DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

mijenja prostorno i vremenski. Poznato je, da u povoljnim gospodarskim
prilikama sa razvitim prometnim sredstvima raste cijena drvu, dok je to
obratno sa nadnicama, koje prema općem zakonu intenzivnosti kod gospodarstva,
koje se pravilno razvija, bivaju manje u uporedenju sa cijenama
produkata. U nepovoljnim gospodarskim prilikama situacija će
biti obratna. Za takav slučaj mora se još naglasiti, da će upotreba drva
početi sa debljim promjerom stabala, te tu ne postoji mogućnost snižavanja
ophodnje. Ostanemo li u tim prilikama kod pretpostavke objektivnog,
nepromjenljivog šumskog kamatnjaka, to ćemo dobiti same negativne
prihodne vrijednosti zemljišta. Uzrok je tome velika duljina vremena
produkcije i maleni postotak ukamaćenja, koji je manji nego u
račun uzeti objektivni šumski kamatnjak. Želimo li izbjeći tim negativnim
prihodnim vrijednostima zemljišta, morali bismo imati objektivni
šumski kamatnjak za svaki kraj, bonitet, vrstu drveća i način gospodarenja.
No u tom slučaju nema više govora, kako Kriege r naglašuje, o
nekoj objektivnosti.


Razmotrimo sad jednadžbu prihodne vrijednosti zemljišta s matematskog
stajališta. Uz pretpostavku objektivnog, nepromjenjivog šumskod
kamatnjaka možemo uzeti, da je za financijsku ophodnju prihodna
vrijednost zemljišta jednostavna funkcija od .« i c, odnosno da se zamjembena
vrijednot (cijena) zemljišta mijenja i kreće isto tako, kao
odnos obiju produkata masa puta cijena po m3 i kulturni troškovi c puta
/, opu-Taj se zaključak izvodi iz gornje jednadžbe, a vlada cijelom teorijom
zemljišnog čistog prihoda.


Gore smo međutim spomenuli, da veličina Au i c podleže drugim
zakonima i promjenama. U zbiljnom životu ima svaka od tih veličina
(zemljište, Au i c) drugu amplitudu i brzinu kretanja cijena, koje ovise o
ponudi i potražnji. Tako navodi Krieg e r,16 da su se godine 1922. u
Njemačkoj za vrijeme velikog pada valute vrlo dobro i u velikoj mjeri
očitovale gornje napomene. U to su vrijeme cijene drva bile 100 do 120
puta, radničke nadnice 14 puta, a cijene zemljišta 8 do 10 puta veće od
cijena prije svjetskog rata. Slično napominje i Spiegel , koji kaže, da
je amplituda kretanja radničkih nadnica kao i brzina njihova mijenjanja
manja, nego kod cijena drva. No osim toga naglašuje S p i e g e l,17 da se
kulturni i upravni troškovi, te troškovi poreza i drugačije kreću na raznim
bonitetama tla nego cijene drva. Radi toga on u svojoj radnji ne
stavlja kulturne i upravne troškove zaiedno sa sječivim prihodom u
formulu prihodne vrijednosti zemljišta. Tu formulu bez upravnih i kulturnih
troškova naziva Spiege l »prihodna vrijednost sječe«. Isto tako
i Busse 1 8 naglašuje, da su cijene drva po svojim iznosimo poslije rata
preračunane na dolare ostale gotovo jednake kao i prije rata, dok su
kulturni i upravni troškovi relativno pali. To pogotovo vrijedi za upravne
troškove.


Iz dosad navedenih razlaganja vidimo, da pretpostavka o nepromjenjivom,
objektivnom šumskom kamatnjaku ne može da postoji. Isto
tako i pretpostavka zajedničkog stavljanja pojedinih veličina u formulu


16 Pomenuto djelo pod 5, str. 22.
17 Spomenuto djelo pod 4, str. 71.
18 Busse : Ist der forstl. Zinsfuss eine starre Grösse? Tharandter f. Jahrbuch


316