DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Nije međutim poznato, tko je i odakle je taj jamski biser poslao udruženju, a nezna
se ni kolika je cijena tome predmetu, pa nije moguće g. upravniku muzeja prof. Dru.
Aleksandru Ugrenoviću dati obavijest, sa kojom vrijednošću da unese taj predmet u
inventar muzeja. Potrebno je, da sadanii upravni odbor udruženja stvori odluku,
kako će se dalje postupati sa tom svojedobnom pošiljkom udruženju, za koje se do
danas nije moglo ustanoviti, tko ju je i odakle poslao. (Zaključuje se kratkim putem,
da se o cijeni i vrijednosti tih jamskih bisera pokuša dobiti informacije upitom kod
rudarskih stručnjaka u Zagrebu, a putem štampanog upita u »Šumarskom Listu« da
se pokuša eruirati pošiljaoca odnosno darovatelja, a po tom da se postupi u smislu
ranijeg zaključka tadanjeg odbora udruženja!).


h. — Upravnik Jugoslovenskog šumarskog muzeja g. Dr. Aleksauder Ugrenovič
umoljava, da udruženje votira iznos za montiranje jelenjih rogova, koje je poklonio
udruženju za muzej g. ing. Bogosla v K o s o v i ć, pomoćnik ministra u penziji,
zatim za napinjanje na papir triju propagandističkih plakata i uokvirenje svjedodžbe
o položenom državnom ispitu pokojnog šumarskog direktora Emila Dur s ta, kako
bi se spomenuti predmeti mogli uredno izložiti u muzeju. (Odobrava se time, da se
pokuša dobrotom kojega člana udruženja ili kojeg šumarskog preduzeća dobiti ukusne
hrastove podloge za rogovlje!).
i. — Počasni predsjednik udruženja g. Mila n T u r k o v i ć napisao je u posljednje
vrijeme knjigu: »Krajiške imovne općine« u tri dijela. Za knjižnicu Udruženja
poklonio je po jedan primjerak. Zahvalilo mu se na plemenitom daru pismeno iz
uprave udruženja. (Prima se na znanje time, da se g. Milanu Turkoviću, počasnom
doživotnom predsjedniku J. Š. U. posebice pismom zahvali, što svoje vrijeme u starije
već dane posvećuje hvalevrijednom radu za spas i dobrobit socijalno važnih naših
ustanova Imovnih općina!).
j . — Bugarski agronomi učinili su posjetu udruženju jugoslovenskih agronoma.
U ime Jugoslovenskog šumarskog udruženja bio je pozvan tajnik, da prisustvuje dočeku
i ugošćenju posjetilaca. Tajnik je bio otsutan iz Zagreba, pa je o tom naknadno
izvjestio Udruženje jugoslov. agronoma.
k. — Gg. Šivic-Žnidaršič izdali su »Zbirku lovskih predpisov z razlago«
i poklonili jedan uvezani primjerak knjige za knjižnicu udruženja. Iz uprave udruženja
se darovateljima na plemenitom daru pismeno zahvalilo, a knjiga je zavedena u katalog
knjižnice udruženja pod brojem 1610. Ujedno je knjiga uvrštena u oglase na omotnoj
strani »Šumarskog Lista« za besplatno oglašivanje u smislu zaključka ranijih
upravnih odbora udruženja. (Prima se na znanje!).
1. — Gosp. prof. Dr. Aleksandar Ugrenović poklonio je za knjižnicu
udruženja kao referate otiskane svoje tri rasprave čitane na IX. kongresu međunarodnog
saveza instituta za šumarska istraživanja, i to: 1.) Unification des méthodes
de recherches sur le gemmage, 2.) Zur Frage der Bestandesqualität, 3.) The Méthodes
of Investigation Concerning the Quality of Wood. — Gosp. profesoru zahvalilo se iz
uprave udruženja pismeno, a rasprave su zavedene u katalog knjižnice udruženja pod
brojevima: 1611, 1612 i 1613. (Prima se na znanje!).
m. — Stigao je odgovor Ministarstva šuma i rudnika na predstavku udruženja
broj 700/36. o kreiranju Inspektorata za pošumljavanja krševa i goleti sa sjedištem
u Mostaru. Odgovor glasi: »Pošumljavanje krša u bivšoj Hercegovini je sa socijalnog
privrednog stanovišta mnogo složenije nego u Savskoj banovini, jer postoje i druga
pitanja, koja treba riješiti, a koja su od uticaja na pošumljavanje, kao što su: pitanje
mere i baltalika, kolonizacije i podele krša u svrhu pošumljavanja. Stoga je potrebno,
da se ovo pitanje pre donošenja konačne odluke detaljno ispita, u kom smislu su već
data upustva i naređenja nadležnim organima.«
210