DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Rasprodajom tih knjiga povraćaju se u blagajnu udruženja sredstva za dalje
efikasno podupiranje štampanja i izdavanje domaće naše stručne šumarske književnosti!!!
...


Tajnik;
Ing. Ante Premužić, v. r.


KNJIŽEVNOST


Ing. St. J. Nedeljković: GEODETSKA VEŽBANJA — Prvi deo — Instrumenti
i terenski radovi. — Beograd 1936.


Autor je redovan profesor Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u* Zemunu. U
predgovoru knjige kaže: »Sa jedinom željom da slušaocima geodezije na Polj. šum.
fakultetu pružim mogućnosti da se u jednom zgodnom i preglcdnom obliku upozuadu
sa spravama i instrumentima za premeravauje, operacijama premeravanja i praviliiičkim
propisima premeravanja, odlučio sam da Geodetska vežbanja . . . u
ovom obliku izdam kao Prv i deo , pošto sleduju još tri dela, koji će obuhvatiti i
ostalu potrebnu materiju.«


Autor dakle izražava želju, da knjigom olakša svojim slušaocima studij geodezije.
Ali postigao je zapravo mnogo više. Knjiga će naime odlično poslužiti ne
samo slušačima šumarstva i poljoprivrede, već i svršenim i liže
nj eri ma i to ne samo ovih dviju, već i ostalih — tehničkih —
struka . Uvjeren sam, da će ju napose inženjeri šumarstva spremno primiti, jer
ispunjava prazninu u našoj struci.


Već po svome naslovu knjiga karakterizuje svoj sadržaj. Radi se o »vježba .
j i-m a«, o uputama u praktiča n rad. Od teorije je dadeno samo ono, što je neophodno
potrebno. Način prikazivanja je vrlo jasan, koncizan i jednostavan.


Autor je poznati organizator novog katastarskog premjera. Po zakonu o katastru
zemljišta od 1928 g. propisi Pravilnika o katastarskom premjeravanju su obavezni
ne samo za katastarsko premjeravanje u užem smislu, već i za »omedavanje i snimanje
državnih i drugih velikih kompleksa itd., kako bi se ti radovi mogli da upotrebe
i za katastarske ciljeve.« Autor se je stoga pri izradi knjige služio ne samo iskustvom
i radovima iz svoje dugogodišnje prakse, te domaćom i stranom literaturom, već i,
kako u predgovoru kaže: »naročito propisima katastarskih pravilnika, za koje su
vezani svi radovi premeravanja«.


Knjiga obuhvata 282 strane normalnog oktav-formata sa 160 vrlo instruktivnih
slika. Slike daju uz brojne primjere »Vježbanjima« znatnu jasnoću — plastiku. Cijena
je knjizi vrlo umjerena (40.— din.). Papir je fin — bezdrvan.


Knjiga će biti slušačima šumarstva koristan udžbenik , a šumarima vrijedan
priručnik i podsjetnik. Uvjeren sam, da će biti želja svakoga, tko upozna
prvi dio »Vježbanja«, da što skorije izađu i ostali dijelovi.


Materija prvog dijela podijeljena je u 10 vježbanja, »koja svako za sebe čine
jedan odeljak, a sva zajedno povezana daju jednu zaokruženu celinu. Podela je izvedena
po vrsti gradiva kako bi se lako moglo naći što se traži, a izvedena je tako
s obzirom na program vežbanja u toku letnjeg semestra.«


218