DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

prihodne vrijednosti zemljišta sa objektivnim šumskim kamatnjakom nije


ispravna. Drugim riječima, onim momentom, čim se u račun uzeti


objektivni šumski kamatnjak razlikuje od stvarnog ukamaćenja, ne stoje


računske veličine u formuli prihodne vrijednosti zemljišta u ispravnom


odnosu.


Uzrok svim tim tvrdnjama je taj, što na osnovu tog kamatnjaka i


formule prihodne vrijednosti zemljišta izvedeni zaključci i rezultati, kako


smo vidjeli, dolaze u sukob sa stvarnošću i iskustvom. Izniman slučaj


nastupa onda, kad je u račun uzeti šumski kamatnjak jednak postotku


ukamaćenja.


No osim toga moramo još napomenuti, da s obzirom na našu pretpostavku
o prihodnoj vrijednosti zemljišta, koja je rezultat novčanih
prihoda i postotka ukamaćenja, možemo smatrati samo onaj iznos kao
prihodnu vrijednost zemljišta, koji je rezultat postotka ukamaćenja i
novčanih prihoda, a ne nekog, prije računanja ocijenjenog kamatnjaka.


Istog mišljenja, s obzirom na šumski kamatnjak, je i Hufnag e l,le
koji kaže, da nije na mjestu tvrdnja i dokazivanje o nepromjenjivom
šumskom kamatnjaku, je takav ne postoji. Stoga Hufnage l i uzima
u obzir postotak ukamaćenja u svrhe kapitaliziranja šumskih prihoda
izraženih u novcu kao i kod Faustmannove formule za prihodnu vrijednost
zemljišta. Prihodne vrijednosti zemljišta, naglašuje Hufnagel ,
izračunane na osnovu postotka ukamaćenja daju uporabive rezultate.
Ovaj smo moment već ranije naglasili, a kako vidimo, i Hufnage l to
potvrđuje.


Nemogućnost postojanja objektivnog šumskog kamatnjaka dokazivao
je i u našoj domaćoj stručnoj literaturi Pipan 2 0 uzimajući u obzir
kod svojih proučavanja novčano gospodarstvo i opće nacionalno-ekonomske
principe.


Razmatranje ostalih jednadžbi i formula teorije čistog zemljišnog
prihoda, koje se osnivaju na prihodnoj vrijednosti zemljišta i šumskom
kamatnjaku, nije potrebno, naglašuju protivnici, jer se greške dalje
prenose.


Tokom dosadanjeg razmatranja spomenuli smo često postotak ukamaćenja,
kojemu pridaju danas mnogi stručnjaci veliku važnost, pa stoga
držimo, da je od interesa da ga ukratko razmotrimo.


Kako smo spomenuli, postotak ukamaćenja predočuje ukamaćenje
kapitala u šumskom gospodarstvu. U državnim šumama Saske računani
su postoci ukamaćenja, ali oni posve ne zadovoljavaju. Oni se
odnose na kapital, koji se uvijek ponovno ustanovljuje, a ne na prvi
knjiženi kapital. Kapital, koji se svakiput nanovo ustanovljuje, sastoji
se od kapitala drvne mase i od kapitala zemljišta. Kapital drvne mase
smatra se kao promjenjiva veličina, dok kapital zemljišta pretstavlja u
ovome postupku nepromjenjivu veličinu. Radi takovog shvaćanja dobivali
su se za vrijeme rata i poslije rata preveliki iznosi za postotak ukamaćenja.
Godine 1916. iznosio je on 3,14%, god. 1917. — 4,76%, godine
1918. — 5,37%, god. 1919. — 9,29%, a prema računu prof. Busse-a 2 1
god. 1920. oko 31%. Ovi rezultati bili su vjerojatno od utjecaja na En


19 Hufnagel : Praktische Anleitung zur Waldwertrechnung, 1934. str. 5. i 13.
20 Spomenuto djelo pod 6.
21 Spomenuto djelo pod 18.


317