DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 50     <-- 50 -->        PDF

hodnje. Ovakovim postupkom određivanja financijske ophodnje izmakli


bismo međutim utjecaju kamatnjaka, što je najvažnije. U tom slučaju


otpali bi različiti prigovori o nepovoljnom utjecaju kamatnjaka na odre


đivanje visine ophodnje.


Osim toga pokazuju odnosni podaci, da treba provoditi što inten


zivnije njegovanje sastojina, kao čuvanje i podizanje proizvodne snage


tla, jer sve te mjere dižu prihod, a prema tome i visinu ukamaćenja.


U gornjim iznosima postotaka ukamaćenja nije izražen utjecaj
rastenja cijene drvu. Postoji li faktično rastenje cijena drvu, te ako na pr.
iznosi 1% ili 1,5%, onda se mora taj iznos dodati još gornjim veličinama.
Na taj način dobivene kamatnjake upotrebljava Spiege l za ustanovljivanje
šteta pri upotrebi formule troškovne vrijednosti sastojine, a
uzima ih u obzir isto tako i Hufnage l za različite slučajeve.


Međutim moramo naglasiti, da i pristaše teorije zemljišnog čistog
prihoda operiraju sa postotkom ukamaćenja, ali ga tada nazivaju šumskim
kamatnjakom. To se obično dešava kod kupoprodaje, kada se želi
ustanoviti cijena šumskog zemljišta pomoću formule prihodne vrijednosti
zemljišta, a pri tom se drže u vidu grube granice okvira, u kojem se ta
cijena kreće. Granice toga okvira ocjenjuju se s obzirom na momentane
prilike i cijene poljoprivrednih zemljišta dotičnog kraja. Iskustvom je
utvrđeno u Njemačkoj, da se cijene šumskog zemljišta kreću nešto više
od 0 pa do Vs cijena poljoprivrednih zemljišta. Ako se po formuli pr´ihodne
vrijednosti zemljišta dobije rezultat, koji je prešao ocijenjene granice
okvira, provodit će se njegovo ispravljanje tako dugo, dok rezultat
ne padne između ocijenjenih granica. To se može postići jedino na taj
način, da se vrše korekture veličina stavljenih u formulu. Teško je međutim
to obaviti na sječivom prihodu i na kulturnim i upravnim troškovima,
jer su oni rezultat poznatih današnjih cijena. Osim toga drvna masa sjećivog
prihoda ne može da bude ni veća ni manja, nego što to odgovara
vrsti drveća i stojbini, a isti je slučaj i sa upravnim i kulturnim troškovima.
Prema tome preostaje još samo korigiranje konačnog rezultata
pomoću promjene šumskog kamatnjaka.


Taj se može dizati i spuštati u intervalu od 2 do 4%, što dopuštaju
pristaše teorije zemljišnog čistog prihoda. Naprijed smo međutim izložili,
od kako su velikog utjecaja na konačni rezultat i najmanje promjene u
visini kamatnjaka. Uz pomoć računanja s nekoliko kamatnjaka dobit će
se rezultat, koji će pasti između procijenjenih granica i cijena, koje se
s obzirom na prilike života smatraju ispravnima. Kamatnjak, pomoću
kojeg se dobiva povoljan rezultat, nije ništa drugo, nego postotak ukamaćenja
ili kamatnjak, koji se ovome vrlo približio. Na taj način određeni
kamatnjak smatraju pristaše teorije zemljišnog čistog prihoda kao nepromjenljivu
veličinu odnosno šumski kamatnjak i primjenjuju ga jednako
za sve vrsti drveća, bonitete itd., što nije najpodesnije.


Iz gornjeg izlaganja možemo izvesti daljnji zaključak, da kod čitavog
toga rada faktičnu nepoznanicu predstavlja kamatnjak, a ne cijena
zemljišta. Da je kamatnjak nepoznanica, naglašuje i Mart i n,24 koji
kaže: »Pristupi li se pobliže proučavanju odgovarajućih formula, to ćemo
dobiti kao rezultat, da u svakoj jednadžbi postoji više nepoznanica, među
koje spada i šumski kamatnjak.«


24 Martin : Die forstliche Statik, god. 1918, str. 14fi.


320