DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 56     <-- 56 -->        PDF

šumama. Osim toga je i neispravan, jer danas ima valjda svuda najviše baš onih urba-


rijalaca, koji misu autohtoni ovlaštenici.


Vrlo bi teško bilo, pogotovu pri današnjem slabom stanju sastojina, da se na


temelju provedene taksacije svaka općina nadeli sa površinom eksproprisanih šuma


baš zbilja onako, kako bi to zahtevala pravednost. Prema bonitetima (koji mogu da


se menjaju), prema udaljenosti šume, prema siromaštvu itd. morala bi gdekoja općina


(u prenesenom smislu i selo) da dobije mnogo veću površinu od druge, pa da dođe


do današnje vrednosti, koja joj pripada.


A gde da se dade šuma onim općinama, koje ne međaše sa samim ekspropri


sanim šumama — o tom ne može ni da se raspravlja.


Prednje misli mogu da se formuliraju ovako:


1) Još barem kroz nekoliko decenija neće biti nipošto oportuno (ako bi do toga


uopće i moglo doći) da se eksproprisane šumske površine razdele pa pojedine općine,


koje bi pri današnjem stanju sastojina itd. postale još pasivnije. To ne odgovara ni


dobrom (rentabilnom) šumskom gospodarstvu.


2) Ima da se zavede jedinstvena glavna uprava za eksproprisane šume Qorskog


kotara ili barem za svaki veći posed, ako to traže posebne lokalne i ostale prilike.


3) Odmah po utanačenju postotka tangente za svaku općinu treba da se uvede


definitivna uprava na eksproprisanim šumskim površinama, koja ima da započne sa


sređivanjem svih upravnih poslova i sa tačnim ustanovljivanjem posedovnih odnošaja


prema trećim licima (uzurpacije, pašnjaci, enklave, kojih je velik broj stvorila baš


sama reforma sa nedovoljno promišljenim postupkom pri eksproprijaciji »ekonomskih


zemljišta« u šumskim sastojinama).


4) Treba da se uvede uprava, koja ima da gospodari u prvom redu sa šumom,


a ne sa — papirom. To jest: potrebna je tačna, ali kratka i jezgrovita administracija


u trgovačkom smislu sa strogo postavljenim ciljem.


5) Pitanje spajanja zemljišnih zajednica sa eksproprisanim šumskim površinama


ima također da rešava po potrebi definitivna uprava.


Iz svega navedenog izlazi, da samo dobra definitivna uprava, organizovana.
prema istaknutim predlozima, može što brže i što jeftinije da sredi sve´ prilike i odnose
u pogledu eksproprisanih šuma. Ta definitivna uprava pozvana je i da sredi
dezolatne personalne prilike. Samo uz posve sređene prilike personala (koje zna, zašto služi
i koliko može da zasluži za svoju egzistenciju u teškoj službi) može da se vodi.
solidno, dobro 1 rentabilno gospodarstvo.


Š. j.


KNJIŽEVNOST


Prof. Dr. W. SCHÄDELIN: DIE DURCHFORSTUNG ALS AUSLESE- UND
VEREDELUNGSBETRIEB HÖCHSTER WERTLEISTUNG, Bern 1936, 2. izdanje.


Prvo izdanje ove knjige uslijedilo je 1934 god., a već početkom 1936 slijedi
drugo izdanje, što jasno dokazuje vrijednost toga djela. Prije prelaza na opisivanje
svojih ideja karakterizira pisac rad šumara mottom, da je cilj, za kojim se teži, dalek,
a put, koji k njemu vodi, da počinje danas i ovdje. Čitavim se tim djelom mnogo tvrdi,,
ali ne postoje dokazi za te tvrdnje, pa ono radi toga, naglašuje pisac, ne predstavlja
naučnu radnju.


326