DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Ing. MILENKO PLAVŠIĆ (ZAGREB):


O NOVIJOJ KRITICI TEORIJE ZEMLJIŠNOG
ČISTOG PRIHODA


(NOUVELLES CRITIQUES DE LA THÉORIE DE RENTABILITÉ
FONCIERE)


Uvod.


Šumsko gospodarstvo predstavlja važan dio opće nacionalne ekonomije.
Poradi toga sve teze i pravila, koje je postavljala i koje postavlja
teoretska nacionalna ekonomija, imale su i imaju utjecaja na šumsko gospodarstvo
odnosno na šumarsku nauku. Tokom vremena mijenjale su
se teorije i načela nacionalne ekonomije, a te promjene ostavljale su i
ostavljaju duboke tragove u šumarskoj nauci. Najznačajniji utjecaj nacionalne
ekonomije na šumarsku nauku izvršila je materijalističko-kapitalistička
teorija poznata pod imenom gospodarski liberalizam u XIX.
vijeku. Pod utjecajem principa gospodarskog liberalizma nastalo je
računanje vrijednosti šuma i šumska statika, koje zauzimaju danas samostalni
položaj u šumarskoj nauci.


Gospodarski liberalizam očitovao se u dva smjera u šumskom
gospodarstvu i u šumarskoj nauci. Pristaše prvog smjera težili su za
postignućem najveće šumske rente (Waldreinertragslehre), a pristaše
drugog smjera za postignućem najvećeg zemljišnog čistog prihoda ili najveće
zemljišne rente (Bodenreinertragslehre).


Bitna razlika između oba gospodarska smjera je u tome, da pristaše
najvećeg zemljišnog čistog prihoda zahtijevaju što veće ukamaćenje
uloženih kapitala u šumskom gospodarstvu, dok pristaše najveće
šumske rente ne uzimaju uopće u obzir ukamaćenje uloženih kapitala.
Osim toga postoji razlika između pristaša najveće šumske rente i zemljišne
rente još i u tome, što prvi smatraju drvnu masu šume kao stojeći,
a drugi kao tekući, kolajući kapital1 odnosno proizvod osnovnih kapitala.
Osnovne kapitale predstavljaju prema mišljenju pristaša najveće zemljišne
rente samo zemljište, upravni kapital i kapital kulturnih troškova.


Kako je poznato, osnivač teorije najveće zemljišne rente bio je profesor
poznate šumarske akademije u Tharandtu R. M. P r e s s 1 e r. On
je na osnovu gore istaknutih načela postavio ovu jednadžbu gospodar


skog ravnotežja:
4 , + D, 1,0..»-*+.1,6..»-» + =(B-\-V)(ifi.^~l)Jrc l,0p«
Iz tezemljišta
se jednadžbe može izvesti formula prihodne vrijednosti


R _ ^. + .. 1,0?"-"+ - — c 1,0 ft" „
U~ lfip*. -r-1 _ .>


1 Dr. M. Eu dr e s: Lehrbuch der Waldwertrechriuns und Forststatik, 1919,


str. 8.


307