DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Protiv svih navedenih prigovora teoriji zemljišnog čistog prihoda
brane je pristaše pomoću matematskih zasada, jer da se ona osniva na
preciznim matematskim metodama i operacijama, te da svi izvodirezultati, koji su matematski ispravni, ne mogu biti osporavani.


Razmotrimo sad istraživanja i kritiku Kriege r as s obzirom na
navedene navode i argumente.


Krieger postavlja prije svega osnovno pitanje, da li se može zamisliti
ma koje područje nacionalne ekonomije, pa i nauke o šumskom
gospodarstvu, bez odnosa prema životu i stvarnosti, kao što je to sa
logaritmom ili diferencijalom u matematici. Nadalje, da li se nacionalna
ekonomija i šumarska nauka osnivaju samo na logici. Analizom tako
postavljenog pitanja dolazi Kriege r do zaključka, da se čitava nacionalna
ekonomija, a i nauka o šumskom gospodarstvu, ne osnivaju kao
matematika samo na logičnim zakonima, koji se nalaze u čovjeku, već
da njezin opstanak i bit leže u činjenici, da postoje gospodarski zakoni,
koji se nalaze izvan čovjeka. Te zakone upoznaje čovjek svojom sposobnosti
da logične misli, a dužnost je nauke da ih upozna. Oni imaju da
budu cilj gospodarskih istraživanja.


Iz ovog zaključka proizlazi, da je naša nauka o šumskom gospodarstvu
tijesno vezana sa životom i stvarnošću, te da iskustvo i život
igraju u njoj bitnu i najvažniju ulogu. Dok je na pr. kod matematike dovoljno
za ispravnost svih njenih izvoda i zaključaka, da je postavljena
pretpostavka logična i bez prigovora, dotle kod primijenjenih nauka, pa
i u nauci o šumskom gospodarstvu, osim logično i jasno postavljene pretpostavke
ne smiju niti iz nje izvedeni zaključci dolaziti u sukob sa iskustvom
i životom, jer se nauka o šumskom gospodarstvu na njima osniva.
Dogodi li se međutim u nauci o šumskom gospodarstvu, da izvedeni
zaključci i rezultati dolaze u sukob sa životom i iskustvom, znači, da oni
nisu ispravni, kao ni pretpostavka, od koje se je pošlo, usprkos svih
matematskih formula i sve ostale matematske točnosti. Takovu pretpostavku,
pa i iz nje izvedene zaključke i rezultate, ne može život odobriti.
Oni su osuđeni na propast. Dakle, nastupi li takav momenat u našoj
šumarskoj nauci, moramo odmah biti svjesni, da nismo ispravno postavili
pretpostavku, i da istu treba promijeniti i krenuti sasma novim smjerom.


Ako se u prirodnim naukama, pa i u šumarskoj nauci postaviia
pretpostavka, to ona mora biti jasna i logična, ali ona ne smije nikada
da bude neka dogma. Tek život i iskustvo pokazat će, da li je naša
pretpostavka ispravna. Drugim riječima, mi ne možemo nikad postaviti
neku apsolutnu, pozitivnu istinu; tek tokom života možemo postići visok
stepen vjerojatnosti uz uvjet, da naša pretpostavka ne dolazi u sukob sa
životom. Ako se postavljena pretpostavka tokom dugog vremena potvrđuje
bez iznimke od slučaja do slučaja, postizava ona tako veliku
vjerojatnost, da se ova više ni ne razlikuje od istine.


Kritika Faustmannove formule za prihodnu vrijednost zemljišta
i nepromjenljivog, objektivnog šumskog kamatnjaka.


Poslije gornjeg izlaganja razmotrit ćemo Faustmannovu formulu za
prihodnu vrijednost zemljišta. To činimo uz pretpostavku, da smo točno
predvidjeli buduće prihode, sa svrhom da ustanovimo, da li na osnovu


8 Spomenuto djelo pod 5.


312