nakon provedenog
čišćenja, kad je sastojina stara otprilike 20´ god. Ovdje pisac razmatra ponovo spomenuta
već tri sloja odnosno do sada u Švicarskoj uobičajene slojeve, t. j . sloj dominantan,
kondominantan, nadvišen i potisnut. Stabla dijeli on na dobra i loša. Sva
dobra stabla naziva »kandidatima«. Jedan dio tih »kandidata« prelazi tokom vremena
u »pripravnike« ili »čekaoce« (Anwärter), a jedan dio pripravnika u »elitu« odnosno
najbolja stabla buduće sastojine, čiji broj u doba sječe iznosi 300´—300 kom. po ha.
Slaba i loša stabla treba da čine sporednu sastojinu, u kojoj oni imaju važnost samo
sa uzgojnog gledišta, dok sa gospodarskog gledišta prdestavljaju tek statiste. Pisac
zatim opisuje karakteristike dobrih stabala, i to za listače i četinjače, kao i greške
loših stabala, te dobar i loš položaj stabala u pojedinim slojevima


Dosad spomenuti radovi (t. j . njegovanje pomlatka, čišćenje i proredivanje)
imaju svrhu pomaganja onih individua, koji će predstavljati nosioce vrijednosti. Međutim
pored svih tih radova postići će se prema novijim istraživanjima samo onda
uspjeh, ako stabla, kojima se pomaže, posjeduju prirodno svojstvo da pružene pred


328