DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Evo sadržaj a pojedinih »vježbanja« :
Prv o vježbanje . I. Obilježavanje općinske granice i međa ostalih zemljišta.
— 1) Opis i obilježavanje opć. granice. 2) Oimeđavanje zemljišta — prije novog
premjera i pri održavanju katastra: a) omeđavanje drž. šuma; b) omeđavanje parcela;
c) parcela; d) kulture zemljišta.


II. Obilježavanje svih vrsta točaka na terenu (trigonometrijske, poligonske, male
točke, visinske točke — reperi. Topografski opis položaja sviju tih točaka.)
III. Isticanje — signalisanje točaka.
IV. Rekognosciranje, krokiranje i skiciranje terena.
Drug o vježbanje . I. Obilježavanje pravaca na terenu. 1) Obilježavanje,
kad se krajnje točke dogledaju i 2) kad se ne dogledaju.


II. Mjerenje dužina direktnim putem. A) Sprave za mjerenje dužina. B) Postupak
kod mjerenja dužina. 1) Mjerenje osnovice. 2) Mjerenje poligonskih strana: a) postupak
pri mjerenju poligonskih strana; b) horizontalno mjerenje letvama; c) mjerenje poligonskih
strana koso po terenu bez preloma i sa prelomima; d) zapisnik kod mjerenja
pol. strana; e) redukcija koso mjerenih dužina na horizont; f) propisi za mjerenje
pol. strana; g) granice dozvoljenih odstupanja. 3) Mjerenje apscisnih i ordinatnih
odstojanja kosih odmeranja i frontova. 4) Tablica dozvoljenih odstupanja pri mjerenju
poligonskih strana. 5) Obrazac br. 18 za mjerenje pol. strana, 6) Redukcija na horizont
dužina mjerenih po terenu — obrazac 18a.
Treć e vježbanje . I. Koordinatni sistemi. 1) Podjela na listove. II. Snimanje:
1) granice katastarskih općina; 2) mede parcela; 3) granice kultura; 4) saobraćajnih
objekata; 5) voda, vodenih puteva i građevina na vodi; 6) zgrada; 7) gradskih


utvrđenja i vojnih objekata; 8) ulica; 9) majdana i rudnika. 10) Unošenje ličnih podataka
sopstvenika u skicu. 11) Spisak kuća. 12) Alfabetski spisak posjednika. III. Snimanje
detalja o r t ogon aIn o m metodom. 1) Snimanje točke prema zadanoj
liniji. 2) Sprave za obilježavanje pravih uglova. 3) Obilježavanje upravnih. 4) Ispitivanje
kutnih zrcala i prizama i njihova rektifikacija. 5) Linijska mreža. 6) Pribor za
snimanje detalja ortogonalnom metodom. 7) Sastav grupe za snimanje detalja ortogonalnom
metodom. 8) Postupak pri snimanju na jednoj liniji. 9) Postupak pri snimanju,
kad se apscisni razmaci mjere horizontalno. 10) Snimanje izoliranih parcela
ortogonalno.
četvrt o vježbanje . I. Stativ. II. Instrumenat (paikovanje instrumenta).


III. Zavrtnjevi (vijci) za kretanje najvažnijih dijelova na instrumentu. IV. Ispitivanje
i rektifikacija libela: a) dovođenje Iibeline osovine (glavne tangente na marku libele)
u položaj okomit na osovinu alhidade (glavnu osovinu instrumenta) ; b) cjevasta jahača
libela na okretnoj osi durbina; c) ispitivanje okomitosti osovine jahače libele na os
alhidade; d) ispitivanje i rektifikacija centričke libele; e) slobodna libela. V. Primjena
libele: a) "dovođenje jedne ravnine u horizontalan položaj; b) dovođenje alhidadine
osovine u vertikalan položaj; c) dovođenje nivelmanske i tahimetrijske letve u vertikalan
položaj pomoću centričke libele.
Pet o vježbanje . I. Durbin kao instrumenat za mjerenje. II. Končanica
(nitni križ) i dovođenje njezino na daljinu jasnog viđenja. III. Končamičina paralaksa,
njeno konstatovanje i poništavanje. IV. Vizirauje. V. Čitanje na letvi.


Šest o vježbanje . I. Limbus. II. Nontus. 1) Vrste noniusa; 2) Podatak
noniusa; 3) Određivanje podatka. III. Mikroskop za čitanje na limbusu. 1) Kratak opis
mikroskopa; 2) Mikroskop sa jednom niti u polju vida; 3) Mikroskop sa noniusom;
4) Mikroskop sa skalom crtica; 5) Mikroskop sa napravama za čitanja veće točnosti.


Sedmo vježbanje. I. Instrumenti za mjerenje horizontalnih
uglov a (kuteva) proizvoljne veličine. 1) Teodoliti; 2) Ispitivanje i rektifikacija teo


219