DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 45     <-- 45 -->        PDF

likama. Računom dobivena prihodna vrijednost zemljišta bit će prevelika,
što se vrlo dobro očituje kod smrekovih zemljišta (stojbina).


Posve drugi je slučaj kod zemljišta lošijeg boniteta. Drvna masa,
a i cijene po kubnom metru bit će manje. Za kulturni trošak c vrijedi
isto, što smo već gore spomenuli. Prema tome stvarno ukamaćenje, odnosno
postotak ukamaćenja bit će manji od u račun uzetog šumskog kamatnjaka,
koji se uzima u jednakom iznosu kao gore, jer je on nepromjenljiva
veličina, kako smo spomenuli. Računom dobiveni iznos bit će
premalen, često puta negativan, što nipošto ne odgovara stvarnosti, već
dolazi s njome u sukob.


Te negativne prihodne vrijednosti zemljišta mogu nastupiti i pri
primjeni financijske ophodnje. Prema tome vidimo, da postoje slučajevi,
kada se ovakvim radom i računanjem ne može uopće odrediti donja granica
zamjembene vrijednosti (cijene) zemljišta, jer je ona prema podacima
iz života uvijek nešto veća od nule (poklon predstavlja nulu), a nije
nipošto negativna.


Gospodarsku nemogućnost negativne prihodne vrijednosti zemljišta
nastoji En dres 1 8 opravdati, pa kaže: »Kako negativna zemljišna renta
tako i iz nje izračunana negativna prihodna vrijednost zemljišta nije nikakova
opća gospodarska veličina, nego samo računska veličina... Ako
se kod prodje šuma izračuna negativna vrijednost i kod primjene financijske
ophodnje, mora se ipak uzeti neka izvjesna, makar i niska cijena
za zemljišta.« To dakle znači, da treba provesti neku korekturu rezultata.
Ta se obavlja, kako je poznato, prema ekonomskim prilikama. Poznavanje
ekonomskih prilika je najvažnije pri svim radovima oko procjene.


Na temelju napomenutog navoda Endresovog pita se Krieger ,
gdje treba početi s korekturom. Da li samo kod negativnih prihodnih vrijednosti
zemljišta ili treba li provesti korekturu i kod prenisko ili previsoko
izračunatih prihodnih vrijednosti zemljišta, budući da te mogu
biti isto tako pogrešne, kao i negativne prihodne vrijednosti; dalje da li
dobiveni rezultati za prihodnu vrijednost zemljišta na osnovu Faustmannove
formule moraju bti uvijek pogrešni?


Na zadnje pitanje odgovara K r i e g e r, da se ipak može po Faustmannovoj
formuli dobiti prihodna vrijednost zemljišta, koja zadovoljava
i koja odgovara životu i stvarnoti.


Napomenuti slučaj po Krieger u nastupa onda, kad se u račun
uzeti objektivni šumski kamatnjak pokriva sa stvarnim ukamaćenjem.
Prema Faustmannovoj formuli dobiveni rezultati to će se više razlikovati
od stvarnosti, što je veća razlika u račun uzetog kamatnjaka i stvarnog
ukamaćivanja. Želimo li odrediti veličinu učinjene pogreške, to možemo izvršiti
onda, ako nam je poznata cijena zemljišta, ali u tom je slučaju čitav
postupak i račun suvišan.


Kako vidimo, pretpostavka o nepromjenjivom, objektivnom šumskom
kamatnjaku ne stoji već pri primjeni raznih boniteta zemljišta.


Prijeđimo sad na daljnje razmatranje pojedinih veličina formule. U
brojniku, kako smo već spomenuli, dolaze do izražaja cijene drva i nadnice
kulturnih troškova, koje ne stoje u svako vrijeme i na svakom mjestu
u stalnom odnosu, što se ali pretpostavlja, kada ih se stavlja u formulu
sa objektivnim šumskim kamatnjakom. Taj se međusobni odnos


Vidi spomenuto pod djelo ipod 1, str. 70.


315