DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 53     <-- 53 -->        PDF

iz Klisa, Muše Anti pk. S.tipe iz Slinjiva, Ružić Peri pk. Mije iz Podstrane,
Zaneta Anti pk. Ivana iz Kaštel Novoga, Ivasović Ivanu pk. Gajtana iz
Kaštel Staroga.


Na predlog gosp. M i k 1 a u - a vodit će se u posebnoj bilježnici evidencija o
izdanim pohvalnicama, da se. može kasnije konstatovati, da li će definitivnim uspjehom
ovoga pošumljavačkoga rada ovaj način propgandnog rada Udruženja biti zaista
uspješan.


15. — Od porodice pok. profesora Frana 2. Kesterčanek a primilo je
Udruženje Din 1000.— sa dopisom ovog sadržaja: »Zagreb, 3. rujna 1936. — Jugoslovenskom
šumarskom udruženju, Zagreb. — Da počastimo uspomenu na našega pok.
oca Frana 2. Kesterčaneka, kome danas otkrivate poprsje na zgradi Vašega Doma
u Zagrebu, doznačili smo Vam ipreko poštanske štedionice svotu od Din 1000.—, koju
izvolite upotrebiti kao božičnu pripomoć za dvojicu oskudnih đaka, koji uče šumarstvo
na gospodarsko-šumarskim fakultetima u našoj državi. Za porodicu pok. Frana
2.
Kesterčaneka Dr. Vladimir Kesterčanek.«
Na proglas, što ga je uprava udruženja odaslala Dekanatima naših poljopriviedno-
šumarskih fakulteta u Zagrebu i Zemunu stiglo je 10 molbenica za podjelu
te pripomoći.
Nakon ocjene imovinskih i inih prilika jednoglasno se zaključuje, da se potpora
po Din 500.— dade Anti S prečki ću, sinu nastradalog rudarskog radnika iz Vareša
i studentu šumarstva na zagrebačkom fakultetu, te Slo b odan u Papiću ,
sinu državnog namještenika, koji je umro prije 15 godina ostavivši udovu sa troje
muške djece, studentu šumarstva na šumarskom fakultetu u Zemunu. O tom da se uz
ponovnu zahvalu obavijesti porodica Kesterčanek.


16. — Zaključuje se, da na osnovu priposlanih podataka sa strane podružnica
J. Š. U. Beograd, Sarajevo i Banjaluka tajnik udruženja napiše tekst
brošure: »čuvajmo naše šume« za izdanje po J. .. U.
17. — Konstatuje se, da je zauzimanjem Udruženja rang apsolvenata šumarske
škole u Sarajevu starno regulisan.
18. — Primljeni su ovi novi činovi u udruženje, i to za redovite: Ing. Tiho mil
Rogi na, v. d. šum. referent srcs. načelstva Vel, Gradište; Ing. Orohovac
Z r i n j k o, v. d. šum. referenta sres. načelstvo Bihać; Ing. Milosav Bošković,
viši savjetnik Min. šuma i rudnika Beograd; — za članove pomagače: Iva n I. Po pov
i ć, apsolvent šumarstva Seleuš; Vojislav Ž. Stojanović, stud. šumarstva
Beograd. — ; uvažena je ostavka na članstvu gg. Rukavini Josipu, šum. nadsavjetniku,
Zagreb, K a 1 m i ć I. Salorau, Beograd.
19. — Nakon konstatovanja i obrazloženja Dr. Petrovića , da nam je postojeća
šumska statistika toliko nepouzdana i manjkava, da se ni jedan problem
šumske politike ne da ni približno dokumentovano obraditi, i rasprave o potrebi
pouzdanije statistike i najbržega i najjeftinijeg načina, koji vodi cilju, zaključuje
se, da se uputi u tu svrhu obrazložen predlog Ministarstvu šuma i rudnika
za izradu statistike na podlozi novih karata Vojnogeografskog instituta 1:50.000 i
1:100.000 (gdje nema tačnijih šumskih karata od privrednih planova), te odgovarajućih
terenskih i kancelarijskih radova, sa zamolbom, da se tome radu što prije pristupi.
20. — Zaključuje se ,da se propagandni plakati udruženja na traženje nadleštva
šalju besplatno, a u prvom redu u krajeve, gdje se momentano najviše šume uništava
i na njih navaljuje, a za buduću sjednicu da se donesu i novi shodni predloži za
propagandu šumarstva.
21. — U raspravi o alpinskim pašnjacima sudjeluju gg. Dr. Baien , Dr. Pe tračić
i Premužić, pa se zaključuje, da se uputi predstavka Min. šuma i rud215