DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 54     <-- 54 -->        PDF

O pojmu vrijednosti postoje danas razna naziranja i razne ekonomske
teorije. No ipak sve one shvaćaju vrijednost kao rezultat relacije,
koja postoji između ekonomskih subjekata i ekonomskih dobara. Pojam
vrijednosti je ipak na kraju krajeva ovisan o čovjeku, koji objektima
pridaje značaj vrijednosti na osnovu prosuđivanja.


Međutim ti momenti nisu imali nikakvog utjecaja na teoriju čistog
zemljišnog prihoda. Ona je ostala za sve to hermetički zatvorena, što
je razumljivo, ako se uzmu u obzir spomenute Martinov e napomene.


S obzirom na različita naziranja o vrijednosti moramo još naglasiti,
da neki šumarski i poljoprivredni stručnjaci izbjegavaju u svojim radovima
riječ vrijednost na svim mjestima, gdje bi moglo biti pomutnje.
Drugi opet, kao na pr. Kriege r drže se u svojim radovima mišljenja
C a s s e 1 a,27 koji kaže, da se gospodarsko prosuđivanje vrijednosti izvodi
na osnovu novca. Prema tome naglašuje C a s s e 1, da nije ni potrebno
za ekonomsku nauku osobita nauka o vrijednosti. Vrijednosti se
nadomještavaju kroz cijene i tada imamo umjesto nauke o vrijednosti
nauku o cijenama. Međutim, da ne bi bilo zablude, mora se naglasiti, da
ne postoji nikakova objektivna novčana vrijednost.


Osim pojma vrijednosti postoje danas i drugačija tačno ograničena
shvaćanja o pojmovima: kapital, imetak i dr., nego što vladaju u
teoriji zemljišnog čistog prihoda.


Sva ta novija shvaćanja u teoretskoj nacionalnoj ekonomiji imala
su i imaju utjecaja na šumarske stručnjake. Na osnovu tih najnovijih
shvaćanja i naziranja kritikuju oni teoriju zemljišnog čistog prihoda, a
ujedno nastoje pomoću njih da riješe različite probleme u računanju
vrijednosti šuma, koje po njihovu mišljenju nije riješila teorija zemljišnog
čistog prihoda na način, koji zadovoljava.


Zbog svega toga nastale su i nastaju različite teorije u računanju
vrijednosti šuma u svrhu ustanovljivanja šumskih kapitala, šumskog
imetka kao cjeline- obračunavanja šteta i otšteta kod ekspropriacije, te
kod oporezivanja itd.


Posebnom jednom prilikom donijet ćemo ovdje radove u tom
smjeru od njemačkog stručnog procjenbenog odbora za oporezivanje
šuma iz godine 1925. (koji uopće ne uzima u obzir načela teorije zemljišnog
čistog prihoda) i radove Spiegela i Krieger a. Kako smo već
spomenuli, Spiege l se u svojim razmatranjima povodi za nacionalnoekonomskim
naziranjima Liefmanna, a Krieger za naziranjima
C a s s e 1 a.


Najvažnije i najinteresantnije je kod svih tih radova sa čisto šumarskog
gledišta, da se u njima u glavnom izbjegava kamatnjak. Osim
tog nastoje gore spomenuti stručnjaci, da se u svojim radovima prilagode
gospodarskom životu i iskustvu, te paze na to, da sa njima idu uporedo.
Taj momenat je svakako jedan od najvažnijih.


Na kraju moramo još naglasiti, da će postojati tako dugo prigovori
različitim teorijama računanja vrijednosti šuma, dokle god bude postojalo
previranje u nacionalnoj ekonomiji. No osim toga postojat će prigovori,
doklegod šumarski stručnjaci budu smatrali izračunane rezultate
kao tačne, objektivne i izvan kritike i dokle budu vjerovali, da se raz


2; Cassel : Theoretische Sozialekonomiee 1918 i 1923, str. 41.


324