DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 54     <-- 54 -->        PDF

nika, Ministarstvu prosvjete, da se na šumarskim fakultetima našim obavezno sluša


nauka o uređenju i melioraciji alpinskih pašnjaka (suvata). .


22. — Eventualija:
a) — Saopćuje se, da je Ministarstvo šuma i rudnika (Šumarski odbor) uputio
Ministarstvu građevina primjedbe na nacrt Zakona o ovlaštenim inžinjerima. Dr.
Baie n preporuča, da se zatraži definitivni tekst nacrta. (Usvaja se!)


b) — Dr. Baie n izvješćuje, da je zastupao udruženje na sjednici za pregovore
o ustrojstvu Jugoslovensko-bugarskog ekonomskog instituta izjavivši tamo, da
je zamisao korisna, ali da Jugoslov. šumarsko udruženje, ne bi moglo materijalno


.


doprinijeti ostvarenju poradi oskudice sredstava i za svoje neposredne zadatke.


c) — Prima se na znanje, da se 50 komada separata članka Dr. B a 1 e n a
»Pogledi na šumarstvo Bugarske«, tiskalo zato, da se mogu razaslati šumarskim kolegama
i nadleštvima u Bugarskoj, koji su sudjelovali pri dočeku i sprovodenju jugoslovenskih
šumara prigodom posjeta u Bugarskoj, pa Dr. Baien ne treba plaćati
tisak tih separata.


d) — Po predlogu g. Miklau-a poslati će se na trošak udruženja separati
članka iz »Šumarskog Lista« »Zastupanje šumske privrede u komor
a m a« svim zainteresiranim nadleštvima, ustanovama i licima, a g. Ministru šuma
i rudnika predlog, da se u smislu toga članka (odnosno zaključka 60. glavne skupštine)
poradi na ispravnom zastupanju šumske privrede samostalno.


e) — Odbornik g. Radoševi ć prikazuje stanje kod imovnih općina i preporuča,
da udruženje sa svoje strane poradi, kako bi se što ispravnije i što povoljnije
riješilo pitanje osoblja imovnih općina te same Imovne općine, kao važne šumske
zajednice, osposobile za vršenje svoga zadatka. Prihvaća se time, da predlagač detaljno
razradi pojedine odjeljke toga problema i to dostavi upravi udruženja u svrhu
odašiljanja na nadležna mjesta.


Zaključeno i potpisano.
Tajnik: Ing. Ante P r e m u ž i ć, v. r. Predsjednik: Dr. Dragoljub Petrović, v. r.
Ovjerovljuju gg.: Ing. Bora N i k o 1 i ć, v. r.; Ing. Ilija Lončar, v. r.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU FEBRUARU 1937. GODINE.


Redovitih članova: Bilimski Stanko, Zagreb Din. 200 — za god. 1936 i 1937; Bećiragić
Raskri, Din. 100.— za god. 1937; Brosig Ljudevit Zagreb Din. 100.— za god.
1937; Dereta Borislav, Golubac Din.. 25.— za II. četvrt 1936; Forevt Edo, Pitomaca
Din. 50.— za II. polg. 1936 i Din. 100.— za godinu 1937; Qiperborejski Boris, Imotski
Din. 100.— za god. 1937; Horvat Stjepan, Zagreb Din. 70.— za I. polg. 1937 i upis;
Juvančić Jovan, Belišće, Din. 100.— za god. 1937; Kelez Marin, Niš Din. 100.— za
god. 1936; Levaković Ante, Zagreb Din. 100.— za god. 1937; Muck Valter, Otočac
Din. 50.— za II. polg. 1937; Neuhold Rihard, Perušić Din. 100.— za god. 1937; Ostojić
Košta, Sr. Mitrovica Din. 100.— za god. 1937; Piihler Milan, Zagreb Din. 100.— za
god. 1937; Rajković Velknir, Zajčar Din. 10O.— za god. 1936; Siter Oeorgije, Kalje
Din. 100,— za god. 1936; Studijanov Nikola, Berane Din. 100.— za god. 1937; Turkalj
Zlatko, Ogulin Din. 100.— za god. 1937.


Uplata članarine sa područja podružnice Ljubljana: Havliček Josip, Krvava Peć
Din. 50.— za II. polg. 1936; Rihtar Ciril, Celje Din. 200.— za god. 1936 i 1937; Radosavljević
Jovan, Ljubljana Din. 25.— za I. četvrtg. 1937; Skoupil Karol, Kočevje Din.
100.— za god. 1936; Schoeppl Hubert, Sevnica Din. 100.— za god. 1937; Štiglic Franjo,
Kočevje Din. 100.— za god. 1937; Šivic Ante, Ljubljana Din. 10O.— za god. 1937.


Uplata članarine sa područja podružnice Beograd: Bajić Milan, Beograd Din.
200.— za god. 1936 i 1937; Ciganović Vladimir, Novi Sad, Din. 100.— za god. 1938;


216